De 6000 ste inschrijving bij PAL is binnen!

 
Met trots kunnen wij melden dat nog voor de jaarwisseling het aantal mensen die zich hebben aangesloten bij PAL de 6000 zal passeren.
De vuist die wij samen maken tegen de aanbieders van de aandelenlease contracten wordt steeds groter en sterker.
De plaats van PAL wordt ook steeds prominenter en de activiteiten nemen toe.
Het oude jaar zal zoals altijd worden afgesloten met veel vuurwerk, maar PAL zorgt ook in 2007 voor vuurwerk!
 
2006 was weer een hectisch jaar voor de aandelenlease gedupeerden en degene die zich voor de gedupeerden inzetten.
 
Voor de Dexia gedupeerden betekende 2006 veel geduld opbrengen.
De behandeling door het gerechtshof in Amsterdam van het verzoek om de Duisenberg regeling verplicht te stellen nam het hele jaar in beslag en er is nog steeds geen uitspraak.
Gunstige ontwikkeling is echter dat er een aantal zaken die niet onder de Duisenberg regeling vallen, gewoon zijn doorgegaan en gevonnist zijn.
De meeste van deze uitspraken zijn gunstig en geven ons moed als straks de rechtszaken weer gaan lopen.
 
Het O.M. buigt zich al vanaf mei 2006 over de aangifte van PAL tegen Dexia omtrent fraude en strafbare feiten, o.a. over het niet aankopen en behouden van de van de aandelen t.b.v. de aandelenlease cliŽnten en het verkopen van honderdduizenden contracten zonder de vereiste Wck vergunning.
 
Helaas is de rechtszaak tegen het Dexia Aanbod in eerste aanleg verloren, maar een hoger beroep (op kosten van PAL) is ingediend bij het gerechtshof Amsterdam.
 
Helaas bleef ook dit jaar de BKR registratie als een molensteen om onze nek hangen.
Door het al vanaf begin 2005 stilleggen van de meeste rechtszaken kon de rechter hier dus nog steeds geen oordeel over vellen en opdracht geven de BKR registratie te verwijderen, behalve in die paar zaken die wel gevonnist zijn.
 
Ook in 2006 bleek dat de rechters ieder hun eigen mening hadden en gaven als we praten over aandelenlease en b.v. de WCK en huurkoop.
Het is onbegrijpelijk dat rechters zulke uiteenlopende meningen hebben over onderwerpen waar al meer als 4 jaar over geprocedeerd wordt.
 
Het lijkt dat binnen de rechtbank in Amsterdam elke rechter zijn eigen mening heeft over dit soort onderwerpen en het niet mogelijk blijkt om ťťn mening te formuleren conform de wet.
En ook hier zijn de aandelenlease gedupeerden weer het slachtoffer van.
 
Aegon gedupeerden merken dit in de afwijkende uitspraken van de rechtbank Leeuwarden, zowel intern als met uitspraken van de rechtbank Den Haag.
 
Het is te hopen dat het gerechtshof Leeuwarden hier snel een einde aan maakt en uitspraken doet over diverse tegenstrijdige uitspraken van rechters.
 
Het is wel opmerkelijk dat Aegon steeds meer met schikkingen aankomt om uitspraken van de rechtbank te voorkomen.
 
Ook de rechtbank in Utrecht worstelt intern over de vraag of het Sprintplan onder de Wck valt. De ene rechter vindt van wel, de ander niet en weer zijn de gedupeerden nog verder gedupeerd dankzij rechters die volledig afwijken van de opgestelde Beslismodules door hun eigen collegaís .
 
DSB slaagt erin om heel gewiekst de rechtszaken tegen hen en hun ruim 100 dochters te vertragen.
 
Op de valreep van het jaar komt de Vermogensmonitor met het bericht dat er een doorbraak is in de onderhandelingen met Levob over de Hefboom Effect contracten van de cliŽnten van de Vermogensmonitor.
 
2006 was ook de start van een nieuw financieel schandaal : de Woekerpolis affaire.
Vele mensen dachten via beleggingsverzekeringen en polissen te sparen.
Het blijkt echter dat de verzekeraars grote kosten berekenen waardoor er aan het einde van de looptijd minder tot veel minder uitgekeerd wordt als gespaard is.
Deze affaire zou wel eens van grotere omvang kunnen zijn als de aandelenlease affaire.
Er zijn diverse belangenbehartigers waar men terecht kan voor informatie:
Stichting Meldpunt Sparen voor Later http://www.platformaandelenlease.nl/Sparenvoorlater.htm
Stichting Woekerpolis Claim  www.woekerpolisclaim.nl
Vereniging Consument & Geldzaken  www.beleggingspolisclaim.nl
 
De Stichting Platform Aandelen Lease bedankt iedereen voor de steun in 2006 en wenst alle gedupeerden en hun dierbaren  en iedereen die zich inzet voor de aandelenlease gedupeerden en met ons meeleeft een goede jaarwisseling en een rechtvaardig 2007 toe.
 
Met vriendelijke groet,
Het PAL team