PALpraat


Meningen c.q. uitleg over een aantal feiten

Waarom zou Dexia akkoord zijn gegaan met de Duisenberg schikking?   Leaseverlies claimt de grote overwinning op Dexia  en beweert dat Leaseverlies dit voor elkaar heeft gekregen. Dankzij Leaseverlies heeft Dexia 900 miljoen uitgetrokken om de aandelenlease strijd te beëindigen, beweren de "heren" Hooft Graafland, Schonewille, de Vries en Lemstra.

Leaseverlies vergeet wat de oorzaak was dat Duisenberg werd gevraagd om een schikking te bewerkstelligen tussen de aandelenlease gedupeerden en Dexia. Leaseverlies vergeet dat zij altijd de gedupeerden hebben voorgehouden om te betalen en vertrouwen te hebben in de rechtszaak van Leaseverlies. Leaseverlies vergeet dat zij een commerciële organisatie zijn en miljoenen euro's hebben verdiend door honderdduizenden gedupeerden te misleiden en voor te houden dat een collectieve rechtszaak op basis van misleidende reclame kansrijk zou zijn. Leaseverlies suggereerde dat een collectieve rechtszaak zou kunnen leiden tot geld teruggave. een collectieve rechtszaak waar elke advocaat van zei dat die kansloos was. Een rechtszaak die ook kansloos werd verloren en ook in hoger beroep geen enkele kans van slagen had. Moest Dexia hier bang van worden, gedupeerden die braaf maandelijks hun termijnen betaalden en ook nog eens braaf de eindafrekening betaalden? Moest Dexia bang worden van Leaseverlies, een commerciële club die kansloos hun rechtszaak had verloren? Was dit de reden voor Dexia om honderden miljoenen euro's uit te trekken omdat zij bang waren voor gedupeerden die netjes aan hun betalingsverplichtingen voldeden?  

NEE!
Het waren juist de gedupeerden die het niet langer pikten en stopten met betalen. Het waren de gedupeerden die het zat waren om door Leaseverlies aan het lijntje te worden gehouden. Het waren de gedupeerden die gingen procederen. Eerst een paar, maar langzamerhand werden het er honderden, duizenden. Gedupeerden gingen zich bundelen en met de slogan Samen staan we sterk werd de stichting Platform Aandelen Lease (PAL) opgericht. De oprichters van PAL hadden hun sporen al verdiend door het organiseren van demonstraties, gesprekken met de politiek en het informeren van de media, zoals dagbladen en TV. Advocaten werden verzameld die Dexia gingen dagvaarden. De eerste overwinningen kwamen binnen waardoor nog meer gedupeerden stopten met betalen en gingen procederen, met als resultaat nog meer overwinningen op Dexia.

DAT WAS DE REDEN VOOR DEXIA EN DE OVERHEID OM TE GAAN ONDERHANDELEN OM TOT EEN SCHIKKING TE KOMEN, OM TE VOORKOMEN DAT DEXIA VOLLEDIG ONDERUIT ZOU GAAN BIJ DE RECHTBANK!

Leaseverlies heeft niets bijgedragen om een schikking af te dwingen, dat hebben de gedupeerden zelf en hun belangenbehartiger gedaan! En met wie werd er onderhandeld, de gedupeerden die Dexia op de knieën hadden gekregen? Nee, de zwakste schakel werd gezocht en dat was Leaseverlies. Leaseverlies die alles had verloren en voor een grote afgang stond. Je gaat als Dexia zijnde toch niet onderhandelen met de verliezer (Leaseverlies)? Je gaat toch juist onderhandelen met degene die jou het meeste pijn kan doen en de meeste schade kan toebrengen, de gedupeerden zelf en hun echte belangenbehartigers zonder commerciële belangen!  

EN HIER BEGINT HET TE STINKEN!
De financiële belangenbehartiger Duisenberg werd ingeschakeld om de imagoschade van de financiële wereld en overheid te herstellen.
Echter niet om de honderdduizenden aandelenlease gedupeerden dat recht te geven waar ze om vroegen. Hij had voor deze gedupeerden geen goed woord over. En met wie ga je dan onderhandelen…. juist : Leaseverlies! Een stelletje commercieel ingestelde figuren die zich niets aantrokken van de mening van de gedupeerden zelf, maar alleen geïnteresseerd waren in hun eigen belangen.   Door deze zet van Duisenberg werden alle gedupeerden in één klap buitenspel  gezet en werd buiten alle gedupeerden om beslist over het lot van de aandelenlease gedupeerde. Geen gedupeerde heeft aan de onderhandelingstafel gezeten en geen gedupeerde werd betrokken bij de onderhandelingen.

ER WERD OVER ONS BESLIST MAAR NIET DOOR ONS!

Om de gedupeerden over te halen om JA te zeggen tegen de Duisenberg regeling werd hen een worst voorgehouden.
Dexia bood Leaseverlies 4-5 miljoen euro als zij een meerderheid van hun leden konden overhalen om JA tegen de regeling te zeggen.
Met die meerderheid kon vervolgens via het gerechtshof  alle gedupeerden worden verplicht om deze regeling te accepteren.
Leaseverlies kwam met een stemming waarbij werd gezegd dat bij een meerderheid van Ja stemmers alle aangeslotenen van Leaseverlies hun betaalde inschrijfgeld van 45 euro terug zouden krijgen. Het zou vrijblijvend zijn en tot niets verplichten…..
Vrijblijvend en zonder verplichtingen JA zeggen en vervolgens je geld terug te krijgen hoef je Nederlanders niet twee keer te vertellen.
En voor de tweede keer werden vele gedupeerden weer misleid! Het resultaat is bekend, de opstand van de aandelenlease gedupeerden is gesmoord en overheid, financiële wereld en andere belanghebbenden kunnen weer rustig slapen. De rechters hoeven niet bang te zijn voor een tsunami aan rechtszaken en Jan met de Pet is weer gewoon melkkoe geworden van onze zogenaamde democratie die  geleid door de financiële wereld.

Rustig slapen is er helaas niet bij voor al die gedupeerden die al hun geld zijn kwijtgeraakt. Degene die hebben doorgestreden en zich niets hebben aangetrokken van alle dreigementen door Dexia en incasso bureaus en zich niets hebben aangetrokken van de misleidende en onjuiste "adviezen" van bedenkelijke clubs als Leaseverlies, Consumentenbond en VEB en keihard hebben gevochten tegen het onrecht wat hun was aangedaan, hebben nog een kans om iets van hun verloren geld terug te zien. Velen hebben al hun verloren geld al teruggekregen via de rechter en velen zullen volgen. Helaas zijn er nog meer die dit niet kunnen vertellen en achterom kijkend naar het slagveld wat Dexia, overheid en misleidende organisaties hebben aangericht, zien wij vele slachtoffers, vaak voor het leven kapotgemaakt en met een financiële last tot aan hun dood.

En Leaseverlies claimt het succes......

Nog even een nabrander, de VEB van Peter Paul de Vries is onderdeel van Leaseverlies. Een club die claimt op te komen voor de belangen van de aandelenlease gedupeerden. Realiteit is natuurlijk dat Peter Paul de Vries alleen maar opkomt voor de belangen van zijn club, de VEB (Vereniging van Effecten Bezitters). En wiens belangen behartigt de VEB, natuurlijk de aangeslotenen. En wie zijn lid van de VEB......juist, de mensen die weten wat beleggen is en wat de risico's zijn. Dit zijn dus niet de aandelenlease gedupeerden!
Om dit even om te zetten in euro's......het gemiddelde vermogen van een VEB lid is één miljoen euro!!! Hoezo zou de VEB binnen Leaseverlies geïnteresseerd zijn in een gewone aandelenlease gedupeerde….!!!!

OP 1 AUGUSTUS 2007 WORDT DE DUISENBERG REGELING VERPLICHT GESTELD VOOR ALLE DEXIA GEDUPEERDEN
Dat betekent dat degene die niets doen vanaf deze datum verplicht zijn om gevolg te geven aan alle financiële en juridische verplichtingen die de Duisenberg regeling met zich mee brengt. B.v.  dat je nooit meer naar de rechter mag stappen om een juridische procedure tegen Dexia te beginnen. B.v. dat je moet voldoen aan alle betalingsverplichtingen die Dexia oplegt, zonder protest.
Doet men dit niet dan mag Dexia de deurwaarder inschakelen om beslag te leggen op rekeningen en inboedel. De Duisenberg regeling verschaft Dexia alle en absolute macht over de aandelenlease gedupeerde.

Gelukkig is er nog een uitweg voor degene die dit niet willen en via een gerechtelijke procedure hun inleg kunnen terugvorderen, n.l. om aan te geven via een brief dat men niet gebonden wilt zijn aan de Duisenberg regeling. Gelukkig zijn er al vele gedupeerden die dit hebben gedaan en al hun geld of een gedeelte hiervan hebben teruggekregen. Het is dan wel noodzakelijk om een brief te versturen om aan te geven dat je niet gebonden wilt zijn aan die Duisenberg regeling, de zogenaamde opt out verklaring. Een voorbeeldbrief is hier te vinden.

Stuur je als Dexia gedupeerde deze brief niet op dan ben je verplicht om de Duisenberg regeling te accepteren en mag je nooit meer naar de rechter stappen om je verloren geld terug te vorderen.

1 augustus is de deadline voor procederen of verplicht de Duisenberg regeling te accepteren.
Ná 1 augustus is het definitief afgelopen voor degenen die niets doen. Wil men alle rechten behouden om zelf een keuze te maken dan moet men dit vóór 1 augustus kenbaar hebben gemaakt middels de opt out brief. Doet men dit niet dan zijn alle rechten verspeeld en is men overgeleverd aan Dexia en alle eisen die Dexia stelt.

Ongeveer 200.000 gedupeerden hebben nog geen keuze gemaakt.

Wat doet u als LegioLease/Bank Labouchere/Dexia gedupeerde?
De stichting Platform Aandelen Lease (PAL) wil graag mede gedupeerden helpen en bijstaan in hun problemen met Dexia. PAL is een gratis stichting door en voor gedupeerden. Neem contact met ons op en wij zullen u graag helpen met het bespreken van de mogelijkheden in uw situatie. Via onze website www.platformaandelenlease.nl vind u al veel informatie, of per email info@platformaandlenlease.nl. Bellen kan ook : 0348-498345.Een vuist van gedupeerden lees verder


In het blad VM (verenigingsmanagement), vaktijdschrift voor professionels van verenigingen, branche- en beroepsorganisaties, (www.vm-online.nl) staat maandelijks de rubriek “De stelling van de maand”.

In het septembernummer is de stelling: De vereniging als vorm om het belang van mensen te organiseren heeft geen toekomst Ook de voorzitter van PAL is om een mening gevraagd. Hier is het artikel te lezen.
 


Ook al zijn vele gedupeerden aan het procederen tegen Dexia, Dexia blijft ook deze groep zwaar onder druk zetten.
Ook al ben je 2 jaar aan het procederen tegen Dexia, dan nog blijven ze je belagen met dreigbrieven om een incasso bureau in te schakelen als je niet betaalt. Dat je al twee jaar aan het procederen bent tegen Dexia deert Dexia schijnbaar niet en het incasso bureau die hier geld aan verdient ook niet. Dit geeft ook de status en mentaliteit aan van Dexia  en zo'n incasso bureau.
Ben je aan het procederen en Dexia komt met dreigbrieven, zoals hier te lezen, trek je er niet zoveel van aan.

Je hebt gekozen om niet te betalen en te gaan procederen, dus zal de rechter zich over je zaak moeten uitlaten, niet Dexia! Dit geeft ook de zielige en onhoudbare situatie aan waar Dexia zich in bevind. Ze kunnen alleen maar dreigbrieven schrijven en incasso bureaus inschakelen. Dit heeft geen enkel effect, wil Dexia in het gelijk worden gesteld, dan zal dit via de rechter (via een gerechtelijke procedure) moeten gebeuren en kan niet via dreigbrieven en incasso bureaus worden afgedwongen. Wanneer heeft Dexia iemand voor het laatst gedagvaard ??
2004??
En waarom??
Dexia weet donders goed dat zij individuele rechtszaken niet kunnen winnen. Wij staan sterker als wij denken. Krijg je zo'n dreigbrief als deze, neem contact op met je advocaat of PAL. Ga niet klakkeloos betalen omdat Dexia dit zegt. Niet betalen heeft ook consequenties, neem daarom contact op met je advocaat of PAL hierover.

De tijden zijn gekeerd, nu is het onze beurt om Dexia in het nauw te drijven en ons verloren geld terug te vorderen. Wil je meer weten over de mogelijkheden, info@platformaandelenlease.nl.
 

Aandelenlease : manipulatie, misleiding, de Nederlandse top van belanghebbenden, de arrogantie richting slachtoffers, het drama van de gedupeerden, de gewone man tegen de gevestigde orde.

We weten inmiddels hoe wij gemanipuleerd zijn en nog steeds worden. Vanaf februari 2005 zijn er bijna geen uitspraken meer zodat meer en hogere jurisprudentie door Dexia wordt voorkomen. Opmerkelijk is dat Dexia op zijn website uitspraken publiceert van rechtszaken die gunstig zijn verlopen voor Dexia. Opmerkelijk is dat deze uitspraken zitten in de periode oktober 2005 - heden. Opmerkelijk is dat de rechtbanken hadden afgesproken alle rechtszaken stil te leggen vanaf februari 2005. Opmerkelijk dat de rechtbank Amsterdam hierin voorop liep. In november 2005 zijn zelfs alle rechtszaken geschorst. En wat gebeurt er, Dexia tovert uitspraken uit zijn hoed en toevallig allemaal in het voordeel van Dexia.   Toeval???   NEE !!!!!

Dexia creëert zijn eigen jurisprudentie met "Dexia vriendelijke"  rechters.
Al vaker is gezegd dat Dexia zijn eigen wetten maakt en zich verheven voelt boven de Nederlandse wetgeving.
Hiermee wil  Dexia bewerkstelligen dat de Duisenberg regeling als redelijk wordt aanvaard.

Wist u trouwens dat Dexia in het verzoek aan het gerechtshof Amsterdam van november 2005 niet spreekt over de Duisenberg regeling maar over de Wcam regeling.

In februari 2005 was al "geregeld" dat deze wet er door kwam en gebruikt (MISBRUIKT) kon worden voor de goedkope deal tussen De Nederlandsche Bank, de overheid en Leaseverlies. Toen was al bekend dat er gevraagd zou worden om deze regeling verplicht te stellen voor alle Dexia gedupeerden! En ons maar voor houden dat het vrijblijvend was en alleen maar onze mening.

BEWUSTE LEUGENS !
Toen al wisten Leaseverlies, Consumentenbond, VEB dat het niet vrijblijvend maar een VERPLICHTING zou worden. Dat was de deal tussen hun en Dexia. Dat was de deal om tussen de 4 en 5 miljoen euro van Dexia te krijgen om vervolgens door te betalen aan de aangeslotenen om JA te zeggen Leaseverlies zegt dat er een eerlijke stemming is geweest en een meerderheid de Duisenberg regeling heeft geaccepteerd.

Hoezo eerlijk?
In een rapport geeft de Universiteit van Amsterdam aan dat er gemanipuleerd is door Leaseverlies met de stemming.
Wij zijn weer belazerd waar we bij staan.

In het Financieele Dagblad van vandaag (1 juni) verscheen het volgende artikel:  

Advocaat: vakblad JOR trekt Dexia voor
VASCO VAN DER BOON

AMSTERDAM - Advocaat Hendrik Jan Bos is boos op juristenvakblad Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR). Dit zou 'vooringenomen' en 'selectief' berichten over gerechtelijke vonnissen in procedures van aandelenleaseklanten tegen Dexia . JOR zou vonnissen negeren die in het nadeel van Dexia uitvallen en vooral pro- Dexia -vonnissen publiceren.

Bos zegt zijn klacht een halfjaar terug te hebben gemeld bij de JOR-redactie. Die wijt volgens Bos de schijn van pro- Dexia -berichtgeving aan toeval.

Sindsdien houdt Bos JOR in het oog. De editie van dinsdag is de druppel die de emmer van Bos doet overlopen. JOR besteedt daarin voor het eerst aandacht aan een vonnis over depotlease. De klant wordt in het ongelijk gesteld en Dexia krijgt gelijk. Bos wijst op de enig andere bekende vonnissen over depotlease. Daarin veroordeelt de rechter Dexia tot kwijtschelding van de hele restschuld en terugbetaling van de inleg aan de klant.

Die eerdere vonnissen ten nadele van Dexia zouden de lezers, onder wie veel rechters, door de JOR-redactie zijn onthouden. Bos ziet een verklaring in de banden die JOR-medewerkers, onder meer als advocaat, met Dexia hebben.

De voorzitter van de JOR-redactie, professor Bas Kortmann, zegt de kritiek van Bos niet te kennen. JOR is volgens hem 'neutraal' en afhankelijk van vonnissen van tipgevers. De inhoud van vorig jaar toont volgens Kortmann dat het verwijt van Bos 'ongegrond' is. 'Als Bos meent een interessant ongepubliceerd vonnis te kennen, kan hij ons dat toezenden', nodigt Kortmann uit. 'Zal ik zeker doen', reageert Bos.      Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad  

De naam Kortmann hebben wij al vaker gelezen.
Even zoeken:   In de kernredactie van JOR hebben zitting:
Prof. mr. S.C.J.J Kortmann 


Wie was ook al weer deze Prof. Mr S.C.J.J. Kortmann??  
Prof. Mr S.C.J.J. Kortmann
............ ...
.... .. Nijmegen
Telefoon (024) .......
Telefax   (024) .......
 

Nijmegen, 9 juli 2002
De heer Prof.mr. W.A.K. Rank
Nauta Dutilh
Postbus .....
.... .. Amsterdam


Betreft: Dexia/Radar


Geachte heer Rank,

U hebt ons de vraag voorgelegd of de "effectenleasecontracten" die door Legio-Lease B.V. (Legio-lease) worden afgesloten onder ondermeer de namen "WinstVerdubbelaar" "WinstVerDriedubbelaar" en "WinstVer10Dubbelaar" onder het bereik van art. 1:88.lid 1, aanhef en onder d, BW vallen. Graag voldoen wij aan dit verzoek. Door een samenloop van omstandigheden was het tot onze spijt niet mogelijk u eerder van advies te dienen.
.............

Conclusie

Op grond van voorgaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de bepalingen van Titel 5A van Boek 7A inzake koop en verkoop op afbetaling weliswaar op grond van art. 7A:1576 lid 5 BW van overeenkomstige toepassing zijn op de "effectenleasecontracten" die door Legio-Lease onder verschillende namen worden afgesloten, maar dat deze contracten niet onder het bereik van art. 1:88 lid 1, aanhef en onder d, BW vallen.
 
Niet valt in te zien waarom een "effectenleasecontract" door de echtgenoten gezamlijk zou moeten worden ondertekend op grond van het feit dat zij in gemeenschap van goederen gehuwd zijn.
 
Tot een nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,
mede namens Prof.mr. M.J .A. van Mourik en Prof.mr. A.J.M. Nuytinck,
 
S.C.J.J. Kortmann


Ja hoor, het kwartje is weer gevallen.
Deze prof. Kortmann heeft in 2002 samen met zijn vriendjes het misleidend "rapport" geschreven dat aandelenlease geen huurkoop is.
Dit rapport heeft Dexia gebruikt om ons wijs te maken dat hun producten geen huurkoop zijn. Velen zijn hierin getrapt en hebben betaald of hebben geen vernietigingsbrief geschreven.

Dexia vriendje Kortmann misbruikt nu zijn functie bij JOR (Tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht) om in dit toonaangevend blad Dexia voor te doen als de bank die gelijk heeft. Er worden eenzijdige uitspraken aangehaald om het gelijk van Dexia aan te tonen en vergeten wordt even dat de realiteit precies ondersom ligt, Dexia verliest, keer op keer.

Het is onbestaanbaar dat dit soort Dexia vriendjes dit soort misleidende rapporten( over huurkoop) schreef en nog steeds belangrijke functies zoals bij JOR vervuld.

Achter de schermen gebeuren dingen waar wij, aandelenlease gedupeerden DOOD EN DOOD ZIEK van worden. Wij staan achter Nederland als democratie en rechtstaat maar vaak bekruipt ons het gevoel dat we een derderangs bananenrepubliek zijn.
Dat kan en mag niet zo zijn.

Tegen beter weten in blijft minister Zalm zeggen dat aandelenlease niet onder de Wck valt. De rechters in Nederland zijn duidelijk over de Wck en de misleidende bewoordingen van minister Zalm. Wat is het belang van minister Zalm om keer op keer zijn boekje te buiten te gaan en onterecht te zeggen dat de Wck niet van toepassing is op aandelenlease ?

PAL heeft de media en de  politiek benaderd en namens de vele duizenden aangeslotenen de ongerustheid en bezorgdheid over deze steeds nijpender situatie uitgesproken.

Alleen SAMEN kunnen wij hier iets aan doen.
www.platformaandelenlease.nl

SAMEN STAAN WE STERK

Zijn wij een schijn democratie en een dictatuur of zijn wij een rechtsstaat waar recht overheerst en democratie belangrijker is als vriendjespolitiek. 

Laat je stem horen.

Wij hebben het recht aan onze kant, laten we ervoor knokken, SAMEN.

Groeten,
PietBij de 3000ste aanmelding

De stichting Platform Aandelen Lease (PAL) is op 7 juni 2005 opgericht als belangenbehartiger en informatiecentrum voor aandelenlease gedupeerden. Zeven maanden later hebben ruim 3000 gedupeerden zich aangemeld bij PAL. PAL is in korte tijd een begrip geworden voor aandelenlease gedupeerden, de media, de politiek en (niet te verwaarlozen) de banken onder wiens verantwoordelijkheid de aandelenlease wurgcontracten zijn verkocht.

PAL is niet alleen een informatiecentrum voor gedupeerden, maar ook voor advocaten, media, en politici. PAL is een rots in de branding voor de aandelenlease gedupeerden, een onafhankelijke stichting waar gedupeerden steun, informatie en hulp kunnen krijgen.

De PAL informatieavonden in 2005 zijn door vele duizenden gedupeerden bezocht en ook dit jaar zullen de voorlichtingsavonden weer plaatsvinden, de eerste 6 avonden in februari.  PAL is gratis en vraagt geen contributie, vele vrijwilligers zijn dagelijks in de weer om UW belangen te behartigen.

Samen kunnen wij die vuist maken om de onmenselijke praktijken van de aanbieders, zoals Dexia, Aegon, Fortis, DSB, Levob, Ohra enz. via gerechtelijke procedures, aandacht in de media en aandacht bij de politiek aan de kaak te stellen. Doordat wij zo snel groeien, is ook de behoeft aan vrijwilligers groter geworden. We hoeven niet allemaal alles te doen, als we allemaal maar iets doen. Doe actief mee met PAL, praat mee over de mogelijkheden, en draag je steentje bij. Alleen MET elkaar konden wij zover komen en alleen MET elkaar kunnen wij ons doel bereiken. Datgene wat er bereikt is , hebben wij kunnen bereiken met elkaar en dankzij elkaar. Alleen MET elkaar kunnen wij die vuist maken die nodig is  om onze rechtvaardige strijd te winnen.

PAL dankt de ruim 3000 aangeslotenen die zich in dit eerste uur hebben aangemeld. PAL dankt de vele gedupeerden die, dankzij hun donaties, ervoor hebben gezorgd dat de vrijwilligers hun werk konden blijven doen. Ook u kunt een donatie doen om de motor te laten draaien die PAL heet.  PAL, dat ben JIJ en samen zullen wij ons best doen om 2006 te maken tot het jaar van de doorbraak, daar waar 2005 het jaar van uitstel is geweest, dankzij de vertragingstactieken van de aanbieders, de niet acceptabele aanvaarding daarvan door de rechtspraak en  het laten afweten van onze overheid en volksvertegenwoordigers.

PAL zal vechten tegen deze "gevestigde orde" en eisen dat er in 2006 recht gedaan wordt. PAL, als onderdeel van het Samenwerkingsverband, zal meedoen met het gezamenlijke verweerschrift om te voorkomen dat de Duisenberg regeling verplicht wordt gesteld voor de Dexia gedupeerden. PAL gaat verder, daar waar de stichting Leaseverlies het heeft laten afweten en een goedkope deal heeft gesloten met Dexia en De Nederlandsche Bank, lees minister Gerrit Zalm. PAL heeft maar één doel: UW belangen en u mag en kan daar zelf aan meewerken als vrijwilliger binnen de stichting.   Bruneel van Dexia zei ooit, wij hebben een lange adem en wij gaan tot aan het gaatje. Onze gezamenlijke adem is echter gelijk een tsunami, een storm waarin de aanbieders ten onder gaan en gerechtigheid wint van misleiding en oplichting. PAL gaat tot het gaatje, meneer Bruneel, en u verliest!   Wil je actief meedoen met PAL, laat het weten via info@platformaandelenlease.nl
Gratis aanmelden bij uw belangenbehartiger en steunpilaar PAL kan door hier te klikken.  Meer weten over uw persoonlijke situatie en uw mogelijkheden, mail naar  info@platformaandelenlease.nl.

Wij zijn er voor U!

Met vriendelijke groet.
Het bestuur en de actieve vrijwilligers van PAL.Ga maar naar de rechter…..

Al jarenlang wordt er studie gemaakt van en discussie gevoerd over de rechterlijke macht, haar niet te onderschatten invloed en of de bedoelde scheiding van de wetgevende en uitvoerende macht ook wel altijd opgaat. Het laatste woord zal daar ook nog niet over gezegd zijn. Maar wat betekent dit in de praktijk voor de Nederlandse burger? Hoe vinden wij een waarborg voor een onbevangen, onafhankelijk en onpartijdig functioneren van de rechterlijke macht?

In een uitzending van Twee Vandaag van de Tros (25 juli jongstleden: ‘Nederlandse staat aangeklaagd bij VN’), werd bekendgemaakt, dat drie Nederlandse burgers zich, na een teleurstellende rechtsgang in Nederland tot aan het hoogste orgaan, zelfs bij de VN in Genève hebben vervoegd om zich (bij het Mensenrechten Comité) te beklagen over het Nederlandse rechtssysteem. De kanttekeningen, die in deze uitzending worden gemaakt bij ons rechtssysteem - en die wij als aandelenlease gedupeerden al lange tijd en meestal in besloten kring, helaas moeten onderschrijven - vinden wij van dien aard, dat wij hierin een aanleiding zien om aandacht te vragen voor deze problematiek, speciaal bezien in het kader van het aandelenlease drama. Wij pretenderen geen wetenschappelijk onderbouwde studie te overleggen (hoewel wij zo’n studie ten zeerste zouden verwelkomen), noch willen wij ons schuldig maken aan louter stemmingmakerij, maar de hele gang van zaken rond aandelenlease is van een dusdanig verontrustende aard, dat, eindelijk eens, serieuze aandacht voor de achtergronden van de machtsfactoren hierin zeer op zijn plaats zou zijn. Wij zouden het dan ook erg waarderen, als u aandacht zou willen besteden aan deze achtergronden, specifiek van de aandelenlease kwestie. Om dit verzoek kracht bij te zetten, willen wij in zo kort mogelijk bestek onze verontrusting, soms zelfs verbijstering, over de gang van zaken rond Dexia, overheid en rechterlijke macht uiteenzetten. Als u geïnteresseerd bent, zullen wij desgevraagd de benodigde namen, data en andere feiten kunnen produceren, die in ons inmiddels zeer omvangrijke bestand zijn opgeslagen en verontrustende zaken herbergen, die als het ware liggen te wachten op openbaarheid.

In het genoemde programma Twee Vandaag wijst mr. J. de Wit (momenteel in de Tweede Kamer voor de SP) ons er op, dat het recht in Nederland steeds meer een recht van de rijken wordt; zij kunnen het zich permitteren om tot het uiterste door te blijven procederen. De molens van de rechtspraak draaien zeer traag en het duurt heel lang voordat een zaak bij de rechter komt en vervolgens duurt het weer eindeloos, voordat er een uitspraak is. In deze uitzending wordt vooral stevige kritiek geuit op het feit, dat rechters en plaatsvervangende rechters er nogal eens (vaak zelfs verzwegen) nevenfuncties op nahouden, die een onafhankelijke benadering van een zaak in de weg (zouden kunnen) staan. Prof. Twan Tak gaat zelfs zo ver, dat hij stelt, dat juridisch gezien Nederland is verworden tot een dictatuur!’ Uit zijn onderzoek blijkt alle aanvallen, alle acties van de burgers op de overheidsposities en de gevestigde posities worden, door de rechters met name, zo snel en zo efficiënt mogelijk buiten spel gezet, omdat ze een bedreiging vormen.’ Let wel: dit is geen vrijblijvende mening, maar een uiterst alarmerende constatering!

In het geval van de gedupeerden van aandelenlease, moeten wij vaststellen, dat de dwang tot, en vervolgens ontmoediging van, hun rechtsgang van dien aard is en zo stelselmatig, dat hier geen sprake meer lijkt van toeval, maar dat wij ons moeten afvragen; is hier niet meer aan de hand en wat dan wel? Aangaande de schijn die sommige rechters of rechtsvertegenwoordigers tegen hebben wat betreft hun onafhankelijkheid, een voorbeeld:

Prof. Mr. W.A.K. Rank, die in zijn artikel ‘Leasing van aandelen’, Bb, augustus 1991, nr.16, bepleit, dat de aandelenlease constructie dient te worden aangemerkt als huurkoop, maar thans als advocaat voor ‘Nautha Dutilh advocaten’ te Amsterdam werkzaam, behartigt nu de belangen van Dexia in de aandelenlease geschillen. In dit geschil stelt hij zich op het standpunt dat de aandelenlease constructies niet als huurkoop zouden dienen te worden aangemerkt. Ter bevestiging van zijn huidige stelling heeft hij drie hoogleraren privaatrecht – Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Prof. mr. M.J.A. van Mourik en Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, allen werkzaam op de Katholieke Universiteit te Nijmegen ( hierna ‘KUN’) - verzocht om zich uit te spreken over de vraag of de aandelenlease overeenkomst onder het bereik van artikel 1:88 lid 1, aanhef onder d, BW valt. Volgens de drie hoogleraren is er geen sprake van huurkoop.

Prof. Mr. W.A.K. Rank, is advocaat van Dexia en je zou zeggen, dat hij in die functie zijn best mag doen voor zijn cliënt, maar wat te denken van rechter Strengers, die uitspraken moet doen in zaken over aandelenlease (met als aanbieder Dexia) en connecties heeft met advocatenkantoor Bosselaar en Strengers, die als klant hebben.......Dexia?

Het gaat niet alleen om de vraagtekens, die wij zetten bij de onafhankelijkheid van de rechters, maar wij zetten vraagtekens bij de onafhankelijkheid van al diegenen, die een zo machtige en kardinale rol hebben gespeeld (en nog spelen) bij de totstandkoming van de schikking, die is voorgesteld tussen enerzijds Dexia (c.q. rechtsvoorgangers) en anderzijds de gedupeerden, ‘vertegenwoordigd’ door de stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de VEB en de Consumentenbond.

Vertegenwoordigd tussen aanhalingstekens, want gedupeerden is niet gevraagd :

Waarom zijn juist de genoemde stichtingen en de VEB en Consumentenbond geaccepteerd als partners in de onderhandelingen?

Stichting Leaseverlies had er zelf alle belang bij om te schikken; de steken, die zij heeft laten vallen in haar ‘opkomen voor de belangen van de gedupeerden’, maakte haar positie uiterst wankel en haar vooruitzichten bepaald niet rooskleurig. Bij de dagvaarding, die zij namens haar aangeslotenen aan Dexia heeft uitgereikt, heeft zij zich ronduit zwak getoond en zeker niet goed voorbereid, door zich louter en alleen op ‘misleiding’ te concentreren (terwijl daar zijn; huurkoop, WCK, BKR registratie, bewijs laten overleggen door Dexia van het al of niet kopen van aandelen ,etc). Zij verloor dan ook, in eerste instantie, deze rechtszaak van Dexia (juli 2004). Bij het trachten de gedupeerden over te halen de schikking aan te nemen, wordt er doodleuk gesteld, dat 80% van de gedupeerden het met het schikkingsvoorstel eens is, terwijl dit moet zijn; 76.8% van de aangeslotenen - een kleine 100.000 - heeft een stem uitgebracht. Daarvan heeft 80.9% vóór gestemd. Het aantal gedupeerden (zo’n half miljoen, met 700.000 contracten) is vele malen groter dan het aantal aangeslotenen van de stichtingen.

Stichting Eegalease had helemaal niet mogen dènken aan schikken; eegalease gedupeerden stonden toen al, en staan nog steeds, juridisch ijzersterk! De stichting Eegalease had de rechtszaak tegen Dexia gewonnen en een (gunstige) uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam, na een hoger beroep door Dexia, stond voor april van dit jaar op de rol. Helaas is deze, zo goed als gewonnen zaak, uit handen gegeven. Hierdoor bleef gunstige jurisprudentie voor tienduizenden gedupeerden uit.

De Consumentenbond had moeten optreden, net als de VEB (Vereniging van Effecten Bezitters); men had van hen een waakhondfunctie mogen verwachten. Zij hadden moeten waarschuwen tegen de aandelenlease constructies, maar niets van dat al: in 1994 heeft Legio Lease contact gezocht met de VEB, hetgeen leidde tot diverse afspraken.

In 1998 heeft minister Zalm het groene licht gegeven voor aandelenlease door de WCK niet van toepassing te verklaren. Dat betekent, dat Dexia een appeltje te schillen heeft met de Nederlandse staat, als blijkt, dat alle aandelenlease contracten ongeldig worden verklaard. Dexia heeft gedreigd de staat aan te klagen. De overheid heeft er dus direct belang bij, dat dit probleem van tafel wordt geveegd.

Toen bekend werd, dat deze contracten volgens de wet onder ‘huurkoop’ vallen en dus ongeldig zijn als de huwelijkspartner niet heeft mee getekend, was het eenvoudig geweest om al deze contracten nietig te laten verklaren. Niettemin hebben enkele rechters in hun vonnissen het standpunt ingenomen, dat er geen sprake is van huurkoop en collega-rechters zullen deze uitspraken weer moeten corrigeren. Maar de gedupeerde moet zijn/haar recht halen en wordt in deze rechtsgang stelselmatig gefrustreerd. Er is sprake van een actief ontmoedigingsbeleid; rechtszaken wordeneenzijdig lange tijd opgeschort (in opdracht van Dexia). Minister Donner heeft in het laatste Tweede Kamer debat hierover gesteld, dat deze opschortingen ten goede komen aan de gedupeerden, omdat er gewacht werd op jurisprudentie en er zo tijd en geld (advocaten!) kon worden bespaard. Maar is dat wel zo? Uitspraken die jurisprudentie moeten vormen worden immers ook opgeschort !! Jarenlang wachten mensen op de uitspraak, of het Dexia Aanbod van 2003 (ondertekening hiervan impliceerde afzien van alle verdere rechten jegens Dexia!) rechtsgeldig mag worden genoemd. Deze uitspraak, waar mensen met vaak al te ongezonde spanning naar uitkijken, stond voor 27 juli 2005 op de rol. Maar….deze is wederom opgeschort, nu tot eind oktober, dat wil zeggen, tot nà de uiterste inleverdatum voor het aanmeldingsformulier van de schikking (1 oktober); in deze schikking worden ondertekenaars van het Dexia Aanbod uitgesloten! Na 1 oktober worden overigens ook pas de details van de inhoud van de schikking bekendgemaakt.

In datzelfde Tweede Kamer debat heeft minister Zalm meerdere malen verkondigd, dat hij ‘van mening is’ dat de Wet Consumenten Krediet niet van toepassing is op aandelenlease contracten. Wil de minister, door het ‘zijn mening’ te noemen, zich ontslaan van verantwoordelijkheid? Maar we hebben hier immers met de wet te maken en niet met de mening van een minister! Wil hij hiermee zijn eigen hachje redden, omdat hij Dexia iets verschuldigd is, door zijn groene licht, destijds – als enige in Europa; elders is deze aandelenlease handel namelijk verboden ?

De rechters in Nederland zijn hier duidelijk in: WCK is van toepassing. Dexia had geen vergunning; de contracten zijn dus ongeldig. Prof. Huls heeft afgelopen week in het Nederlands Juristenblad een duidelijk artikel over de Wck geschreven. Met spanning ziet iedereen uit naar de rechtszaak, waarin Dexia is opgedragen bewijzen van aankoop van aandelen te overleggen; 23 maart 2005 zou de grote dag zijn, maar de zitting werd opgeschort en staat nu voor 25 augustus 2005 op de rol.

Heeft één en ander te maken met het wachten op de nieuwe Wet CAM (Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade) die onlangs zonder stemming door de Eerste Kamer is goedgekeurd en die op 1 augustus 2005 in werking zal treden? Dexia heeft, vooruitlopend op deze wet, bij het gerecht een verzoek ingediend de Duisenberg regeling voor alle aandelenlease zaken bindend te laten verklaren. Waarom heeft de overheid de heer Duisenberg, oud-president van de Nederlandsche Bank, voorgedragen als intermediair bij de schikkings onderhandelingen ? Een ontzag afdwingende autoriteit, met een bankverleden. De Autoriteit Financiële Markten heeft zich, behoudens enkele boetes aan Dexia, niet laten horen; zij had toch moeten waarschuwen en had moeten weten, dat Dexia niet de vereiste vergunning had, maar heeft dat nagelaten. Wil de overheid door een schikking deze blunder verdoezelen? De AFM staat op haar beurt weer onder toezicht van … De Nederlandsche Bank. En zo beginnen de puzzelstukjes toch wel feilloos in elkaar te vallen.

De rechtsgang van de Nederlandse burger wordt ernstig geschaad. We zien in dit specifieke geval een onmiskenbare macht van Dexia.

Voorbeeld: Gedupeerden willen toestemming van Dexia tot inzage van hun persoonlijk dossier. Dexia weigert inzage en gedupeerde moet de honorering van een eenvoudig verzoek weer gaan afdwingen via rechtswege. Gedupeerde wordt, uiteraard, in het gelijk gesteld, maar Dexia weigert eenvoudigweg de uitspraak te accepteren! Waarom zou dat zijn? Omdat de vermoedens, dat Dexia geen (of niet in alle gevallen) aandelen heeft gekocht voor cliënt op naam, zoals zij wel beweert, maar met opties heeft gegoocheld en zo de gedupeerde dubbel heeft gedupeerd, wellicht op waarheid berusten? Zoals gezegd: 23 maart zou de uitspraak zijn of Dexia inderdaad de benodigde bewijzen van aankoop kan overleggen, deze uitspraak is nu weer uitgesteld tot 25 augustus.

Gedupeerden worden steeds maar weer naar de rechtbank verwezen. Voor elke burger, vaak zonder financiële middelen, is het al een enorme opgave om de stap naar het gerecht te (durven!) maken, maar stelt u zich eens voor, wat dat betekent voor de zwakzinnige (ja, ook die werden gestrikt), de hoogbejaarde, de bijstandsmoeder, de niet goed Nederlands sprekende, de talloze individuen, dat wil zeggen mensen van vlees en bloed, die achter zo’n getal – 500.000 gedupeerden – schuilgaan?? Weet men de weg naar de rechtzaal te vinden, dan begint daar de zoveelste ontmoedigingsslag; rechtszaken worden eindeloos uitgesteld, soms zelfs tot 14 keer toe!

Er ontstaat een vicieuze cirkel van klacht – rechtsgang – klacht over uitspraak – rechtsgang. En dat alles kost de gedupeerde niet alleen een immense hoeveelheid geld (die hij in de meeste gevallen niet heeft, maar ook niet kan lenen, omdat Dexia ervoor gezorgd heeft dat de ‘wantbetalers’ bij de BKR geregistreerd zijn en blijven; gedupeerde mag verwijdering van deze registratie gaan verzoeken…bij de rechter! Maar het kost hem zijn toekomst, zijn levensgeluk en zelfs soms het leven. Wordt ook van al die gedupeerden verwacht, dat zij desnoods doorgaan tot de VN ?

De belangen zijn groot; naast de miljarden die in het geding zijn, gaat het om de goede naam van de banken, de overheid en de rechterlijke macht. Er staat veel op het spel; een toekomst van honderdduizenden burgers, die in eerste instantie misleid zijn, maar nu nog steeds misleid lijken te worden. Er is wel een verschil; zij zijn bewust en alert geworden en kijken niet met lede ogen, maar met argusogen naar eventuele manipulaties en gekonkel rond ‘het oplossen van dit probleem’.

Naschrift.
Een rechter die ook afwijkend vonnist is mr. Strengers van de rechtbank in Amsterdam. De rechtbanken zijn het over het algemeen nu eens over het feit dat aandelenlease contracten onder huurkoop vallen. Jammer genoeg heeft deze rechter een zeer afwijkende mening (als enige in Nederland) en komt tot een zeer opmerkelijk vonnis. Dit vonnis is hier te lezen

Helaas hebben de twaalf gezinnen die nu het slachtoffer zijn geworden van deze rechter hier niets aan.
Eerst slachtoffer van Dexia en nu van mr. Strengers.
Mr. Strengers had zich aan de Beslismodule moeten houden die is opgesteld na overleg door de civiele- en kantonsectoren van de rechtbanken. (op verzoek verkrijgbaar)
En ook nu weer, ga maar naar de rechter, ga maar in hoger beroep.... Weer een jaar wachten en hoge advocaatkosten, nog steeds geen geld terug en steeds meer stress.

Wat schrijft mr. Strengers o.a. in zijn vonnis:

"De vordering van eisers tot veroordeling van Dexia om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis het Bureau Krediet Registratie te Tiel schriftelijk mee te delen dat de registraties van (de echtgenoten van) eisers bij dit bureau terzake de voormelde effectenlease-overeenkomsten ten onrechte zijn geschied en dat deze terstond ongedaan dienen te worden gemaakt, kan niet worden toegewezen. Niet aangenomen kan worden dat Dexia gerechtigd is van bet Bureau Krediet Registratie te Tiel dit te verlangen. Niets verhindert eisers om zichzelf, desgewenst met dit vonnis, tot het Bureau te wenden met het verzoek de betreffende registraties ongedaan te maken."

Gevolg:

"wijst de vordering terzake de van Dexia verlangde schriftelijke mededeling betreffende de effectenlease-overeenkomsten aan het Bureau Krediet Registratie te Tiel af"
 
Ook hier slaat deze rechter de plank volledig mis. Dit blijkt uit het antwoord van het BKR op het verzoek tot verwijdering van de registratie:

BKR
Postbus 6080
4000 HB Tiel
Dodewaardlaan 1
4006 EA Tiel
Telefoon 0900.2578435
Dienst: Relatiebeheer
Ons kenmerk: XXX
Datum: 1 augustus 2005
 
Betreft: uw brief van 28 juli 2005
 
Geachte heer XXX,
 
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief, naar aanleiding waarvan wij u het volgende
kunnen mededelen.
 
Ons bureau registreert in opdracht van de bij ons aangesloten financiële instellingen,die in beginsel verantwoordelijk zijn en blijven voor hetgeen zij ons ter registratie aanbieden. Slechts zij kunnen ons dan ook de opdracht geven om gegevens te wijzigen danwel te annuleren, echter alleen onder de voorwaarde dat de registratie of een onderdeel daarvan feitelijk onjuist is en daarmede niet voldoet aan het Algemeen Reglement. Wij adviseren u in contact te treden met de door u aangegeven kredietgever en langs die weg de kwestie tot een oplossing te brengen.
 
Voorts delen wij u mee dat Bureau Krediet Registratie(BKR) niet bevoegd is de dienstverlening van Dexia Bank Nederland NV te beoordelen. BKR dient zich in haar reactie te beperken tot de registratie van het door u bedoelde krediet. Zodra wij van Dexia het verzoek ontvangen gegevens te wijzigen of te verwijderen zullen wij terstond aan dit verzoek voldoen.
 
Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,
 
Met vriendelijke groet
Stichting Bureau Krediet Registratie

 
 
En zo verdrinkt de aandelenlease gedupeerde in een stortvloed van ambtelijke regels en gerechtelijke dwalingen.Woensdag 1 juni Ja of NEE !!!
En dan hebben we het natuurlijk over het Ja of Nee tegen het schikkingsvoorstel van Dexia en de demonstratie om dit kracht bij te zetten. Het gaat niet om een simpel Ja of Nee.

Het gaat om een Ja of Nee tegen de manipulatie en het onder druk gezet worden van de aandelenlease gedupeerden.
Het gaat om een Ja of Nee tegen de eenzijdige berichtgeving over deze schikking.
Het gaat om het Ja of Nee tegen het ingrijpen door de overheid door de eenzijdige stopzetting van de rechtszaken tegen Dexia.
Het gaat om een Ja of Nee tegen de zogenaamde belangenbehartigers Leaseverlies en de Consumentenbond.
Wiens belangen worden nu eigenlijk behartigt, die van de belangenbehartigers of die van de gedupeerden.

Woensdag 1 juni om 13.00 uur op het Malieveld in Den Haag.

Ongeveer 150 aandelenlease gedupeerden maken zich op voor een demonstratie TEGEN de manipulatie, eenzijdige berichtgeving, eenzijdig ingrijpen en zogenaamde belangenbehartigers. Als wij vertrekken staat dhr Lemstra, van de Stichting Leaseverlies en Eegalease belangstellend toe te kijken. Een lange sliert met vele spandoeken en protestborden trekt aan hem voorbij richting Tweede Kamer. Als wij langs het ministerie van Financiën lopen zingt Johan via de microfoon: Ik ben Gerrit en ik steel als de raven.... Goed gevonden Johan !

Tijdens de hele tocht worden we gevolgd door diverse cameraploegen en fotograven. Tijdens de hele demonstratie klinkt toepasselijke muziek met als hoogtepunt het betreden van het Plein voor de Tweede Kamer. Na een toespraak van Piet wordt het Manifest met de bijbehorende 1615 namen overhandigd aan Agnes Kant en Kees Vendrik. Hierna neemt eerst Agnes Kant het woord gevolgd door Kees Vendrik. Beide speeches laten aan duidelijkheid niets te wensen over, eindelijk kamerleden en volksvertegenwoordigers die weten wat er in de samenleving leeft. Zij maken tenminste het woord volksvertegenwoordiger waar. Frank Heemskerk was door een misverstand niet aanwezig, maar kon er later toch wel even bij zijn.

Ook hier weer vele cameraploegen, waaronder buitenlandse en Piet moet er aan geloven en een interview in het Engels geven over de aandelenlease affaire.
Zelfs onze minister president kwam nog voorbij maar had geen oren naar onze demonstratie. Toen hij geroepen werd kon er een goedkope armzwaai van af.
Niet interessant toch, dat gewone volk! Nee, dan Okerene, hij stal de show. Geweldig dat hij, helaas onder de medicijnen tegen de pijn en in een rolstoel zittend, zich zo inzette voor alles en iedereen. Deze man is een toonbeeld van verzet en strijd, voorop in de demonstratie en met woord en daad verkondigen wat ons was overkomen. Hij was er maar  jammer genoeg niet die grote groep andere gedupeerden die ook opgelicht en misleid zijn door de banken. Zelfs die gedupeerden die hun rechtszaak hadden gewonen en al hun geld hadden teruggekregen waren aanwezig. De saamhorigheid was weer groot en de hele groep straalde het uit: SAMEN STAAN WE STERK!!! Juist dat samenzijn en die onderlinge steun maakt ons onoverwinnelijk. Alle aanwezigen voelden die kracht en steun. De strijd is nog lang niet gestreden en we blijven vechten tot de rechter een uitspraak heeft gedaan over het onrecht wat ons is aangedaan, keer op keer !  Zoals bij elke demonstratie eindigde Ramses Shaffy met: WE ZULLEN DOORGAAN.....

En dat zullen we, maar wel samen en we zullen winnen want het recht zal zegevieren, zelfs in Nederland. Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet, ook degene die niet konden komen maar wel een geestelijke steun waren en diegene die op een andere wijze tot steun waren, allemaal bedankt voor deze onvergetelijke middag op 1 juni in Den Haag. 

En het blijft NEE !!!

Groeten,
Piet

Foto’s van de demonstratie zijn hier te zien

Op een terrasje op het Plein hebben we nog nagepraat en geborreld. Toevallig zat ook Joost Eerdmans van de LPF met een paar partijgenoten op het terras dus.....even een praatje gemaakt met hen over aandelenlease. Zelfs onder de borrel blijven we zaken doen. Er zijn geen grenzen voor de echte PAL die-hards.Van wurgcontract tot dwangbemiddeling

Op 11 februari jl. maakte De Nederlandsche Bank bekend, dat de heer Duisenberg was benaderd om te bemiddelen in de aandelenlease affaire, die ons al 3 jaar bezighoudt. Zonder enig overleg met de betrokken gedupeerden zijn er gesprekken gevoerd met Dexia en de Stichting Leaseverlies. In het kamerdebat van 19 april jl. heeft minister Zalm nog toegezegd, dat er in juni meer duidelijkheid zou komen. Echter afgelopen vrijdag (29 april) is er al onverwachts een schikkingsvoorstel gepresenteerd door de heer Duisenberg.

Zoals al eerder vermeld, is dit een bemiddelingspoging die ons, gedupeerden, door de strot wordt geduwd. Er is door de overheid en de Tweede Kamer altijd gezegd: de enige weg om je gelijk te halen is via de rechter en laat hem/haar beslissen over het geschil tussen de gedupeerden en Dexia. De uitspraken van de afgelopen 6 maanden zijn vrijwel allemaal in het nadeel van Dexia. De gedupeerden zijn aan de winnende hand. De Nederlandsche Bank en minister Zalm hebben deze bemiddelingspoging opgezet, niet de gedupeerden! Immers; wij hoeven niet meer te schikken, de rechter vonnist in ons voordeel en veel mensen krijgen geld terug.
Zonder overleg met of inspraak van de achterban, hebben de Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond met Dexia en de heer Duisenberg overlegd en er ligt nu een schikkingsvoorstel waar zij achter staan. Sterker nog, zij adviseren de schikking te accepteren en waarschuwen voor de gevolgen van het eventueel niet-accepteren ervan: jaren procederen en hoge kosten. Onzin! Voor de zoveelste keer geeft Leaseverlies weer misleidende adviezen, het lijkt Dexia wel! Er komen geen jarenlange procedures omdat Dexia niet in hoger beroep gaat in individuele rechtszaken, zij hebben dit nog geen enkele keer gedaan.
 
Het Platform Aandelen Lease adviseert de gedupeerden over het voorstel Duisenberg : ZEG NEE!!!!
Alleen voor gedupeerden met een laag schadebedrag en gedupeerden die dit geestelijk echt niet meer aankunnen, is het het overwegen waard om akkoord te gaan met de schikking. Toen op 11 februari De Nederlandsche Bank met een persbericht kwam, waarin stond, dat er een bemiddelingspoging zou worden ondernomen en dat Duisenberg daartoe als bemiddelaar was aangesteld, wisten we al hoe het zou aflopen. Het is allemaal van te voren gepland en voor 11 februari was de uitkomst al bekend. Wij worden gemanipuleerd waar wij bij staan! De bemiddelingspoging wordt ons door de strot geduwd en kracht bijgezet door het eenzijdig aanhouden van alle rechtszaken, waardoor wij geen keus meer hebben. Gunstige uitspraken, zoals die in Amsterdam van 7 april, waarin de gedupeerde al zijn geld terugkrijgt, worden niet gepubliceerd; kennelijk mogen wij dit niet weten ! De gedupeerde die het hier betrof, is volledig in het gelijk gesteld door de rechter en Dexia is veroordeeld tot het terugbetalen van alle door gedupeerde betaalde gelden. Het gaat hier om ruim honderdduizend euro. Je gaat toch als gedupeerde geen schikking aan, die er op neerkomt, dat je 'slechts een gedeelte van je restschuld niet hoeft te betalen', terwijl je al je geld terug kan krijgen via een rechtszaak!
Het laatste half jaar heeft Dexia bijna alle zaken verloren!! Als genoemde gedupeerde naar de Stichting Leaseverlies had geluisterd, dan had hij nu 25 % van zijn restschuld moeten betalen. Nu krijgt hij honderdduizend euro terug! 

Wij ZEGGEN NEE!! tegen dit schikkingsvoorstel en NEE !! tegen deze opgedrongen bemiddelingspoging, die is opgezet om Dexia van de ondergang te redden en de banken en de overheid van een lastig probleem te verlossen. Wij zeggen ook NEE !! tegen het nog langer tegenhouden van onze rechtszaken. De onterechte A-codering bij het BKR hangt als een molensteen om onze nek en alleen de rechter kan ons hiervan bevrijden en juist deze rechter laat ons barsten door geen uitspraak te doen! Er is nog steeds geen antwoord van minister Donner op de vraag, waarom het hoger beroep bij het gerechtshof in Arnhem tot maart 2006 is aangehouden. Er is ook nog steeds geen antwoord op de vraag, waarom de rechtszaken in Noord Brabant en Limburg stil liggen, terwijl er 2 uitspraken liggen van het Gerechtshof in Den Bosch. Vele gedupeerden moeten het hier aanzien, dat hun uitspraak aangehouden wordt tot december 2005, zonder dat hen iets is gevraagd, dus zonder hun toestemming. De schikking lijkt beklonken. Er is naar onze mening dan ook geen reden meer om de rechtszaken nog langer aan te houden. Het is ook niet nodig, dat elke gedupeerde individueel protest aantekent: Hierbij verzoeken wij dan ook met klem aan minister Donner, dat hij er op toeziet (c.q. er op toe laat zien), dat de rechtszaken zo spoedig mogelijk weer (kunnen) worden hervat. WIJ EISEN RECHT!! Wij willen door de rechters laten bepalen, wie het bij het juiste eind heeft! Daarnaast dienen de overtredingen van Dexia/ Aegon ook strafrechtelijk te worden onderzocht. Er was geen vergunning om deze producten te verkopen. De beloofde aandelen zijn niet eens gekocht. Dexia /Aegon dient strafrechtelijk te worden vervolgd door het O.M. De vraag aan de AFM, waarom er geen bestuurlijke boetes worden uitgereikt aan die aanbieders, die niet beschikten over de vereiste Wck vergunning, wordt niet beantwoord. Nog een pikant detail, minister Zalm heeft in 1998 het groene licht gegeven voor deze aandelenlease-affaire, door te verklaren dat de Wck (Wet consumenten krediet) niet van toepassing is. In het laatste Tweede Kamer debat herhaalde hij dit overigens enkele malen, hiermee voorbijgaande aan het feit, dat in de laatste gerechtelijke uitspraken wel degelijk wordt geoordeeld dat Wck van toepassing is! In een reactie verklaarde Dexia de staat hiervoor aan te willen klagen, dus Zalm had een goede reden om samen met De Nederlandsche Bank een doofpot-oplossing te bedenken in de vorm van een schikking......... hetgeen geschiedde.

Verdwijnt hiermee de hele aandelenlease affaire in de doofpot?

Woensdag 1 juni: Grote demonstratie in Den Haag.
Het gaat om ons recht en ons geld.Catastrofe dreigt voor Dexia

Op 16 februari j.l. is in een tussenvonnis van de rechtbank in Arnhem bepaald dat aandelenlease onder de Wck (Wet consumenten krediet) valt en dat de aanbieder zich niet aan deze wet heeft gehouden. Tevens zegt de rechter onvoldoende bewijs te hebben dat de aandelen daadwerkelijk gekocht zijn.

De aandelenlease affaire bereikt dit jaar een hoogtepunt. Honderdduizenden Nederlanders zijn in grote financiële problemen gekomen na het ingaan op de pagina grote advertenties rond de eeuwwisseling. Aanbieders zoals Aegon, Legio lease, Bank Labouchere, Levob, Ohra, Fortis, Spaarbeleg en Spaar Select beloofden grote winsten door mee te doen met mooie constructies zoals de Winstverdriedubbelaar, het Feestplan, het Altijd Doen Plan, het Sprintplan, het Korting Kado en meer van dit soort onweerstaanbare aanbiedingen.

Helaas stortte de wereld in voor als deze misleidde mensen, het bleken grote leningen te zijn met aandelenlease constructies en van sparen was geen sprake.
In plaats van minimaal de inleg terug te krijgen werden de meeste gedupeerden opgezadeld met een grote restschuld en kwamen zij in grote financiële problemen.

Sinds 2002 groeide echter het verzet tegen de wurgcontracten van de diverse aanbieders. In 2003 en 2004 werden er zes demonstraties gehouden om de boosheid kracht bij te zetten. Ook de regering en Tweede Kamer heeft zich over het grote maatschappelijke probleem gebogen. Inmiddels lopen er ruim 2500 rechtszaken over aandelenlease.

Dexia verliest echter rechtszaak op rechtszaak en ook in hoger beroep wordt Dexia in het ongelijk gesteld. Ook Aegon dreigt meegesleurd te worden door de naderende catastrofe. Spaar Select zag in de afgelopen jaren alle, ruim 30 vestigingen, in faillissementen ten onder gaan en is inmiddels van het toneel verdwenen.
Minster Zalm en De Nederlandse Bank  proberen nu de schade voor de banken te beperken door Wim Duisenberg te laten bemiddelen in dit grootste financiële geschil in de geschiedenis. 

De uitspraak van 16 februari j.l. betekent dat het aandelenlease contract van Dexia nietig worden verklaard, de restschuld wordt kwijtgescholden en de inleg wordt terugbetaald door Dexia. Om toch een stukje verantwoordelijkheid van de gedupeerde te benadrukken wordt een klein bedrag in rekening gebracht voor de gedupeerde en dat in alle redelijkheid en billijkheid zoals de rechter het verwoordde, maar gezien het inkomen van de gedupeerde wordt dit kwijtgescholden. Deze uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor alle aandelenlease contracten, niet alleen voor Dexia maar ook voor alle andere aanbieders van deze contracten. Ook zij hebben zich niet aan de Wck gehouden. Met deze uitspraak in de hand kunnen alle aandelenlease gedupeerden naar de rechter stappen en de rechter vragen hun contracten nietig te verklaren en het geld terug te vorderen van de aanbieder. 

Een bijkomend probleem voor Dexia is dat zij en haar rechtsvoorgangers niet eens een Wck vergunning hadden en hierdoor ook nog eens strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. 

Daarnaast heeft de rechter ook gesteld dat er onvoldoende bewijzen zijn dat de aandelen ook daadwerkelijk gekocht zijn, zoals in de contracten worden vermeld.
Vorig jaar nog presenteerde Dexia vol trots het PricewaterhouseCoopers rapport waaruit zou blijken dat de aandelen wel degelijk waren gekocht. Ook hier heeft de rechter doorheen geprikt en Dexia heeft nu nog één kans om te bewijzen dat de aandelen wel zijn gekocht.

Mocht Dexia hier niet in slagen dan riskeert de bank ook hiermee wederom een strafrechtelijke procedure ditmaal wegens fraude.

Al eerder heeft de rechter bepaald dat de aandelenlease producten van Dexia onder huurkoop vallen, waardoor, met het vonnis van Arnhem erbij, het voor Wim Duisenberg bijna een Mission Impossible wordt om de bemiddelingspoging tot een goed einde te brengen.

Immers, waarom zouden de gedupeerden willen schikken als ze bij de rechter volledig in hun gelijk worden gesteld.....Een korte terugblik. PAL nu ook internationaal

Na 5 weken PAL is het goed even een "staat van dienst op te maken". Na enkele hectische weken, qua organisatie en opbouw van de website, zijn we nu in een wat rustiger vaarwater beland.

Nadat we constateerde dat we met Payback niet meer door "één deur konden" en het jammer genoeg bleek - na uiterste inspanning onzerzijds - dat er geen vergelijk mogelijk was, hebben we in een korte tijd enorm veel werk verzet.We draaien nu vijf weken en de reacties zijn overweldigend. Onze website is ruim 5000 keer bezocht in deze vijf weken en ook hebben zich een behoorlijk aantal mensen aangemeld die ons hebben ondersteund in de vorm van een donatie. Uiteraard zitten wij niet stil en zijn voortdurend bezig om zoveel mogelijk informatie op de website te plaatsen.

Met enige trots kunnen we constateren dat onze website wat "Documenten" betreft nu al een omvang heeft waarbij gesteld zou mogen worden dat er een "DATABASE" aan het groeien is die waarschijnlijk nergens te vinden is qua informatie. In het nieuwe jaar starten we met een aantal Informatieavonden door het gehele land met als eerste avond in Enschede op 12 januari a.s. Verder is er in februari een avond gepland in Zuid Limburg en één in Zeeland. Vele vragen worden aan ons gesteld. Daarbij valt ons op dat er ook vele vragen afkomstig zijn uit het "buitenland".

In Indonesië is er zelfs een PAL steunpunt voor gedupeerden opgericht. Dit overtreft in ieder geval onze stoutste verwachtingen en blijkt hieruit dat buiten Nederland blijkbaar ook nogal wat aquisitie heeft plaatsgevonden en daarbij uiteraard ook de nodige problemen spelen.

Kort en goed, wij blijven elke dag alért en zullen trachten op kwaliteit en juiste informatie u zo goed mogelijk te adviseren cq bij te staan.

Met vriendelijke groet,
Lourens BlokSamenwerkingsverband PAL met de Raad voor Rechtsbijstand en Bureaus Rechtshulp

Op 3 januari heeft een gesprek plaatsgevonden tussen PAL en de Raad voor Rechtsbijstand. Er zijn diverse onderwerpen besproken o.a.:

Het streven is om op korte termijn een praktische uitvoering te geven aan de afspraken.

Groeten,
Piet
 Geschillen en klachtencommissie de weg kwijt 

Al eerder heb ik een stukje geschreven genaamd: Struikelen over de lage drempel van het DSI. De rol en kwaliteit van het DSI als Klachten Commissie wordt hierin zwaar in twijfel getrokken.

Ook de Geschillen Commissie Bankzaken struikelt over zichzelf gezien de eenzijdige uitspraken omtrent het Sprintplan van Spaarbeleg. 

In 2003 en 2004 oordeelt de GCB in alle behandelde zaken dat Spaarbeleg m.b.t. het uitbrengen van het aandelenlease product Sprintplan geen enkele fout heeft gemaakt. Alle gedupeerden die deze uitspraak ontvingen n.a.v. een ingediende klacht over het Sprintplan zijn zwaar gefrustreerd nu te vernemen dat de rechter WEL vindt dat Spaarbeleg onrechtmatig heeft gehandeld. Een stukje uit de uitspraak van de rechtbank in Utrecht op 22 december 2002:  

"Wel is de rechtbank van oordeel dat Spaarbeleg onrechtmatig heeft gehandeld jegens de personen, die met Spaarbeleg een SprintPlan-overeenkomst hebben gesloten. De rechtbank oordeelt dat Spaarbeleg niet heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht om informatie in te winnen bij de potentiële SprintPlan-deelnemers omtrent hun financiële positie, ervaring en beleggingsdoelstellingen. Daarbij is nog van belang dat het SprintPlan-product een aantal risico's kon inhouden, waarvan de omvang niet van tevoren vaststond. De rechtbank verklaart daarom voor recht dat Spaarbeleg onrechtmatig heeft gehandeld jegens de personen, die met Spaarbeleg een SprintPlan-overeenkomst hebben gesloten en dientengevolge schade hebben geleden." 

Wat is nu nog de waarde van de uitspraken van en sowieso het functioneren van een klachten commissie als de GCB en DSI als de rechter anders oordeelt.
Deze commissies degraderen zich als de overbuurman die je vraagt te bemiddelen in een buren ruzie.

Deze commissies hoeven zich ook niet aan wetten en regels te houden, zij beslissen naar goeddunken en zijn alles behalve objectief, onafhankelijk en deskundig om een goed oordeel te vellen over aandelenlease problemen.

Mijn advies aan de commissies: laat de aandelenlease problemen over aan de deskundige rechters die wij hebben en ga niet bevooroordeeld de banken in het gelijk stellen.

De uitspraken van de commissies bevestigen de voorkeur voor de banken, terwijl de rechters objectief een uitspraak doen volgens de wet. De commissies doen dit "op gevoel".

Klachten over de Geschillen Commissie Bankzaken zijn in voorbereiding.  

Groeten,
Piet Koremans
Platform Aandelen Lease - Informatie centrum voor aandelenlease gedupeerden
www.platformaandelenlease.nlHoe krom kan recht zijn, deel zoveel.

In februari 2004 werden de aandelenlease rechtszaken stilgelegd voor een overleg van de rechtbanken om te komen tot eensluidende uitspraken over aandelenlease situatie als b.v. huurkoop.

Diverse rechtbanken hadden uiteenlopende meningen wat de verwarring en frustratie onder de gedupeerden tot een toppunt of eigenlijk een dieptepunt bracht.

Zijn de aandelenlease producten van Dexia nu huurkoop of niet?  Staan de lichten op groen of op rood ?  Helaas bleken de rechters kleurenblind, want een overeenstemming kwam er niet en de gedupeerden werden in de navolgende maanden weer slachtoffer van de willekeur van de rechters.
 

De frustraties en ongenoegen werden groter, ook de politiek vroeg zich af wat het verschil was tussen recht en krom.
 

Door al deze commotie werden de rechtszaken weer stilgelegd in september en volgde weer overleg. Na twee maanden kwam er witte rook uit de verhitte vergaderzaal. Vol hoop wachtten de gedupeerden op de eerste vonnissen. De eerste kwam uit Arnhem: geen huurkoop. Daarna werd het stil totdat in november een aantal uitspraken kwamen uit Brabant: huurkoop. Ook Amsterdam, Groningen, Middelburg, Haarlem en Leeuwarden kwamen tot de conclusie dat het huurkoop was.

Tot Almelo weer roet in het eten gooide op 22 december j.l. : geen huurkoop.


De ene rechter zegt: “Kenmerkend voor een huurkoopovereenkomst is de automatische eigendomsovergang van het object nadat de laatste termijnbetaling heeft plaatsgevonden. Dexia Bank NV stelt dat partijen geen eigendomsoverdracht hebben beoogd. Echter, artikel 5 van de tussen partijen gesloten overeenkomst bepaalt uitdrukkelijk:  Zodra lessee al datgene aan Legio-Lease heeft betaald wat hij haar krachtens de lease-overeenkomst en de daarbij bijhorende Bijzondere Voorwaarden effectenlease verschuldigd is of zal worden, is lessee automatisch en van rechtswege eigenaar van de waarden geworden. Door Dexia Bank NV wordt artikel 10 van de Bijzondere Voorwaarden aangehaald en wordt gesteld dat uitgangspunt is dat de effecten bij het einde van de looptijd niet aan de lessee worden overgedragen.

De rechtbank is hierover een ander oordeel toegedaan. Uit de artikelen 2 en 10 van de Bijzondere Voorwaarden volgt dat de lessee automatisch eigenaar van de waarden wordt, tenzij de lessee mededeelt de voorkeur te geven aan verkoop van de aandelen aan een derde.
In artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden staat vermeld:
Legiolease en lessee komen overeen dat de eigendom van de waarden op de lessee overgaat door vervulling van de opschortende voorwaarde dat lessee aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
In artikel 10 van de Bijzondere Voorwaarden staat:
Indien lessee aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, zullen de waarden aan de lessee worden uitgeleverd, tenzij lessee alsdan mededeelt de voorkeur te geven aan de verkoop van de waarden. (...)
 
De regel waarop Dexia Bank NV zich beroept is naar het oordeel van de rechtbank in deze context gelezen niet het uitgangspunt, maar een uitzondering.” En de ander rechter zegt: “Uitgangspunt bij de aandelenlease-overeenkomsten is dat de effecten aan het einde van de looptijd niet in eigendom aan de lessee worden overgedragen, maar dat de aandelen worden verkocht aan een derde.” Ruim tweeënhalf jaar worden de gedupeerden al aan het lijntje gehouden.
 

De financiële, sociale en economische gevolgen zijn desastreus voor de gedupeerden en mede betrokkenen. Een fiets kun je een jaar in de fietsenstalling laten staan en daarna kun je weer gaan fietsen, een mens zit echter iets anders in elkaar.... maar ja, who cares? Huurkoop of geen huurkoop, rood of groen, recht of krom, waar ligt het breekpunt van het slachtoffer genaamd aandelenlease gedupeerde. Helaas hebben velen het breekpunt al gevonden en zijn bezweken aan de druk en de lasten. Wat heb je aan recht als het te laat komt. Hoe lang nog duurt het drama voor de honderdduizenden gedupeerden, wanneer is het eindelijk afgelopen?

Groeten,

Piet Koremans

Platform Aandelen Lease

Informatie centrum voor aandelenlease gedupeerden

http://www.platformaandelenlease.nl/Let op verjaring !

Vooralsnog lijkt er weinig gevaar voor het verjaren van rechtsvorderingen tegen Dexia, Levob, Spaarbeleg en andere aanbieders van leaseproducten, die hierna met Aanbieders worden aangeduid. Maar de tijd vliegt. Let op dat de tijd om op te komen voor uw rechten niet vervliegt!!!!
Tevens is van belang dat de verjaring, met name in de "eega-lease" gevallen ook van belang om lease-overeenkomsten die al in de afgelopen jaren zijn geëindigd alsnog te kunnen vernietigen.
 
Gedupeerden van Aanbieders die op dit moment eigenlijk nog alleen de kat uit de boom kijken wordt aangeraden om toch vooral niet stil te blijven zitten. Het is verstandig om juridische bijstand in te schakelen maar toch tenminste bij aangetekende brief alle rechten en weren naar uw Aanbieder(s) voor te behouden.

Aan te raden is ook in de brieven een zin op te nemen waarin duidelijk wordt gemaakt dat de brief tevens, maar niet uitsluitend, tot doel heeft een lopende verjaring te stuiten.
 
Er zijn verschillende verjaringstermijnen. Maar ze hebben gemeen dat het allemaal keiharde wettelijke termijnen zijn. Het is helaas niet zo dat ze "in zielige gevallen" minder strak door de rechter worden gehanteerd.
 
De meest heldere verjaringtermijn is die betreffende ontbinding van een overeenkomst wegens wanprestatie. Het inroepen van ontbinding kan gedurende 5 jaar vanaf het moment van ontdekken van de wanprestatie. Gezien het in 2002 zijn gaan lopen van de hele materie in de media, zal niet snel gesteld kunnen worden dat er al meer dan 5 jaar bekendheid met een wanprestatie zijdens Aanbieders sprake is geweest.
 
Voorts een termijn van 5 jaar betreffende het ongedaan kunnen maken van hetgeen door partijen uit hoofde van een overeenkomst is verricht. Dat is bijvoorbeeld van belang als de overeenkomst inmiddels al ontbonden, beëindigd is.
Er zullen momenteel waarschijnlijk nog geen overeenkomsten aan de orde zijn die nu al meer dan 5 jaar geleden zijn ontbonden, geëindigd.
 
Dan is er een verjaringstermijn van drie jaar voor vorderingen gebaseerd op dwaling en misleiding door Aanbieders. Dat zijn vorderingen die leiden tot vernietiging van de overeenkomst (ook al is die reeds geëindigd) Binnen 3 jaar na het ontdekken van die dwaling of misleiding waarop vernietiging van de overeenkomst kan worden gebaseerd moet de vernietiging worden ingeroepen.
Aangezien de materie in 2002 in de media is gaan lopen is het verstandig, ter vermijding van discussie over het moment van ontdekken en dus over de aanvang van de termijn,  Aanbieders nu aan te schrijven als hiervoor aangegeven. Er mag in ieder geval geen periode langer dan 3 jaar tussen het ontdekken en het verzenden van de brief zitten.
 
Vervolgens is er ook een verjaringstermijn van drie jaar voor de echtgenote(n)(s) en geregistreerd partners om de aandelenlease-overeenkomst te vernietigen als deze zonder hun toestemming is aangegaan. Die termijn van 3 jaar gaat lopen vanaf het moment van het ontdekken van het aangegaan zijn van die overeenkomst.
Ingeval de overeenkomst korter dan 3 jaar geleden is aangegaan is het absoluut aan te raden binnen 3 jaar na het afgesloten zijn van de overeenkomst de vernietigingsbrief te verzenden. Er kan dan tenslotte geen discussie zijn over het binnen 3 jaar na het ontdekken zijn ingeroepen van de vernietiging. Ook als de overeenkomst langer geleden gesloten is, en ook al zou de overeenkomst al geëindigd zijn, is het aan te raden de vernietigingsbrief snel te zenden. Helder moet weer zijn dat er niet meer dan drie jaar tussen het ontdekken van het zonder toestemming aangegaan zijn van een overeenkomst en het sturen van de vernietigingsbrief.
 
Al met al zullen er nog niet veel gevallen voorstelbaar zijn waar een verjaringstermijn al heeft toegeslagen. Wel zijn er met name betreffende de 3-jaarstermijn veel gevallen voorstelbaar waar het van belang is niet langer de kat uit de boom te kijken.

Voor concept stuitingbrieven kijk onder Conceptbrieven.

Met dank aan advocaat Mr. Peter Ruysch van EBH Advocaten voor zijn bijdrage
 Het hoger beroep in Den Bosch

Op 20 december, is het hoger beroep behandeld door het Gerechtshof Den Bosch dat was ingediend door een drietal gezinnen.
De rechtbank in Roermond (rechter Kluin) had in een tussenvonnis uitgesproken dat aandelenlease geen huurkoop was. De advocaat en de gedupeerden zijn in hoger beroep gegaan en dit diende vandaag in Den Bosch.

Mr Cornegoor, advocaat van Dexia, sprak van een heugelijke dag, het was de eerste keer dat huurkoop wordt besproken in een hoger beroep. Hij haalde uit naar de media en de politiek, die naar zijn mening de gedupeerden voortrok en dexia benadeelde door een anti Dexia sfeer te creëren. De rechter merkte nog op dat hij vanmorgen nog is gebeld door het ANP, waarna Cornegoor, als blikken konden doden!, achterom keek naar ons. Ook vond de rechter het opmerkelijk dat er voor deze zaak zoveel belangstelling was.

Mevr. Mr Timmermans van Boels Zanders Advocaten, die namens de gedupeerden het hoger beroep had ingeroepen, had een goed verweer om aan te tonen dat het wel huurkoop was. Mr Cornegoor bediende zich van hetzelfde verweer als in de zaak van de Stichting Eegalease.

Op 1 maart 2005 doet het Hof uitspraak.

Groeten,
PietWat betekent de uitspraak in het kort geding van de Stichting Eegalease vs Dexia nu voor mij?

(Hieronder mijn mening, zoals ik het lees)

De uitspraak geldt dus alleen voor gedupeerden die: 1) Op de dag dat het contract is getekend, getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden en een bewijsstuk hiervan aan Dexia hebben gestuurd
2) Het contract hebben getekend na 1 februari 2000
3) Het contract moet niet mee ondertekend zijn door de partner genoemd in punt 1
4) De niet mee getekende partner moet het contract hebben vernietigd op grond van artikel1:89 BW (d.m.v. een verstuurde vernietigingsbrief)
5) Je mag niet akkoord zijn gegaan met Dexia Aanbod of een andere regeling waarin je afstand hebt gedaan van je rechten. Je moet dus aan ALLE 5 voorwaarden voldoen.

Vervolgens moet Dexia in het bezit zijn of worden gesteld van de volgende gegevens:
De vernietigingsbrief van de partner en een bewijs (op te halen bij de gemeente) dat je op de dag van het afsluiten van het contract gehuwd was of een geregistreerd partnerschap was afgesloten.

Hoe kom ik aan een bewijsstuk dat ik getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had ten tijde van het afsluiten van het contract?

In het vonnis wordt hierom gevraagd, maar het is sowieso handig om dit nu al aan te vragen en naar dexia te sturen en je advocaat.

Een uittreksel van de huwelijksakte/geregistreerd partnerschap is te verkrijgen bij de gemeente waar dit is afgesloten.

Dus als je nu in een andere gemeente woont als daar waar het is afgesloten dan kun je dus niet terecht bij je huidige gemeente, je moet dit dus ophalen of schriftelijk of via e-mail aanvragen bij de gemeente waar je getrouwd bent cq het geregistreerd partnerschap hebt afgesloten.

Wel een legitimatiebewijs meenemen.

De kosten zijn 10.39 euro (in mijn geval).

Wat mag Dexia nu niet doen:

Gedupeerden die aan het bovenstaande hebben voldaan dagvaarden.
Dagvaardingen, die reeds zijn ontvangen door de gedupeerde maar waarvan de startdatum nog niet is bereikt, door laten gaan als zij tenminste 24 uur van te voren in bezit zijn van de in punt 1 en 4 genoemde bewijsstukken.
In eindafrekeningen en aanmaningsbrieven dreigen met gerechtelijke procedures

Wat mag Dexia wel doen:

Eindafrekeningen sturen
Aanmaningsbrieven sturen
Incasso bureaus inschakelen om een vordering kracht bij te zetten.
BKR registratie wijzigen in A codering (wanbetaler) als je niet betaalt

Wat mag een incasso bureau wel doen:
Brieven met een betalingseis sturen

Wat mag een incasso bureau niet doen:

Gedupeerden dreigen met gerechtelijke procedures.
Zij handelen immers in opdracht van Dexia

Nu komt de grootste klap voor Dexia:

Dit betekent dus dat je kunt stoppen met betalen zonder gedagvaard te worden!

Je moet dus wel voldaan hebben aan de 5 hierboven genoemde voorwaarden.

Ik lees in het vonnis NIETS over het stopzetten van incasso procedures door incasso bureaus zoals gesuggereerd wordt in diverse media berichten en op de site van Payback.
Alleen het niet DAGVAARDEN is genoemd in het vonnis.

Ik lees ook niets over de termijn van verjaren, voor mij betekent dit dat alle twee de mogelijkheden onder het vonnis vallen:1) Vernietigd binnen drie jaar na zetten handtekening op het contract
2) Vernietigd binnen drie jaar na ontdekken van de niet mee getekende partner. Als ik er naast zit of iemand hier anders over denkt hoor ik het graag.

Tot slot hieronder een lijst van alle producten die zijn aangeboden waarop de uitspraak van de rechter van toepassing is.

Groeten,
Piet
 
10 = 20 Effect DuoLease Multiplier Effect
4 = 10 Effect Euro Effect No-Risk
4 = 10 Effect Vooruitbetaling Euro Rente Wereld Overwaarde Effect met herbelegging
AEX Plus Effect Feestplan I Overwaarde Effect zonder herbelegging
AEX Plus Effect Vooruitbetaling Feestplan II Pensioen Effect met herbelegging
AEX-Herstelplan Lease-Service Flamingo Plan Pensioen Effect zonder herbelegging
Agiostock Jubilieumplan Gianni Romme Effect Personeels Feestplan
Agio-Stockplan Giga-Garant Premium Effect
Agio-Stockplan Plus Index Plus Prive Pensioen Effect
All Round Effect Inkomens Effect Profit Effect
All Round Effect Storting Interest Refund Effect Refund Effect
All Round Sparen Kinder-Spaarleasen RenteRemmer
All Round Sparen Storting KoersExtra Safe Invest
Altijd Doen Plan KoersExtra Storting SafeLeasen
Auto Effect KoersKlimmer Security Effect
Beleggen met bonus KoersLeasen Security Effect Plus
Beleggen met korting Korting Kado SneeuwbalEffect
Beleggersplan Korting Koers SpaarExtra
BMW Rijbeleg Kwakkel-Koers SpaarExtra Storting
Bonus Beleggen Labouchere KoersLIFT Spaarleasen
Bonus Effect Legio Bespaarplan Spaarleasen Plus
Capital Effect Legio Extra Bonus Triple Effect
Capital Effect Vooruitbetaling Legio Garantplan Troefplan
Cash Clicken Geldmandje Legio Garantplan Storting Vrijdag-Garantieplan
Cash Clicken Happy Beursday Legio IB* Plan Winstver10dubbelaar
Cash Clicken Happy Geldmandje Legio Jubileumplan Winstverbeteraar
Cash Clicken Lease-Service Legio Parelplan WinstverDriedubbelaar
ClickLeasen Legio Pessimisten Plan Winstverdubbelaar
Condor Plan Direct Rendement Effect MultiClick Effect


Struikelen over de lage drempel van het DSI
 
Op 13 december zou het hoger beroep worden behandeld van Dexia door de Commissie van Beroep van het DSI. Het gaat om de zaak: KCD 004-11. Op 28 november 2003 is de klager volledig in het gelijk gesteld en Dexia in het ongelijk gesteld. De gedupeerde krijgt dus al zijn geld terug!
 
Helaas, we zitten nu in december 2004 en de zitting van het hoger beroep van 13 december is voor onbepaalde tijd aangehouden. Het lijkt bijna wel: éénmaal gedupeerd, altijd gedupeerd. Deze mensen hebben nog geen cent teruggezien ondanks het gelijk aan hun zijde. In 2005 zien we wel weer verder....
 
En dan nog zeggen dat het DSI laagdrempelig is en mensen op eenvoudige wijze en zonder advocaat een klacht kunnen indienen. DSI zegt dat het wachten is op de voorbeeldzaak waarvan het hoger beroep nu loopt. De gedupeerde in deze voorbeeldzaak is al ruim 3 jaar bezig met zijn klacht bij het DSI. Een batterij van Dexia advocaten is zijn tegenstander. Zonder advocaat had hij het nooit gered, de kosten hiervoor zitten nu al ruim boven de 10.000 euro. Hoezo laagdrempelig en op eenvoudige wijze je klacht laten behandelen.
 
De meeste mensen die een klacht bij het DSI hebben ingediend zitten trouwens al jaren te wachten op een behandeling van deze klacht. Helaas gaat het wel vervelend worden als je contract is afgelopen en je met een restschuld wordt geconfronteerd die je niet kan betalen. Helaas, zegt ook Dexia, maar je moet wel betalen anders wordt het incasso bureau en de deurwaarder ingeschakeld. Dus wat is nu eigenlijk nog de toegevoegde waarde van een Klachten Commissie DSI als de klachten niet worden behandeld. En als er een keer een klacht wordt behandeld en de klager wordt in het gelijk gesteld dan ziet hij nog geen cent van zijn geld terug gezien de bureaucratische wijze van handelen door DSI. Om maar niet te spreken over de ruim 10.000 euro aan advocaatkosten om een simpele klacht te verdedigen zoals in de voorbeeldzaak.

Ik durf het niet hardop te zeggen, maar ik vraag me af of deze "simpele" klachten over aandelenlease wel bij de laagdrempelige Klachten Commissie van DSI thuis horen.
 
Een rechter moet zich aan de wet houden met zijn uitspraken maar waar moet de Klachten Commissie DSI zich aan houden?

Groeten,
Piet