Woekerpolis


Heeft U een pensioenvoorziening bij Aegon en valt deze pensioenpolis qua kostenstructuur onder de woekerpolissen, mail dan naar j.mulder44@upcmail.nl om samen een vuist richting Aegon te kunnen maken.
 
Ik wil mij richten op pensioenvoorzieningen. Het midden en kleinbedrijf heeft veelal collectieve pensioenregelingen afgesloten bij onze bekende verzekeraars. Velen zullen op de pensioengerechtigde leeftijd een zwaar tegenvallend pensioen krijgen. Mijn doel is dus publiciteit met vakbonden , media zodat de politiek er niet meer om heen kan. Bovendien is wat de stichtingen doen ook een druppel op een gloeiende plaat. Pas als alle polishouders gemobiliseerd worden en er honderden mensen actie ondernemen om voor een product de krachten te bundelen, kun je de politiek wakker schudden en zal er toch iets loskomen. Nu procederen de verzekeraars voor die paar rechtszaken lachend door tot de hoge raad en moet je zorgen dat je een paar ton in huis hebt om hen partij te kunnen geven. Verwacht niet dat de twee stichtingen het tij kunnen doen keren.
 
De verzekeraars bieden nu al weer een veelvoud aan producten met hoge kosten aan. het verschil is nu alleen dat je als je wat kennis van zaken hebt die kosten van tevoren kunt inschatten. Vandaar dat ze het nu proberen met en-bloc clausules die zo open zijn opgesteld dat ze ten allen tijde de kosten flink kunnen verhogen tussentijds.

Ik wijd een beetje uit. Je vraag was wat ik zou kunnen doen. Het antwoord is dat wat honderden, duizenden zouden moeten doen. INITIATIEF NEMEN. HET DE POLITIEK DUIDELIJK MAKEN DAT WE FINANCIEEL ASOCIAAL GEDRAG NIET MEER PIKKEN.
 
Johan Mulder.


Voorstel reparatie woekerpolis, 3,5% van wat eigenlijk?
 
Het voorstel van de ombudsman financiŽle dienstverlening komt op het volgende neer.
 
-Voor polissen, afgesloten vůůr 1 januari 2008 geldt dat de verzekeraars niet meer kosten in rekening hadden mogen brengen dan 3,5% van het bruto rendement (rendement voordat kosten worden afgetrokken) op het beleggingsgedeelte(veel consumenten zien dit als het "spaarpotje") van Uw polis, gerekend over de hele afgesproken looptijd.
 
Dit komt overeen met het volgende:
-Jaarlijks een inhouding van 3,5% over de fondswaarde van Uw polis ( van Uw "spaarpotje" dus).
Een voorbeeldje:
 
Is de waarde van uw polis in een bepaald jaar 20000 euro, dan mag er dat jaar dus een bedrag van 700 euro van Uw geld worden afgehaald. Legt u voor deze polis per jaar 1200 euro in( 100 euro per maand), dan gaat dus meer dan de helft van wat U betaalt dat jaar naar de verzekeraar.
Natuurlijk mogen de verzekeraars ook lagere kosten berekenen en misschien gelooft U het niet, maar dat doen ze in veel gevallen al. Toch hebben deze kosten al geleid tot "woekerpolissen".
 
Naar mijn mening zouden de kosten moeten dalen tot 0,5% om kans op een rendement, dat kan wedijveren met dat van een huidige spaarrekening, mogelijk te maken.
Houd voor ogen dat het ook om Uw pensioenvoorziening kan gaan met mogelijk een bittere tegenvaller op Uw pensioengerechtigde leeftijd.
 
Het voorstel van de ombudsman geldt voor polissen tot 1 januari 2008 en is bedoeld om bestaande "woekerpolissen" te "repareren". U zult uit mijn verhaaltje begrijpen dat als voor Uw polis volgens dit voorstel een reparatie gaat plaats vinden, U wel heel idiote kosten heeft moeten betalen. Houd U er rekening mee dat de premie voor bijv. een overlijdensrisicodekking niet als kosten geldt. Ook niet als de uitkering bij overlijden niet veel voorstelt en de premie veel te hoog is. Vaak zitten deze dekkingen in het product ingebakken en bent U van tevoren niet duidelijk een premie voor deze dekking overeen gekomen met de maatschappij.
 
Tot slot meent de ombudsman dat ook de consument enige blaam treft omdat hij zich onvoldoende heeft geÔnformeerd van tevoren. Dit terwijl de ombudsman voortdurend benadrukt dat de verzekeraars nauwelijks in gang waren te krijgen als het ging over helderheid over de kosten en zelfs de verkopers van deze polissen vaak niet op de hoogte waren van de kosten.
 
NEE!!
De grote verzekeringsmaatschappijen in Nederland hadden een klinkende naam bij de consument waar hij dacht op te kunnen vertrouwen, en juist dat vertrouwen is schaamteloos misbruikt.
 
Johan Mulder


Al jaren roept de overheid ons op, om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen voor vooral onze eigen financiŽle oudedagvoorziening. Tot nog toe geheime onderzoeksresultaten van de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) van september 2006 over de kostenstructuur van beleggingsverzekeringen zijn echter zeer alarmerend en verontrustend voor de deelnemers.

U kunt zelf onderzoeken of het met het door uw afgesloten product ook mogelijk fout zit. Hierbij wordt dan gedacht aan de bij u in rekening gebrachte kosten door de verzekeraar. Deze kosten kunt u bij uw verzekeraar schriftelijk opvragen.
 
Vraag hierbij naar schriftelijke bewijsstukken die betrekking hebben op:
 
01. Betaalde en nog te betalen precharges.
Dit zijn kosten, die direct van uw betaalde inleg worden afgehaald en dus niet voor u
worden belegd.
02. Betaalde en nog te betalen postcharges.
Dit zijn kosten, die van uw opgebouwde vermogen worden afgehaald.
03. Betaalde en nog te betalen premie voor een eventuele overlijdensrisicoverzekering.
04. Indien ook aanwezig, vraag dan wat de exacte dekking is van de
overlijdensrisicoverzekering.


Een voorbeeldbrief om de hierboven genoemde gegevens op te vragen :
Te verzenden door u aan uw verzekeraar.
 
 
[woonplaats], [datum] [maand] [jaar]
 
Betreft: Polisnummer ÖÖ..:
 
Geachte Heer / Mevrouw,
 
Met verwijzing naar mijn verzekering onder bovengenoemd Polisnummer verzoek ik u vriendelijk mij binnen tien werkdagen na heden een nauwkeurig schriftelijk overzicht te doen toekomen. Dit overzicht dient betrekking te hebben op de door mij tot op heden betaalde en nog door mij te betalen precharges, postcharges en de eventueel al betaalde en nog te betalen premie overlijdensrisicoverzekering.
 
Tevens ontvang ik graag de exacte dekking van een aanwezige overlijdensrisicoverzekering.
Door het alarmerende geheime rapport van de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heb ik dringend behoefte aan deze schriftelijke gegevens. Deze zal ik betrekken bij mijn overweging over de voortzetting van mijn verzekering bij uw bedrijf.
 
Uw spoedige schriftelijke en gespecificeerde reactie tegemoet ziend verblijf ik.
 
 
Hoogachtend,
 
[uw naam]


Woekerpolis en beleggingsverzekeringen
Waar kan ik informatie krijgen en vragen stellen over mijn polis en/ of contract en bij wie kan ik mij aansluiten?
Heeft u een woekerpolis?
Financieel Recht Advocaten staat u bij in uw geschil met aanbieders van financiŽle producten en diensten. U kunt bij hen terecht voor advies en voor het voeren van een rechtszaak.
Naast juridische deskundigheid bieden zij consumenten diepgaande kennis van financiŽle producten, zoals:
ēbeleggingsverzekeringen (woekerpolissen)
ēaandelenlease
ēaandelen
ēobligaties
ēgestructureerde producten.
Voor meer informatie www.financieelrecht-advocaten.com  

Koersplan / Stichting Koersplandewegkwijt
www.koersplandewegkwijt.nl
 

Overigen
Beleggingspolisclaim van de vereniging Consument & Geldzaken
www.beleggingspolisclaim.nl

Stichting Woekerpolis Claim
www.woekerpolisclaim.nl