Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

Rolnummer 284/06
22 juni 2006
 
GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
 
EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
 

ARREST
 
in de zaak van:
 
[M]
wonend te [woonplaats],
APPELLANTE IN DE HOOFDZAAK, VERWEERSTER IN HET INCIDENT,
procureur: mr. M.A. Hupkes,
 
t e g e n
 
de naamloze vennootschap DEXIA BANK NEDERLANDN.V.,
gevestigd te Amsterdam,
GE¤NTIMEERDE IN DE HOOFDZAAK, VERWEERSTER IN HET INCIDENT,
procureur: mr. G.P. Roth,
 
alsmede van
 
[C]
wonend te [woonplaats],
EISER IN HET INCIDENT,
procureur: mr. M .A. Hupkes.
 
1. Het geding in hoger beroep
 
Appellante is bij dagvaarding van 17 januari 2006 in hoger
beroep gekomen van het vonnis van 28 november 2005 door de
rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam in de
zaak met kenmerk 553985 CV EXPL 03-18019 gewezen tussen
appellante als gedaagde in conventie/eiseres in reconventie en
geintimeerde als eiseres in conventie/gedaagde in reconventie.
 
Bij akte verzoek voeging heeft eiser in het incident, verder
te noemen [C], gevorderd zich te mogen voegen in het
onder rolnummer 284/06 bij het hof aanhangige geding tussen
appellante en geintimeerde.
 
Appellante heeft niet van antwoord in het incident gediend.
 
Geintimeerde heeft bij akte houdende antwoord in het incident
verklaard zich te refereren aan het oordeel van het hof.
 
Vervolgens hebben partijen de stukken overgelegd en om arrest
in het incident verzocht.
 
2. Beoordeling van de incidentele vordering tot voeging
 
[C] heeft gesteld dat hij recht en belang heeft zich te
voegen in deze zaak, op de grond - naar het hof begrijpt - dat
hij zich aan de zijde van appellante wil scharen ter
ondersteuning van haar stellingen, waarvan de beoordeling hem
direct aangaat. Appellante noch geintimeerde heeft zich tegen
dit verzoek verzet, zodat het hof het verzoek tot voeging -
gegeven de grond waarop het berust - zal toewijzen als na te
melden.
 
3. Beslissing
 
Het hof:
 
in het incident:
staat toe dat [C] zich in deze zaak voegt;
 
houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot
de einduitspraak in de hoofdzaak;
 
in de hoofdzaak:
 
verwijst de zaak naar de rol van donderdag 3 augustus 2006
voor grieven;
 
houdt iedere verdere beslissing aan.
 

Dit arrest is gewezen door mrs. T.A.C. van Hartingsveldt, R.A.
Steenbergen en W.J.J. Los en in het openbaar uitgesproken door
de rol raadsheer op 22 juni 2006.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL