Dexia rekt procedures inzake persoonsgegevens
 
20 oktober 2004
 
VVP Weekblad voor financiŽle dienstverleners.
 
In het aandelenleasedrama is gebleken dat een recente uitspraak van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) tegen Dexia van weinig waarde is voor de gedupeerden die de procedure hadden aangespannen.
Uitspraken van het CPB zijn niet bindend. Dexia heeft daarom kunnen kiezen om de voor haar nadelige uitspraak aan de laars te lappen. In principe kunnen de gedupeerden naar de rechter om hun gelijk te halen, maar daarvoor lijkt het hen aan de financiŽle middelen te ontbreken.
Volgens het CPB heeft Dexia ten onrechte de gedupeerden geweigerd inzage te geven in hun persoonsgegevens.
 
Dexia had gesteld dat de gedupeerden informatie trachten te achterhalen zodat zij op oneigenlijke wijze hun (proces)positie ten nadele van Dexia kunnen versterken.
Omdat dit onevenredig nadeel zou toebrengen aan de positie van de bank moest het belang van de gedupeerden wijken voor dat Dexia.
Daarnaast meende Dexia dat er sprake was van een collectieve actie omdat de 300 verzoeken tot inzage in het eigen dossier volgens een 'Tros Radar-sjabloon' waren opgesteld.
Dit zou 'misbruik van recht zijn' omdat op collectieve wijze wordt geprobeerd schade toe te brengen aan Dexia. Het CPB oordeelde echter dat "een ieder zonder voorbehoud recht heeft kennis te nemen van de verwerkingen van zijn persoonsgegevens." , ook bij Dexia.
De uitspraak betreft ook minder gestructureerde delen van de administratie van de bank. Hierbij kan gedacht worden aan interne notities, gespreksverslagen en de (bewerkelijke) telefoonnotities.
 
Eind november doet de Geschillencommissie Bankzaken uitspraak in drie soortgelijke zaken.
Piet Koremans, woordvoerder van Payback, een belangenvereniging van aandelenleasegedupeerden, zegt dat zijn vereniging de gang naar de rechter in deze niet kan financieren.
"Payback heeft slechts iets meer dan 20.000 euro in kas en vreest de kosten van een gerechtelijke procedure. Daarnaast nemen wij het niet alleen op voor de aandelenleasegedupeerden van Dexia, maar ook voor die van Fortis en Levob.
Het geld wordt ook over hen verdeeld. Het is wrang dat Stichting Leaseverlies miljoenen in kas heeft, maar zich juridisch geheel en al concentreert op 'misleidende reclame' door de aanbieder.
De andere grote gedupeerdenstichting Eegalease richt zich op het juridische punt 'huurkoop' en vraagt de mensen nog een extra contributie te betalen in verband met een beroepszaak inzake huurkoop.
Dit terwijl de rechter al beslist heeft dat er bij aandelenleasecontracten sprake kan zijn van huurkoop. Als er sprake is van het niet meetekenen door de partner, kan een leaseovereenkomst worden teruggedraaid.
Mocht Eegalease de beroepszaak - die nog lang op zich kan laten wachten - winnen dan moeten de gedupeerden alsnog individueel gaan procederen.
Ze kunnen zich daarom beter alvast nu oriŽnteren op een eigen juridische procedure en stoppen met betalen aan Dexia in plaats van het beroep af te wachten.
Al komt de zaak voor de Hoge Raad, het komt hooguit tot een uitspraak die niet op alle contractvariaties van toepassing zal zijn. Ik ben zelf lid van Eegalease maar betaal de aanvullende contributie niet. Naar mijn vermoeden is Dexia al uit Nederland vertrokken tegen de tijd dat er een uitspraak is in de zaak van Eegalease", aldus Koremans.
 
Copyright VVP