Eindelijk doorbraak voor DSB aandelenlease gedupeerden
 
DSB gedupeerden met een Hollands Welvaren Select (HWS) aandelenlease contract die hierover een klacht hebben ingediend of een nog lopend contract hebben kunnen rekenen op een flinke compensatie voor de geleden schade.
Hierover hebben de grote belangenbehartigers, waaronder de stichting PAL, overeenstemming bereikt met de curatoren DSB.
 
PAL is verheugd met deze regeling waardoor er een einde komt aan jarenlange onzekerheid bij de betrokken gedupeerden.
Het gaat dus om mensen die een Hollands Welvaren Select (HWS) contract hebben of hadden en hierover een klacht of vordering hebben ingediend bij DSB.
Deze groep krijgt kwijtschelding of terugbetaling van de restschuld en teruggave van 1/3 van de betaalde inleg/rente.
De andere groep die een compensatie krijgt zijn de mensen die een nog lopend HWS contract hebben, maar hierover niet geklaagd hebben.
Voor deze mensen wordt het contract beŽindigd en de restschuld kwijtgescholden.
Daarnaast krijgen zij alle maandtermijnen terug die betaald zijn na het faillissement van DSB op 19 oktober 2009.
Over de rest van de HWS gedupeerden, zijnde die mensen wiens contract is afgelopen, maar nooit een klacht of vordering hebben ingediend, wordt nog onderhandeld met de curatoren.
PAL ziet dit als een eerste positieve stap om een acceptabele oplossing te vinden voor alle DSB gedupeerden met een lening, hypotheek, koopsompolissen, kapitaalpolissen en aandelenleasecontracten.
 
Voor alle duidelijkheid, het gaat in deze regeling om Hollands Welvaren Select contracten en niet om Hollands Welvaren contracten.
De Hollands Welvaren contracten vallen, net zoals het Garant Profijtplan, onder de groep kapitaalpolissen en hierover wordt nog onderhandeld met de curatoren
 
Meer informatie kunt u vinden op www.dsbbank.nl
Staan hier niet de antwoorden over uw situatie die u zoekt of heeft u andere vragen dan kunt u deze stellen via info@platformaandelenlease.nl
 
Nieuwegein 9 december 2010
 
Stichting Platform Aandelen Lease
www.platformaandelenlease.nl
info@platformaandelenlease.nl
06-44422838
 
Lees hier het persbericht van 9 december 2010:

Persbericht
 
 
Eerste concreet resultaat van het gezamenlijk overleg:
 
 
Overeenstemming over klachten Hollands Welvaren Select (HWS)
 
 
AMSTERDAM, 9 december 2010 - Curatoren in het faillissement van DSB Bank  N.V. (DSB) en vier belangrijke belangenorganisaties hebben overeenstemming bereikt over een voorstel dat curatoren zullen doen aan klanten met klachten over HWS producten.
 
Deze als aandelenlease bekend staande producten van DSB stonden al voor faillissement aan kritiek bloot.
 
De bijna 900 klanten met HWS producten die geklaagd hebben, krijgen een vordering op DSB. De hoogte van die vordering is gelijk aan de door hen betaalde restschuld (dat wil zeggen de schuld die overbleef na verkoop van de effecten). Voor zover zij hun restschuld nog niet (volledig) betaald hebben, wordt die kwijtgescholden. Bovendien krijgen deze klanten een vordering gelijk aan 1/3 deel van de door hen betaalde rentetermijnen.
 
De HWS overeenkomsten van de ongeveer 1.650 klanten met nog lopende HWS producten, worden door curatoren met onmiddellijke ingang beŽindigd, waarbij de restschulden worden kwijtgescholden. Bovendien krijgen deze klanten een vordering gelijk aan de rente die zij vanaf datum faillissement (19 oktober 2009) aan DSB hebben betaald.   
 
Alle klanten die deze regeling aangaat, krijgen de komende weken schriftelijk bericht over hoe de regeling voor hen individueel uitpakt.
 
Meer gedetailleerde informatie over deze regeling staat inmiddels op de websites van DSB (www.dsbbank.nl) en van de verschillende belangenorganisaties.
 
Er is geen overeenstemming bereikt over klanten die een inmiddels afgelopen HWS product hadden, maar die nimmer geklaagd hebben. Overleg daarover vindt nog plaats.
 
Curatoren en de belangenorganisaties zetten bovendien hun overleg voort om ook efficiŽnte oplossingen te bereiken voor (voormalige) klanten van DSB met zorgplichtklachten over koopsompolissen en andere producten. 
 
 
- De curatoren in het faillissement van DSB Bank N.V.
  (R.J. Schimmelpenninck en B.F.M. KnŁppe)
- Stichting Hypotheekleed
  (P. Lakeman en B. Oude Middendorp);
- Stichting Steunfonds Probleemhypotheken
  (H. de Wit en S. Mucukyan, waarvoor mr. M. de Vries optreedt);
- Stichting Achmea Rechtsbijstand, Stichting Univť Rechtshulp en DAS Nederlandse Rechtsbijstand
  Verzekeringsmaatschappij N.V. (waarvoor mr. J. Lemstra en mr. R. Altun optreden);
- Stichting Platform Aandelen Lease
  (P. Koremans).