Op 18 oktober jl. is er door de rechtbank Den Haag vonnis gewezen in de zaak van stichting Platform Aandelen Lease (PAL) tegen Aegon.  PAL kan zich niet in dit vonnis vinden en gaat in hoger beroep.
Hier de link naar de uitspraak : https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:11807
Een korte verklaring over de uitspraak en de mening van PAL is hier te lezen

Verwijten zijn niet inhoudelijk beoordeeld
PAL is teleurgesteld in het vonnis. De rechtbank heeft de verwijten niet inhoudelijk willen behandelen. Zo heeft de rechtbank geoordeeld dat PAL onvoldoende belang heeft om een zogeheten collectieve actie in te stellen. Volgens de rechtbank zou PAL in de procedure onvoldoende nieuwe feiten en omstandigheden hebben aangevoerd, ten opzichte van eerdere gevoerde procedures.  Daarnaast zou PAL onvoldoende haar achterban hebben aangetoond. Ook meent de rechtbank dat de vorderingen verjaard zijn. PAL kan zich om diverse redenen niet in het vonnis van de rechtbank vinden. Hieronder zetten wij onze reactie uiteen.

PAL heeft in deze zaak vijf verwijten aangevoerd. Slechts twee verwijten zijn in eerdere procedures aan de orde geweest, maar ook daar is inhoudelijk niet op beslist omdat de stellingen onvoldoende onderbouwd zouden zijn. Om te zorgen dat inhoudelijk alsnog over deze verwijten kon worden geoordeeld (en over andere verwijten) is PAL deze procedure gestart. Echter de rechtbank vindt alsnog dat er onvoldoende nieuwe feiten zijn aangevoerd. Dat terwijl er inhoudelijk nooit over deze verwijten is beslist! Het komt op PAL over alsof een inhoudelijk oordeel niet gegeven mag worden.

Ook de stelling van de rechtbank dat er geen voordeel zit in een collectieve actie ten opzichte van een individuele actie, kan PAL niet plaatsen. Voor uw informatie: er zijn meer dan 120.000 sprintplannen afgesloten. PAL heeft daarbij uitdrukkelijk aangegeven dat zij haar vordering niet beperkt tot de mensen die bij haar zijn aangesloten (en heeft op de zitting aangegeven hoeveel mensen op dat moment waren aangesloten en aangeboden een lijst van aangeslotenen te overleggen), maar dat zij optreedt voor alle mensen met een Sprintplan. Moeten deze mensen dan allemaal individueel gaan procederen? Dat lijkt PAL verre van efficiƫnt. Het is van groot belang dat er eerst duidelijkheid komt omtrent de juridische geschilpunten, iets wat juist via een collectieve actie duidelijk kan worden.

Hoger beroep
Wat betreft het oordeel omtrent de verjaring meent PAL dat de rechtbank de plank misslaat. PAL meent, als belangenbehartiger van het eerste uur, dat het essentieel is dat afnemers hun rechten veilig kunnen stellen. Een collectieve actie stuit de verjaring. Nadat in eerdere collectieve procedures de vorderingen zoals gezegd inhoudelijk niet zijn behandeld (en dus zijn afgewezen), is PAL namens de afnemers juist daarom een collectieve actie gestart, om verjaring te voorkomen.
De rechtbank meent nu echter dat deze collectieve actie de verjaring niet kan stuiten. Hierdoor beperkt de rechtbank de rechten van gedupeerden. Het is niet wenselijk dat, om de verjaring te stuiten, meer dan honderdduizend individuele rechtszaken gevoerd hadden moeten worden.
PAL heeft daarom besloten om in hoger beroep  te gaan, om alsnog een inhoudelijk oordeel te krijgen over de verwijten. Het hoger beroep ziet PAL dan ook met vertrouwen tegemoet.
Aanmelden voor de collectieve procedure is nog steeds mogelijk.