Dexia
Jurjen Lemstra, bestuurslid van de stichtingen Leaseverlies en Eegalease, heeft
er geen moeite mee om met ongefundeerde uitspraken andere belangenorganisaties in diskrediet te brengen (FD, 29 september):
-Lemstra heeft het over 79 appèlzaken.
Platform Aandelenlease: Hij 'vergeet' te zeggen dat het appèlzaken betreffen die merendeels door de gedupeerden zijn ingesteld; Dexia trekt regelmatig hogerberoepzaken in en in hoger beroep is er in zes zaken gevonnist: alle zes zijn verloren door Dexia - geen cassatie ingesteld!;
- Lemstra : 'We hebben Dexia een miljard gekost.' PAL: Dat moet zijn: 'Wij hebben Dexia 3 miljard euro cadeau gedaan?'
-Lemstra: 'Niemand zal achter de tralies verdwijnen, maar het recht heeft wel
degelijk zijn loop gehad.' PAL: Dealtje nummer zoveel, even tussen neus en
lippen door? Dexia heeft honderdduizenden contracten verkocht zonder vergunning en levert geen bewijs van het kopen van aandelen, zoals de contracten vermelden; dit is fraude op grote schaal;
-Volgens Lemstra 'is de grens bereikt als ze doorgaan met onjuistheden te verspreiden. Dan buitelen ze over het randje.' PAL: De zogenaamde belangenbehartigers die het zonder inspraak van hun 'achterban' met Dexia op een akkoordje gooiden gaan inderdaad 'over het randje' door ook mee te werken aan het verzoek tot het verplicht opleggen van de Duisenbergregeling aan alle gedupeerden. In tegenstelling tot wat Lemstra beweert werkt PAL gratis en vraagt, anders dan Leaseverlies, geen contributie. Open en eerlijk wordt gesproken over de kansen bij de gang naar de rechter. Volgens Lemstra heeft Dexia recht op zekerheid.
Wij willen zekerheid van recht!

Piet Koremans, voorzitter stichting Platform Aandelenlease


Aanvulling
Door het FD is een verkorte versie geplaatst van de ingezonden brief die aan het FD is verstuurd Hieronder de volledige brief zoals hij origineel ter publicatie is aangeboden.Dexia recht op zekerheid: Wij zekerheid van recht!
 
Dit is een open brief naar aanleiding van de ongefundeerde en onjuiste uitspraken van de heer Jurjen Lemstra, bestuurslid van de stichtingen Leaseverlies en Eegalease. Deze uitspraken deed voornoemde tijdens een interview met het FD (29 september). In dit interview  poogt de heer Lemstra met een aantal uitspraken verschillende organisaties en personen in diskrediet te brengen. Dit noopt natuurlijk tot een reactie.
 
De heer Lemstra stelt: "Dexia heeft er ook recht op zekerheid te krijgen". De vraag waarom Dexia dit recht heeft laat de heer Lemsta echter helaas onbeantwoord. Hier een aantal redenen waarom Dexia dit recht niet heeft, immers Dexia respecteert anderen ook niet in hun rechten. Hier een ongefundeerde uitspraak onzerzijds: "De heer Lemstra wordt misschien zelfs wel betaald door Dexia, een andere reden voor een dergelijke uitspraak als voornoemde is niet te bedenken."
 
Wat stoort is dat bij dit interview hoor nog wederhoor zijn toegepast en de beweringen welke de heer Lemstra poneert als waarheden worden weergegeven, zonder dat deze zijn geverifieerd.
 
Hier een aantal feitelijke onjuistheden van Lemstra op een rij, waar hij een onjuist beeld schept:
 
Lemstra: 'Op dit moment lopen er, ik heb het net nog geverifieerd bij de raad van bestuur van Dexia , 79 appèlzaken.'
      1. Raad van Bestuur Dexia is in deze geen objectieve bron, dat moge voor          eenieder duidelijk zijn.
      2. Hoeveel appèlzaken zijn door Dexia ingesteld en hoeveel door          gedupeerden?
 
De hoger beroep zaken waar op gedoeld wordt zijn met name door gedupeerden ingesteld. Dexia probeert juist alles in het werk te stellen om geen uitspraken in hoger beroep te krijgen. Regelmatig worden door Dexia aangespannen hoger beroepen ingetrokken door Dexia zelf.
Daarnaast is het volledig misleidend en onjuist om te zeggen dat "nee" zeggen tegen de schikking direct betekent dat weer van voren af aan moet worden geprocedeerd.
 
Lemstra: 'Nog zoiets. Piet Koremans van het Platform Aandelen Lease (PAL) zegt dat Dexia al een jaar lang geen rechtszaken meer wint maar alle zaken verliest.'
Zie website PAL rubriek Uitspraken: hier staan alle gepubliceerde uitspraken, inclusief diverse zaken waar klanten (gedeeltelijk) verloren hebben.
 
Lemstra: 'Ik heb hier een overzicht van de laatste vier maanden: in acht zaken is een vonnis gewezen waarin de belegger slechter uit was dan met de Duisenberg-regeling.'
1.Een vluchtige telling vanaf PAL leert, dat een aantal van die acht weliswaar de afgelopen vier maanden gepubliceerd zijn, maar wel met een veel eerdere uitspraakdatum.
2. Diezelfde vluchtige telling brengt mij op ca. 35 uitspraken vanaf mei waar Dexia in het stof moet bijten (overigens inclusief tussenvonnissen, maar ook exclusief vonnissen tegen ander clubs en vonnissen DSI). Wanneer de heer Lemstra feiten wil weergeven, laat hem dan wel volledig zijn. Hij geeft hier zijn eigen draai aan de werkelijkheid.
 
Lemstra: 'Pal laat na te wijzen op het risico dat doorprocederen na nog eens 5 jaar doorprocederen wordt verloren.'
Dexia wil helemaal geen uitspraken in hoger beroep en zeker niet door de Hoge Raad.
Dit is een dreigement typerend voor de zogenaamde "belangenbehartigers".
Er zijn in hoger beroep 6 zaken gevonnist, alle 6 zijn verloren door Dexia en in alle 6 zaken is Dexia niet in cassatie bij de hoge Raad gegaan.
 
Lemstra: 'het niet wijzen op het risico tot het betalen van de proceskosten van zo'n 1000 à 2000 euro is een vorm van misleiding.'
Via de website van PAL is zo te lezen hoe hoog de proceskosten zijn in de reeds gevoerde rechtszaken en wie deze moet betalen. De bedragen die Lemstra noemt zijn uit de lucht gegrepen en doen denken aan de gebakken lucht die Legio Lease eind jaren negentig verkocht.
 
Lemstra: 'Ik betwist niet dat mensen het recht hebben om geld te verdienen, ze prediken voor eigen parochie en hun verzet dient commercieel hun eigen doel.'
PAL is een onafhankelijke belangenbehartiger en  werkt met onbetaalde vrijwilligers en vraagt geen contributie. Dit in afwijking van de stichting Leaseverlies die wel grote inkomsten heeft van ruim 100.000 gedupeerden en nu ook inkomsten van Dexia.
Bij Leaseverlies werken geen vrijwilligers maar duurbetaalde lieden. PAL predikt inderdaad voor eigen parochie, PAL bestaat uit gedupeerden en zet zich in voor de gedupeerden, belangeloos en zonder hiervoor betaald te worden. Dit kan niet gezegd worden van Leaseverlies. Leaseverlies predikt voor eigen belangen en die van Dexia, waarbij ze ook nog een ruimschoots voor betaald krijgen, zelf zijn zij geen gedupeerde van aandelenlease producten.
 
Lemstra : 'we hebben Dexia een miljard gekost' en pocht dat de schikking een verdienste van Leaseverlies is.
Dat moet zijn: 'Wij hebben Dexia 3 miljard euro cadeau gedaan.'
Hij vergeet dat Dexia totaal niet geïmponeerd was door de rechtszaak van Leaseverlies die aangespannen was op grond van misleidende reclame. De rechtbank had Leaseverlies al in het ongelijk gesteld en ook de hoger beroep zaak stond op verlies. Dexia had niets te vrezen van deze rechtszaak en van Leaseverlies. Nee, zij hadden te vrezen van die gedupeerden die niet luisterden naar de misleidende oproepen van Leaseverlies om maar vooral te blijven betalen aan  Dexia en zeker niet te gaan procederen. Juist door het stoppen met betalen en de vele rechtszaken is Dexia in grote problemen geraakt. Daardoor wilde Dexia graag schikken.
Dit is dus zeker niet de verdienste van Leaseverlies geweest.
 
Lemstra: 'Wist u trouwens dat zich al 71.330 beleggers spontaan bij Dexia hebben gemeld om mee te doen met de regeling? Dat is dus nog voordat Dexia de formulieren om mee te doen heeft verstuurd.'
Dit is de zoveelste onwaarheid van Lemstra, Leaseverlies heeft zelf ongeveer 97.000 gedupeerden deze regeling van Dexia toegestuurd. Het zou mij niet verbazen als Dexia ook deze kosten betaald heeft, zoals zij bijna 5 miljoen euro aan Leaseverlies hebben betaald als lokmiddel om gedupeerden maar Ja te laten stemmen en ook nog eens tienduizenden euro's geven om een paginagrote advertentie te betalen.
 
Lemstra: 'Niemand zal achter de tralies verdwijnen maar het recht heeft wel degelijk zijn loop gehad.'
Dealtje nummer zoveel, even tussen neus en lippen door? Dexia heeft honderdduizenden contracten verkocht zonder vergunning, dit zijn strafbare feiten. Dexia heeft niet de aandelen gekocht zoals in de contracten staan vermeld, dit noemt men fraude.
 
Lemstra: 'maar de grens is nu wat ons betreft bereikt als ze doorgaan met onjuistheden te verspreiden. Dan buitelen ze over het randje.'
De grens is inderdaad bereikt; de zogenaamde belangenbehartigers die zonder inspraak van hun 'achterban' het op een akkoordje gooiden met Dexia, gaan inderdaad 'over het randje' door ook nog eens mee te werken aan het verzoek tot het verplicht opleggen van de Duisenberg regeling aan alle Dexia gedupeerden.
 
Zullen we alle andere ongefundeerde stellingen van Lemstra maar gewoon overslaan en doorgaan met de feiten?
 
Door de stichting Leaseverlies is bewust een eenzijdige informatie campagne gevoerd rondom het schikkingsvoorstel. De belangrijkste details van de schikking zijn pas na stemming over het schikkingsvoorstel bekend gemaakt. Hier was dus sprake van het niet verstrekken of het verstrekken van zeer misleidende informatie. De informatieverstrekking over het schikkingsvoorstel  werd gebruikt om zoveel mogelijk "Ja" stemmers te krijgen. Zelfs onder het mom van een zogenaamde vrijblijvendheid van de stemming werden mensen geworven. De letterlijke tekst luidde: "U maakt slechts uw mening kenbaar". Als extraatje is iedereen de worst voorgehouden dat bij een meerderheid van Ja stemmers , alle aangeslotenen hun contributie zouden terugkrijgen.
 
De heer Lemstra stelt dat de achterban van de stichting Leaseverlies 100.000 is, deze personen zouden ja hebben gestemd bij het schikkingsvoorstel van wijlen de heer Duisenberg. Echter, slechts 59.000 hebben volgens de officiele berichtgeving van Leaseverlies "Ja" gestemd en daarbij dient opgemerkt te worden dat velen onder hen daarvan al spijt hebben, omdat zo blijkt, zij ontdekten dat zij niet in aanmerking komen voor deze regeling.
 
Bovendien zijn 465.000 contracten afgesloten door Dexia, voorheen Aegon, dus het mag duidelijk zijn dat Leaseverlies namens een minderheid spreekt, wanneer zij 97.000 mensen "zogenaamd" vertegenwoordigt. Velen van deze leden hebben zich inmiddels afgemeld bij Leaseverlies en Eegalease en het vertrouwen in deze stichtingen opgezegd, juist vanwege het "fantastische schikkingsvoorstel"
 
Dit levert veel vraagtekens op, vraagtekens bij de onafhankelijkheid van al diegenen, die een zo machtige en kardinale rol hebben gespeeld (en nog spelen) bij de totstandkoming van de schikking, die is voorgesteld tussen enerzijds Dexia (c.q. rechtsvoorgangers) en anderzijds de gedupeerden, 'vertegenwoordigd' door de stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de VEB en de Consumentenbond
 
Vertegenwoordigd tussen aanhalingstekens, want gedupeerden is niet gevraagd;
1.òf zij wel überhaupt voelden voor een schikking; immers, het merendeel van de rechterlijke uitspraken is in hun voordeel
2.als er al over een schikking zou worden onderhandeld, wat daarvan dan de uitgangspunten zouden zijn
3.wie hen dan daarbij zouden mogen vertegenwoordigen (de advocaten van duizenden gedupeerden werd de toegang tot de onderhandelingstafel ontzegd, evenals de vertegenwoordigers van organisaties ter belangenbehartiging van gedupeerden)
4. wie de supervisie zou(den) houden over de uitvoering van de uitkomsten van een eventuele schikking
Waarom zijn juist de genoemde stichtingen en de VEB en Consumentenbond geaccepteerd als partners in de onderhandelingen?
 
Lemstra: ''Dexia heeft er ook recht op zekerheid te krijgen.'
Stichting Platform Aandelen Lease: "Dexia recht op zekerheid: Wij zekerheid van recht!"
 
Met vriendelijke groet,
Piet Koremans
Voorzitter stichting Platform Aandelen Lease