Oproepen


Oproep aan bezitters van aandelenleasecontracten van Labouchere/Dexia

Dexia vervalst nog steeds kopieën van aandelenleasecontracten om eerdere fraude in 2000 met gefingeerde handtekeningen te maskeren. Opgevraagde kopieën in 2000 verschillen op vele punten met de kopieën van recent in 2014 ontvangen. Verschillen in documenten die identiek zouden moeten zijn verschillen v.w.b.: handtekeningen, poststempels " ingekomen" en " ontvangen", andere plaats op het formulier, lengte woorden etc.
Dexia weigert inzagerecht in de originele documenten om 3 redenen: Wet Bescherming Persoonsregistratie en wil een gerechtelijk vonnis om hen daartoe te dwingen. De Hoge Raad heeft zich hierover al eerder naar Dexia toe uitgesproken. Ten derde vindt zij de oplossingsrichting door inschakeling van een mediator van een woonwagencentrum bedreigend.
Dexia durft haar laatste brief van 07-11-2014 niet van naam en handtekening te voorzien. vermoedelijk om handtekeningen vergelijkingen te frustreren.
Met name in de periode juli t/m december 2000 hebben veel tussenpersonen, zoals Pensioen Partners, door dalende koersen een groot deel van hun omzet/winst verloren zien gaan. Bij mijn moeder zijn bijvoorbeeld de zogenaamde “voorcontracten”van Pensioen Partners niet teruggestuurd. Met vervalste handtekeningen heeft men met kopieën ondertekende contracten van Labouchere gesuggereerd. Zijn er meer mensen die door de tussenpersoon zijn aangeschreven (maanden later) om vermeende getekende contracten te betalen? Wilde Labouchere, die volgens zeggen de ondertekende contracten in haar bezit had, zich hier niet aan branden om te rappeleren?

Reacties graag naar Peter Westen: 06-83160546 of hp.westen@home.nl


DSB herstelt 'foutje' met rentetarief

Een foutje, zeggen ze bij DSB. Maar feit is dat de bank in ieder geval één klant met een doorlopend krediet trakteerde op een ware rente-explosie.

Becam
Mevrouw L. sloot in april van dit jaar een doorlopend krediet af bij Becam Financieringen. Dit is één van de vele namen waaronder Dirk Scheringa Beheer (DSB) aan kredietverlening doet. De kredietlimiet was ruim 15.000 euro en de effectieve rente op jaarbasis bedroeg 6,5%.

Kleine lettertjes
In de kleine letterjes van de overeenkomst stond dat de kredietvergoeding in hoogte kan variëren. De 6,5% was tot nader bericht. Dat nader bericht volgde al snel. Per juli van het jaar ging de rentevergoeding omhoog naar 6,8%. Een reden voor die verhoging gaf Becam/DSB niet.

Foutje
In oktober volgde een nieuwe verhoging. De rente ging van 6,8% naar 9,8%. Opnieuw zonder opgaaf van reden. Na vragen van RTLZ stelt DSB dat sprake is van een fout. Eén die de bank zo snel mogelijk aan zal passen. Hoeveel van dit soort fouten wordt gemaakt, kan DSB niet zeggen. "We hopen dat het niet te vaak gebeurt."

En u?
Ons advies: kijk nog eens goed naar de ontwikkeling van uw DSB-rentevergoeding. Laat die abnormaal grote sprongen zien, dan kan het best zijn dat de bank een foutje heeft gemaakt. Het is verstandig om DSB daar dan even op te wijzen. En komt u er niet uit, dan horen wij het graag.

Heeft u soortgelijke ervaringen met DSB? Mail ons:
Stuur uw reactie naar internet@rtlz.nl

Bron: www.rtl.nl

Ook PAL is geïnteresseerd in uw negatieve ervaringen met DSB of één van de vele dochters.
Mail uw ervaringen ook naar info@platformaandelenlease.nl


Heb je ook een aandelenlease contract afgesloten bij:
Pawlowski Adviesgroep
A. van Scharnlaan 171 te Maastricht

Ben je ook slachtoffer geworden van deze tussenpersoon, neem contact op met theonijs@alice.nl, met als onderwerp 'tussenpersoon'. Samen kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn om deze tussenpersoon verantwoordelijk te stellen voor de schade die hij bij ons heeft aangericht.


SNS Bank

Ook SNS Bank heeft aandelenlease producten verkocht, het Aefin vermogensplan. Heb je zo’n product (gehad), laat het weten via info@platformaandelenlease.nl. Wij zijn nog op zoek naar een advocaat om een betaalbare rechtszaak te kunnen voeren. Met meerdere gedupeerden moet het mogelijk zijn een betaalbare advocaat te vinden, anders wordt het een dure aangelegenheid, behalve als je recht hebt op toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand). Dus heb (had) je ook een aandelenlease product van SNS Bank, laat het weten.


Weigering inzage persoonsgegevens

Dexia heeft geweigerd inzage te geven omtrent de persoonsgegevens. Een aantal gedupeerden hebben hierna een rechtszaak opgestart. In een aantal inzage zaken is Dexia in het ongelijk gesteld door de kantonrechter en moet inzage verstrekken. In twee zaken is Dexia inmiddels in hoger beroep gegaan en deze zaken worden behandeld door het Gerechtshof in Den Bosch. Zijn er meer gedupeerden waarbij Dexia in hoger beroep is gegaan betreffende het inzage verhaal? Laat het weten zodat we samen kunnen bekijken hoe we dit aanpakken en gegevens kunnen uitwisselen. Mail naar info@platformaandelenlease.nl.


Informatie kaartjes voor de supermarkt enz.

Veel aandelenlease gedupeerden hebben geen internet en blijven daardoor vaak verstookt van enige informatie over de aandelenlease affaire. Ook weten ze niet waar ze informatie en steun kunnen krijgen m.b.t. hun problemen met de aandelenlease contracten. Om deze mensen toch te kunnen bereiken hebben wij een kaartje gemaakt om op te hangen op allerlei plekken in stad en dorp. Supermarkt, bibliotheek overal kunnen deze kaartjes opgehangen worden. Help je medegedupeerden en doe zelf ook actief mee met het plaatsen van deze kaartjes.

Klik hier om ze uit te printen.

Heb je geen printer, stuur een e-mail naar info@platformaandelenlease.nl met uw adres gegevens en wij sturen een aantal kaartjes op. Veel gedupeerden weten nog niet van de mogelijkheden die er zijn om van de aandelenlease ellende af te komen. Help mee om ook die gedupeerden die geen internet hebben te informeren door kaartjes op te hangen.


Interviews

Regelmatig wordt PAL gebeld door de media die op zoek zijn naar gedupeerden die zij willen interviewen voor een artikel over aandelenlease.

Wil jij hieraan meewerken en jouw verhaal vertellen? Mail ons op info@platformaandelenlease.nl. De ene keer is het voor de TV, de andere keer voor de krant. Geef aan, als je wilt, of je beiden wilt of welke niet.

Nu zijn wij op korte termijn op zoek naar:
1) Iemand met een grote inleg/schuld die de Dexia schikking accepteert om er maar vanaf te zijn.
2) Iemand die ondanks de schikking toch doorgaat en procedeert om via een rechtszaak zijn/haar gelijk te halen.
3) Ook zoek ik iemand die wist waar hij aan toe was, mis gegokt heeft, het kan betalen, maar toch gebruik maakt van de schikking, ofwel mooi meegenomen die meevaller.

Komt jouw situatie overeen met één van de bovenstaande drie en wil je meewerken aan een artikel in een weekblad, mail ons. Ook anderen die mee willen werken aan een artikel in de krant of TV, mail me, zodat we via de media aandacht kuunen krijgen/houden over dit aandelenlease drama. Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk behandeld en alleen met toestemming en overleg aan anderen verstrekt.


DSB

Wie heeft ook via DSB, meer bekend van hun bedrijfjes Frisia, de Perelaar, Becam, Postcrediet en nog zo’n honderd namen, een lening afgesloten met daaraan gekoppeld en verzekering en een aandelenlease pakket? Wie zit ook met z’n handen in het haar en wil graag met lotgenoten in contact komen en hierover praten. Mail naar Janos, e-mail naar mivan@hotmail.com ook hij wil graag met lotgenoten in contact komen. Alleen thuis zitten met je problemen lost niets op. Praat erover met lotgenoten, geef elkaar steun en hulp, wij hebben het nodig. Alleen redden we het niet, samen staan we sterk!


Demonstratie

Wil je meedoen met een demonstratie?
Wil je meehelpen met de organisatie daarvan?
Wil je een donatie geven om dit alles mogelijk te maken?
Wil je ook dat er een echte oplossing komt voor ons probleem?
Wil je ook niet wachten tot ergens volgend jaar voordat er een uitspraak komt in jouw rechtszaak?
Wil je.....
Heb je ideeen, laat het weten.
Mail naar: info@platformaandelenlease.nl

Doe mee en vecht voor je recht!
Stuur je e-mail , geef een donatie en doe mee met de acties die WIJ, met z'n allen!, gaan organiseren.

Help mee demonstraties tot een groots gebeuren te maken, steun ons met een donatie op Bankrekeningnummer:
43 29 45 172 t.n.v. Stichting Platform Aandelen Lease te Waspik.

Groeten,
Piet


Ook Delta Lloyd Bank NV heeft zich verlaagd door een aandelenlease product aan te bieden: het Euro Fonds Garantieplan.

Het verschil met een Dexia contract is dat er een garantie ingebouwd is waardoor je geen restschuld overhoud. Hiervoor moet je natuurlijk wel betalen. Een rekenvoorbeeld in guldens. Je betaalt 10.000 gulden. Hiervan is 5000 gulden voor de garantie dat er geen restschuld is bij beëindiging van het contract. Vervolgens leen je 45000 gulden, de hoofdsom. Je startkapitaal is dus 50.000 gulden.Dit wordt belegd in het Euro Fonds van Delta Lloyd. De looptijd is 5 jaar.

Wat even niet goed verteld wordt is dat je per kwartaal 1000 gulden rente moet betalen gedurende de looptijd. Dit is totaal 20.000 gulden. Uiteraard ben je na afloop van het contract alles kwijt omdat de opbrengst na 5 jaar van de aandelen van het fonds onder de aankoopwaarde zit. Verlies 30.000 gulden.

Het is nog onbekend hoeveel contracten zijn afgesloten en er zijn nog maar weinig gedupeerden die zich hebben gemeld met dit contract van Delta Lloyd. Heb jij ook zo'n contract, stuur mij een e-mail met wat gegevens. Als er voldoende belangstelling is dan gaan wij op zoek naar een advocaat die de juridische mogelijkheden gaat bekijken en voor een aangepast tarief wil gaan procederen als dit juridisch de moeite waard is.

Groeten,
Piet


Reformatorisch Dagblad

In het Reformatorisch Dagblad hebben rond 1999/2000 advertenties gestaan voor interessante spaarproducten. Diverse mensen hebben hierop gereageerd en werden toen benaderd door het bureau van Binnendijk & van Rijdbergen. Op een slimme/sluwe manier werden producten voorgeschoteld, op eigen papier, die naderhand van Bank Labouchere bleken te zijn. De door Binnnendijk & van Rijsbergen voorgeschotelde voorbeeld prognoses vermelden nergens iets van beleggingen of mogelijke risico's. Graag willen we met gedupeerden in contact komen om te bezien of we de tussenpersoon in deze kunnen aanpakken.
Mail naar bertawes@wanadoo.nl


Informatieavonden

PAL organiseert informatieavonden door heel Nederland. Veel mensen beschikken niet over internet en zo blijven vele verstoken van informatie m.b.t. hun aandelenlease probleem.
Door deze avonden te organiseren en dit via de media aan te kondigen wordt ook deze groep gedupeerden bereikt. De eerste avond dit jaar in Enschede is door ongeveer 400 mensen bezocht. Dankzij de kranten, radio en TV hebben ook veel mensen hierover gelezen en gehoord en contact opgenomen met Pal. Er zijn ook al avonden gepland in Zeeland, Noord Brabant en Limburg.

Ook in de andere provincies willen wij deze avonden organiseren. Wie wil meehelpen met organiseren door het mee helpen zoeken naar goedkope zaaltjes waar wij deze bijeenkomsten kunnen houden. Ook het contact zoeken met de lokale en regionale media is belangrijk. Heb jij connecties en weet je goedkope zalen of heb je contacten met de media, neem contact op met PAL en help mee om samen zo veel mogelijk informatie over te brengen naar onze mede gedupeerden die nu nog radeloos thuis zitten en niet weten wat ze moeten doen. Samen staan we sterker, de avond in Enschede heeft het al bewezen.

Naast deze informatieavonden in het land is onze website erg belangrijk. Alle informatie die je als aandelenlease gedupeerde zoekt willen wij op onze site zetten. Het is nu al de grootste database op het gebied van aandelenlease. Het je verstand van websites en wil je meehelpen om alle informatie op de website te zetten zodat alle gedupeerden daar gebruik van kunnen maken? Neem contact op met PAL en help mee om onze website zo volledig mogelijk te maken.