Zeg NEE !   tegen een verplichte Duisenberg regeling

Dexia, de stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond en de VEB hebben een verzoek ingediend bij het gerechtshof in Amsterdam om de Duisenberg regeling verbindend (verplicht) te stellen voor alle Dexia aandelenlease gedupeerden. Er is een verzoek ingediend bij alle rechtbanken om tot die tijd alle lopende rechtszaken te schorsen.

Als het gerechtshof het verzoek tot verbindend verklaring honoreert dan is iedereen verplicht om de Duisenberg regeling te accepteren. Er is een mogelijkheid om de verbindendverklaring af te wijzen. Hiervoor moet binnen een, door het gerechtshof te bepalen termijn, een verklaring worden opgestuurd waarin aangegeven wordt dat de ondergetekende niet gebonden wil zijn aan de regeling. Dit is echter te voorkomen.

Het samenwerkingsverband, bestaande uit een aantal belangenbehartigers en advocatenkantoren, waar ook PAL deel van uit maakt, gaat het verzoek tot verbindend verklaren van de Duisenberg regeling aanvechten middels een bezwaarschrift. Het is belangrijk het bezwaarschrift in te dienen namens zoveel mogelijk gedupeerden. Ben je al aangesloten bij een belangenbehartiger die dit bezwaarschrift mede ondertekend? Doe het nu, sluit je gratis aan bij PAL en samen kunnen wij deze verplichte deelname aan de Duisenberg regeling tegen houden. Doe het nu, klik hier en meld je aan. Er hebben zich in de afgelopen 6 maanden al duizenden gedupeerden aangemeld.

De stichtingen Leaseverlies en Eegalease hebben dit verzoek mede ingediend. Zij doen dit omdat zij zeggen representatief te zijn voor alle aandelenlease gedupeerden. Voorkom dat het gerechtshof dit accepteert, zeg je vertrouwen in deze stichtingen schriftelijk op. Laat het aantal NEE stemmers voor de verplichte Duisenberg regeling het aantal Ja stemmers overtreffen. Het kan toch niet zo zijn dat wij niet zelf meer mogen uitmaken of wij de Duisenberg regeling wel of niet accepteren of dat wij gaan procederen. Het recht op de beslissing: Duisenberg regeling of procederen ligt bij ons en niet bij Leaseverlies of Eegalease. Zeg het vertrouwen nu op door hier te klikken.

Door je aan te sluiten bij PAL en het vertrouwen in Leaseverlies en Eegalease op te zeggen maken we samen een vuist die zo krachtig is dat wij door kunnen gaan met onze rechtszaken en recht kan worden gesproken in een strijd die voor velen al jaren duurt. Samen staan we sterk !