Minderjarige vloert Dexia
 
door Rien Meijer
 
AMSTERDAM (DFT) - Dexia Bank moet een gedupeerde belegger schadeloosstellen, omdat deze nog minderjarig was toen de gewraakte drie aandelenleasecontracten werden afgesloten. Zijn moeder sloot de contracten – voor het beleggen met geleend geld – in december 2000 af op naam van haar toen 17-jarige zoon. Zij verzuimde daarbij echter een machtiging van de kantonrechter aan te vragen, die nodig is om voor een minderjarige een krediet af te sluiten. 
 
Volgens advocaat Rob Silvertand van de inmiddels 24-jarige jongen kan deze uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam grote gevolgen hebben voor ándere jeugdige beleggers in de inmiddels beruchte aandelenleaseproducten, waarvan Dexia in ons land verreweg de grootste aanbieder was. „Er zijn een heleboel minderjarigen die dit soort leasecontracten zijn aangegaan”, zegt de raadsman, die de zaak in 2005 aanspande. „Ik heb hier zelfs zaken in de kast liggen van baby’s waarvoor de grootouders zo’n product hebben afgesloten.”
 
Silvertand schat dat het in totaal om duizenden gevallen gaat. Hoewel gedupeerde studenten en scholieren zich al in 2003 verenigden in de Stichting JuniorLease, is het volgens hem de eerste keer dat een rechter contracten nietig verklaart vanwege minderjarigheid. De moeder sloot de drie leasecontracten af bij wijze van ’spaarpotje’ voor haar zoon. Als gevolg van de malaise op de beurs in de daaropvolgende jaren was er ten tijde van de eindafrekening, in oktober 2005, echter een negatief saldo van zo’n €11.000.
 
De kantonrechter in Amsterdam heeft deze week bepaald dat Dexia de schuld moet kwijtschelden en de volledige inleg – minus eerder uitgekeerde dividenden – aan de jongen moet terugbetalen. Dit komt neer op bijna €5700 plus rente. Tevens moet de van oorsprong Belgische bank ervoor zorgen dat de BKR-registratie van de 24-jarige binnen tien dagen wordt geschrapt.

Dexia gaf gisteren aan het vonnis niet te kennen en daarom niet te kunnen reageren.
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

Lees vonnis van de rechtbank