BEHANDELING RECHTSZAKEN NA AFSTEMMINGSOVERLEG HERVAT
Rechters: In lease-affaire versneld naar Hoge Raad
 
door RIEN MEIJER
 
ROTTERDAM, woensdag
       De Nederlandse kantonen civiele rechters sturen erop aan dat er zo snel mogelijk jurisprudentie komt op het terrein van de veelbesproken aandelenlease. Dat is de belangrijkste uitkomst van het overleg tussen de rechters om tot enige afstemming te komen in het gigantische aandelenleasedossier. Tijdens dit topoverleg lag de behandeling van de leasezaken grotendeels stil. En hoewel de speciale werkgroepen voorlopig nog blijven bestaan, gaan de rechters nu ’weer doen wat we moeten doen’. Dat zei gisteren Tom Geerdes, voorzitter van het landelijk overleg van de kantonsectoren in Rotterdam.
       De rechters staken de hoofden twee maanden terug bijeen, omdat zij het niet wenselijk vonden dat een kantonrechter in bijvoorbeeld Arnhem iets heel anders zegt dan zijn collega in pakweg Amsterdam. Hoewel Geerdes niet veel kwijt wil over de afspraken die zijn gemaakt over de behandeling van de talrijke aandelenleasezaken, zegt hij tevreden te zijn over de voorlopige uitkomsten.
       Die zouden ertoe moeten leiden dat er zo snel mogelijk jurisprudentie komt waarop rechters hun oordeel in nieuwe zaken kunnen baseren. Het wachten is volgens Geerdes nu op „een vonnis waarin alle problematiek van de aandelenlease aan de orde komt”. Het idee is de betrokken partijen vervolgens te laten aansturen op een hoger beroep (bij een gerechtshof) en uiteindelijk op cassatie bij de Hoge Raad. Geerdes is vol vertrouwen dat zowel het gerechtshof als de Hoge Raad bereid zijn deze zaak dan met voorrang te behandelen.
       „En dán zijn we een heel stuk verder”, aldus de Rotterdamse rechter. „Zo’n uitspraak van de Hoge Raad heeft nu eenmaal meer gezag dan een uitspraak van een kantonrechter.” Om daar meteen aan toe te voegen dat het geschetste scenario nog ’minimaal een jaar’ in beslag zal nemen. Geerdes benadrukt verder dat een en ander niet zal leiden tot ’standaard vonnissen’. „Het primaat van de individuele rechter blijft natuurlijk gehandhaafd”, zo zei hij twee maanden terug al in deze krant. Tot vóór het tamelijk unieke topoverleg liepen rechterlijke uitspraken van rechtbank tot rechtbank soms zeer sterk uiteen. Bijvoorbeeld over de vraag of de felbetwiste aandelenleaseconstructies wel of niet zijn op te vatten als huurkoop.

 
       Die vraag is van belang omdat huurkoopzaken onder het kantongerecht vallen, waar gedupeerden ook zonder advocaat terecht kunnen. Betreft het geen huurkoop en gaat het om zaken van boven de € 5000, dan behandelt de rechtbank zo’n zaak.
       Het idee van de kanton- en civiele rechters was dat als zij door onderlinge afstemming niet meer steeds het wiel opnieuw zouden hoeven uit te vinden, dat ook moet leiden tot een wat snellere afwikkeling van de wirwar aan individuele zaken tegen aanbieders als Dexia Bank, ING, Fortis en Levob. Ter illustratie: deze zomer bedroeg het aantal zaken dat wachtte op verweer zo’n 1400, maar de laatste maanden lag de behandeling van het aandelenleasedossier goeddeels stil.
       De stroom van individuele zaken is voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat een poging tot een collectieve oplossing te komen voor de gedupeerde leasebeleggers (die vaak grote bedragen verloren toen hun met geleend geld aangeschafte aandelen fors in waarde daalden) deze zomer strandde.
       Ook een collectieve rechtszaak van de Stichting Leaseverlies tegen Dexia, dat deelnemers in zijn zogenoemde ’winstverdriedubbelaar’ doelbewust op het verkeerde been zou hebben gezet met een paginagrote advertentie in De Telegraaf, liep op niks uit. Veel beleggers trokken hieruit de conclusie dat alleen een zelfstandige gang naar de rechter hen nog van hun vaak forse schulden af zou kunnen helpen.
 
© 1996-2004 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden