Een impressie van de Informatieavond in Goes op 2 februari j.l.