In de Regio
 

PAL komt naar je toe in 2007 !

Ook in 2007 organiseert PAL weer diverse informatieavonden door heel Nederland.

In de maand maart heeft de stichting Platform Aandelen Lease, samen met Leaseproces en diverse advocatenkantoren, informatieavonden georganiseerd over de gevolgen van een verplichte Duisenberg regeling, het afwijzen van de Duisenberg regeling en de mogelijkheden van procederen tegen Dexia. Ongeveer 2000 gedupeerden hebben deze bijeenkomsten bezocht. Het blijkt dat veel gedupeerden nog niet weten wat zij moeten doen en deze avonden als zeer positief hebben ervaren. Hierdoor gaan wij een nieuwe reeks van informatie avonden organiseren, waarschijnlijk in de maand mei of juni. Hou daarom 'In de Regio' en de 'Agenda' in de gaten voor de nieuwe data en de locaties.

Niets doen en afwachten betekent automatisch dat u verplicht wordt vanaf 1 augustus 2007 de Duisenberg regeling te accepteren met alle financiŽle en juridische gevolgen van dien.

 

Informatie avonden Duisenberg regeling

De Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) organiseert, in samenwerking met Leaseproces en diverse advocatenkantoren, meerdere informatieavonden over de gevolgen van de Duisenberg regeling voor de Dexia aandelenlease gedupeerden.

Moet ik wel of niet akkoord gaan met de Duisenberg regeling?
Wat zijn de gevolgen als ik akkoord ga met de Duisenberg regeling?
Wat zijn mijn kansen en mogelijkheden als ik ga procederen?
Wanneer moet ik een beslissing hebben genomen?

Dit zijn een paar vragen die er leven bij de vele gedupeerden na het verbindend verklaren van de Duisenberg regeling door het gerechtshof Amsterdam.

De uitspraken van de diverse rechtbanken staan in schril contrast tot de wervende teksten van Dexia, Leaseverlies en de Consumentenbond om maar vooral voor de Duisenberg regeling te kiezen. Te mager en geen recht doend aan de onrechtmatige handelingen door Dexia is de mening van PAL. De meeste uitspraken van de rechtbanken zijn vele malen beter als een Duisenberg regeling die slechts voorziet in geheel of gedeeltelijke teruggave van de restschuld in een aantal gevallen. Ga dus niet te snel akkoord met de Duisenberg regeling, maar laat u goed voorlichten.

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden, wilt u weten waar u aan toe bent, kom naar onze voorlichtingsavonden. PAL, Leaseproces en een advocatenkantoor uit uw regio zullen u informeren en vragen beantwoorden. De toegang is gratis, de zaal gaat open om 19.00 uur en de aanvang is 19.30 uur.

Hieronder een overzicht van de avonden en locaties :
Maandag 12 maart in Amsterdam (Noord Holland). Voor meer info en routebeschrijving, klik hier
Dinsdag 13 maart in Enschede (Overijssel). Voor meer info en routebeschrijving, klik hier
Woensdag 14 maart in Stein/Urmond (Limburg). Voor meer info en routebeschrijving, klik hier
Donderdag 15 maart in Middelburg (Zeeland). Voor meer info en routebeschrijving, klik hier
Maandag 19 maart in Honselerdijk (Zuid Holland). Voor meer info en routebeschrijving, klik hier
Dinsdag 20 maart in Utrecht (Utrecht). Voor meer info en routebeschrijving, klik hier
Woensdag 21 maart in Tilburg (Noord Brabant). Voor meer info en routebeschrijving, klik hier
Donderdag 22 maart in Klarenbeek (Gelderland). Voor meer info en routebeschrijving, klik hier

Zet de datum alvast in uw agenda.

Meer info over de locatie en de route wordt binnenkort bekend gesteld op o.a. www.platformaandelenlease.nl onder 'In de Regio'.

Voor meer informatie:
Piet Koremans
info@platformaandelenlease.nl

Mr. Joost Papeveld
J.Papeveld@leaseproces.nl


Geslaagde Informatiedag aandelenlease gedupeerden in de Jaarbeurs.

Op 8 april hield de Stichting Platform Aandelen Lease (PAL), i.s.m. Leaseproces, een Landelijke Informatie dag voor aandelenlease gedupeerden in de Jaarbeurs in Utrecht. Tussen de 3000 en 4000 gedupeerden (bron: De Telegraaf) bezochten deze unieke dag. Voor het eerst in de geschiedenis werd er een manifestatie op zoín grootse manier gehouden. Om negen uur ís morgens stonden de eerste mensen al te wachten voor de deuren van de Jaarbeurs. Na opening om elf uur stroomden de vele honderden wachtenden de grote hal binnen, waar diverse belangenbehartigers, advocatenkantoren en juridische dienstverleners in goed opgezette stands de gedupeerden stonden op te wachten. De hele dag door werden er speeches en interviews gehouden op het podium in het midden van de gezellig ingerichte hal, o.a. door Tweede Kamerleden, advocaten en PAL. Een rustpunt was het optreden van Eddy Christiani. Maar door vele standhouders is dit niet opgemerkt door de grote belangstelling en vragen van de gedupeerden. Bij de stand van PAL bleef het de hele dag erg druk en velen konden geholpen worden met individuele informatie en de mogelijkheden die er waren om te gaan procederen. Honderden hebben zich hier aangemeld bij PAL en zich ook opgegeven voor het verweer tegen de voorgestelde verplichte Duisenberg regeling. PAL is zeer tevreden over deze dag en de grote opkomst. Alleen dankzij enthousiaste vrijwilligers was deze dag mogelijk en kunnen wij medegedupeerden helpen Voor aanvang van deze dag hadden zich al ruim 4500 gedupeerden aangesloten bij PAL en trok de website al meer als 200.000 bezoekers. Samen staan we sterk is zeker geen loze kreet. De Stichting Platform Aandelenlease is uw gratis belangen behartiger en samen met u maken wij de vuist die nodig is om het onrecht wat ons is aangedaan, te bestrijden.

Een aantal foto's van deze dag kunt u bekijken door hier te klikken.


Op 6, 7 en 8 februari zijn de eerste 6 voorlichtingsavonden van 2006 gehouden, georganiseerd door de stichting PAL en Leaseproces.

Een paar fotoís van de avond in Middelburg zijn hier te zien.

Gelukkig weten steeds meer gedupeerden de weg te vinden naar belangenbehartigers en gaan procederen. Op de afgelopen avonden was de Duisenberg regeling onderwerp van gesprek. Ruim 1100 Dexia gedupeerden hebben de avonden bezocht. PAL, Leaseproces en diverse advocaten hebben de aanwezigen ruime voorlichting gegeven over de mogelijkheden van procederen en of de Duisenberg regeling misschien beter is. Iedere keer weer blijkt wat voor drama zich afspeelt onder de gedupeerden als er vragen worden gesteld en de persoonlijke verhalen worden verteld. Helaas blijft dit erg onderbelicht in de media en de politiek. Gelukkig dat op dit soort avonden alles wat aandelenlease betreft de revue passeert en iedereen zijn of haar vragen en problemen kan bespreken. Iedereen die PAL benadert wordt gratis geholpen, maar het blijft frustrerend dat er grote groepen zijn die moeilijk bereikbaar zijn en verstoken blijven van informatie. Informatie verstrekken en ontvangen is van zeer groot belang, waarbij iedereen een steentje kan bijdragen. Er zijn stickers verkrijgbaar voor de euro munten om mensen te wijzen op PAL. Er zijn flyers verkrijgbaar voor bijvoorbeeld supermarkten.

Vraag ze gratis aan via info@platformaandelenlease.nl.
Uiteraard blijven we doorgaan met onze informatieavonden. Binnenkort meer hierover.

 

Voorlichtingsmarathon PAL en Leaseproces groot succes

Op 12, 13 en 14 december 2005 organiseerden PAL en Leaseproces 12 voorlichtingsavonden door heel Nederland over de Duisenberg regeling. Het persbericht wat PAL en Leaseproces hierover hebben uitgegeven, kunt u hier lezen. Ruim 2000 gedupeerden bezochten deze avonden waarbij ook vele regionale advocatenkantoren aanwezig waren. Speciale gast op de diverse avonden was oud-voetballer Johnny Rep.

Diverse fotoís van deze avonden zijn hier te zien.
Een verslag van de avond in Rotterdam, met dank aan Mariette, is hier te lezen.
Een verslag van de avond in Zwolle, met dank aan Okerene, is hier te lezen.

Ook de pers heeft veel over deze avonden geschreven :
www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/10122005.htm
www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/13122005.htm
www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/14122005.htm
www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/14122005-1.htm
www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/15122005.htm
www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/16122005AD.htm

Gezien het grote succes zullen er begin februari op 6 locaties wederom voorlichtingavonden worden georganiseerd.

De eerste Infoavond in 2005 was op woensdag 12 januari in Enschede.
Een kleine foto-impressie over deze avond. Bekijk de foto's van deze informatie avond.

De avond voorafgaand werden we uitgenodigd bij RTV Oost om via een TV uitzending over de problemen van aandelenlease te komen praten en onze avond in Enschede te promoten. Na afloop van de uitzending is er nog wat nagepraat en hier hebben we ook een foto van. Foto bij RTV Oost.

Op 2 februari 2005 heeft PAL in Goes haar 2e informatieavond gehouden. Ook dit was een groot succes en ook hier moesten tientallen stoelen extra worden aangesleept om ieder van een zitplaats te voorzien. Diverse kranten hebben aan deze avond aandacht besteed. Zie voor meer informatie onder het item "In het nieuws". Om een impressie te krijgen over deze avond kunt u op onderstaande link klikken en een foto bekijken over deze avond. Bekijk foto's van Goes.

Ook de derde Info avond in Nuth (Limburg) op 25 februari 2005 was een geweldig succes. Zo'n 350 bezoekers waren aanwezig en de zaal was werkelijk te klein. Van deze avond kunt u vier foto's bekijken zodat u een impressie kunt krijgen hoe vol het was. Bekijk foto's van Nuth.

Een uitvoerig verslag van het behandelde op deze avond is gemaakt door Justice man welke aanwezig was op deze avond. Door op onderstaande link te klikken kunt u zijn zeer uitvoerig verslag lezen en PAL dankt Justice man voor zijn moeite die hij heeft genomen om dit verslag zo uitvoerig op schrift te stellen. Lees hier het verslag van Justice man over deze avond.

Op 16 maart 2005 had PAL de vierde Infoavond in Waddinxveen. Ook deze avond was een groot succes. Er waren zo'n 250 a 300 bezoekers aanwezig die zich hebben laten voorlichten over het aandelenlease probleem. Ook van deze avond is er een fotoimpressie. Fotoimpressie van Waddinxveen.

De vijfde Infoavond hield Pal op 30 maart 2005 in Tilburg. Ook hier was de belangstelling groot en bezochten 450 mensen deze avond. Fotoimpressie van Tilburg.

Ook in Tilburg heeft Justice man over het behandelde een verslag gemaakt. Door op onderstaande link te klikken kunt u zijn verslag lezen en PAL dankt wederom Justice man voor zijn moeite die hij heeft genomen om dit verslag op schrift te stellen. Lees verslag van Justice man over deze avond.

Op 13 april 2005 was PAL in Klarenbeek (Gld) met de zesde Infoavond. Hier waren bijna 150 bezoekers aanwezig ( de media in deze omgeving had het wat af laten weten ). Fotoimpressie van Klarenbeek.

Op 27 april 2005 was de zevende informatieavond in IJmuiden. Tussen de 250 en 300 gedupeerden waren aanwezig om te luisteren naar een panel van advocaten en gedupeerden over de aandelenlease affaire. Mr Job Vos van Van der Woude De Graaf Advocaten en Mr. Werner Wolfs van Van Diepen Van der Kroef Advocaten, beiden uit Amsterdam, brachten de aanwezigen op de hoogte van de juridische aspecten en mogelijkheden om te gaan procederen tegen de aanbieders van aandelenlease producten. Dick Martens hield een emotioneel betoog over zijn ervaringen met het DSI en Ralph van Os vertelde alle ins en outs over de inzage persoonsgegevens en de lange weg die bewandeld moest worden om in dit land je gelijk te krijgen. De avond werd, zoals gebruikelijk, aan elkaar gepraat door Piet Koremans en ondersteund door de niet aflatende ijver van Lourens Blok. Tijdens deze emotionele avond hadden velen moeite hun tranen van onmacht te bedwingen. Ook hier was de pers weer aanwezig om verslag te doen van deze avond.

Op 11 mei 2005 was de achtste informatieavond in Leeuwarden. Een tegenvallend aantal van ongeveer 30 gedupeerden had het slechte weer getrotseerd om voorlichting te krijgen over de mogelijkheden die er zijn om toch je recht te halen tegen de machtige banken. Mr. Frank Klemann van Dommerholt en van Dijk advocaten uit Heerenveen en Zwolle was uitstekend op dreef om zijn verhaal te vertellen en de mogelijkheden te bespreken die er zijn om je recht te halen. Ook hier was de regionale media weer aanwezig om verslag te doen aan al die gedupeerden die niet aanwezig waren. Elke keer weer blijkt dat, ook dankzij de media belangstelling, steeds meer gedupeerden inzien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn en er organisaties als PAL zijn waar zij hun problemen aan kunnen voorleggen en waar zij informatie kunnen krijgen over de mogelijkheden om het verloren geld terug te vorderen.

Op 18 mei 2005 was de negende informatieavond in Landgraaf Limburg De eerste avond in Limburg was al een overweldigend succes. De zaal was overvol en een vervolg kon niet uitblijven. Zelfs nu nog wordt gesproken over de invasie van aandelenlease gedupeerden in Nuth. Urenlang stond het verkeer vast en er was geen parkeerplaats meer te vinden in het anders zo rustige dorp. Velen moesten teleurgesteld naar huis terugkeren zodat een tweede avond niet kon en mocht uitblijven Ruim 250 mensen waren aanwezig om te luisteren naar Mr. Michel Rompelberg van Rompelberg en Ruiter advocaten en PAL. Ook nu weer een volle zaal en ademloos werd geluisterd naar het schandaal genaamd aandelenlease en de gevolgen voor degene die ook zijn opgelicht en misleid. Zelfs na 23.00 uur zat de zaal nog vol en luisterde emotioneel naar de sprekers. Ook hier spraken de emoties en tot in de kleine uurtjes werd nog nagepraat over het grootste financiŽle schandaal aller tijden. De reacties bleven nog wekenlang na druppelen en gaven aan dat dit soort avonden een must zijn voor diegene die verstoken zijn van internet. Een week eerder was het al afzien in het noorden van het land en nu werd het weer bijna licht toen Lourens Blok en Piet Koremans, moe maar voldaan, hun bed opzochten. Fotoimpressie van Landgraaf.

Op 22 november 2005 organiseerde PAL een informatie avond in Waalwijk. Dit op veelvuldig verzoek na de succesvolle avond op 30 maart in Tilburg. In Waalwijk waren ruim 250 gedupeerden aanwezig. Fotoimpressie van Waalwijk.

In 2005 hebben bijna 5000 gedupeerden de informatieavonden van PAL bezocht !

PAL blijft zich inzetten voor de aandelenlease gedupeerden.
PAL is gratis en voor alle gedupeerden.
PAL kan dit blijven doen dankzij uw donatie.
Steun ons en uzelf door een donatie op Bankrekeningnummer: 43 29 45 172 t.n.v. PAL te Waspik.
Samen staan we sterk en maken we een vuist tegen de aanbieders van deze wurgcontracten.