Enkele aanwijzingen voor het registrerenNa enkele dagen registreren blijkt ons dat er een aantal zaken bij de registratie niet geheel correct verlopen. Dit heeft vooral betrekking bij het invoeren van het juiste emailadres en de daaraan verbonden consequenties.

In principe is de registratie geheel geautomatiseerd om zodoende zoveel mogelijk tijd aan andere zaken te besteden. Door deze "automatische" registratie wordt wel gevergd dat men bij invulling van vooral het emailadres, deze geheel correct ingetypt wordt. Indien het emailadres niet geheel juist wordt ingetypt dan heeft dat gevolgen voor de definitieve aanmelding. Indien u de ingevulde lijst met gegevens gaat versturen wordt u tijdelijk geregistreerd welke pas definitief wordt nadat u van ons een automatisch gegenereerde mail terug krijgt op het door u aangegeven emailadres met een link waar een unieke code voor u is vermeld en verzocht wordt om op deze link te klikken om uw aanmelding te bevestigen waarna de definitieve registratie plaats vindt.

Indien nu het emailadres niet correct is ingetypt zal het automatisch gegenereerde email u nooit bereiken en haast zeker altijd in een delivery failure eindigen en daarbij zeer waarschijnlijk geheel verloren gaan. U ontvangt dan niet deze unieke code als link en PAL niet de bevestiging voor de definitieve registratie.
Als tweede vervelende bijkomstigheid zal dan uw emailadres verkeerd staan vermeld in onze database zodat bij een eventuele verzending van belangrijke zaken of meldingen, dit bericht u ook niet bereikt doordat dit bericht dan ook verloren gaat net zoals bij de bevestiging van de aanmelding.

Enkele geconstateerde problemen zijn het gebruik van één of meerdere spaties in het emailadres. Het gebruik van spaties in een emailadres is niet toegestaan. Vervolgens wordt het begin van het emailadres ook weleens voorafgegaan door www. wat ook niet toegestaan is. Ook worden er weleens twee emailadressen achter elkaar geplaatst gescheiden door een /, dit is ook niet toegestaan. Een emailadres moet altijd een @ bevatten.
Wat ons ook opviel was dat er enkele mensen zich dubbel tot meerdere keren hebben aangemeld waardoor er ook enkele problemen zouden kunnen ontstaan. Wij verzoeken u vriendelijk maar dringend om u maar één keer aan te melden.

Na de aanmelding ontvangt u direct een automatisch gegenereerde email naar het door u opgegeven emailadres met daarin een link met een unieke code. Om uw aanmelding te bevestigen wordt u verzocht om op deze link te klikken. Wanneer u deze "bevestigings" mail niet ontvangt dan heeft u waarschijnlijk een niet juist emailadres ingetypt en verzoeken wij u om dit per email hier te melden.

Indien een ieder zich aan bovengenoemde regels houdt dan zal de registratie zonder problemen verlopen. Mocht u desondanks toch problemen ondervinden bij de aanmelding dan verzoeken wij u vriendelijk om dit per email hier te melden.

U kunt u vervolgens aanmelden door hier te klikken.