Postbus 808 1000 AV Amsterdam
Telefoon 0900 339 42 22 (€ 0,15 p.m.)
www.dexialease.nl

De heer .........
........... ..
.... .. .........
 
 
 
Amsterdam, 18 juli 2006
 
Betreft: gedwongen verkoop ......... contractnummer .........
 

Geachte heer ........,
 
Meerdere malen hebben wij u geattendeerd op een betalingsachterstand op bovengenoemde overeenkomst. Het totale openstaande bedrag is helaas nog niet in ons bezit. Hierdoor waren wij genoodzaakt uw overeenkomst, conform de contractvoorwaarden, te beëindigen.
 
Bijgaand ontvangt u de eindafrekening van de overeenkomst. Wij verzoeken u het openstaande bedrag van € ------ binnen tien dagen na dagtekening over te maken naar rekeningnummer 026.22.25.700 t.n.v. Dexia Bank Nederland N.V. te Amsterdam, onder vermelding van overeenkomst .........
 
Wanneer wij uw betaling niet binnen de gestelde termijn hebben ontvangen, dan stellen wij u nogmaals voor alsdan formeel in gebreke en zullen wij de vordering overdragen aan een incassobureau dan wel deurwaarder. Tevens zijn wij verplicht de achterstand te melden bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel.
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geďnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, bezoek onze internetsite www.dexialease.nl.
 

Met vriendelijke groet,
 
 
 
Dexia Klantenservice
 

Bijlage: eindafrekening contract ........
 

Dexia Bank Nederland N.V. maakt deel uit van de Dexia Groep
Handelsregister Amsterdam 33/94626
www.dexiabank.nl