FNV laakt pensioentak ING
 
FNV Bondgenoten vraagt de Nederlandsche Bank (DNB) om onderzoek te doen naar de administratieve chaos bij pensioenregelingen die ING -dochter Nationale-Nederlanden uitvoert. De vakbond stelt in een brief aan de toezichthouder dat de administratie 'ernstige mankementen vertoont'. Er zouden onder meer sofinummers, adressen, salarisgegevens en polisnummers ontbreken.
 
De problemen komen aan het licht bij de huidige overdracht van pensioenregelingen van tweehonderd metaalwerkgevers naar uitvoeringsorganisatie MN Services. MN Services is eigendom van PMT, het bedrijfstakpensioenfonds voor de kleinmetaal. MN Services beheert euro 57 mrd aan pensioenvermogen en is daarmee een directe concurrent van Nationale-Nederlanden.
 
'Mankementen opgelost'
 
De brief aan DNB is mede ondertekend door FNV-bestuurder Jan Berghuis. Berghuis is werknemersvoorzitter binnen het PMT-bestuur. Het metaalfonds is met euro 33 mrd aan vermogen het derde pensioenfonds van Nederland. FNV Bondgenoten, dat in meer fondsbesturen zit, zegt zich ook zorgen te maken over de uitvoering van pensioenregelingen bij andere, niet nader genoemde commerciŽle verzekeraars.
 
De woordvoerder van DNB zegt de brief te hebben ontvangen, maar doet geen inhoudelijke mededelingen over het geschil. De brief is in handen van deze krant.
 
De woordvoerder van Nationale-Nederlanden wijst de kritiek van de hand. 'Uit tests die we deden om de overdracht voor te bereiden, kwamen inderdaad mankementen naar voren, maar deze zijn de afgelopen weken in goed overleg met MN Services opgelost. Het bestand is inmiddels volledig en MN Services is voor zover wij weten tevreden over de gang van zaken.'
 
Polisnummers
 
Walter Mutsaers, lid van de raad van bestuur van MN Services, zegt dat de overgedragen en nog over te dragen administratie van Nationale-Nederlanden 'niet de kwaliteit heeft die we zelf voor de deelnemers van PMT hanteren'. Wel zegt Mutsaers tevreden te zijn over de medewerking van Nationale-Nederlanden om de zaak te verbeteren. Hij spreekt echter tegen dat alle problemen nu zijn opgelost. 'Voor sommige bedrijven geldt dat wel, maar voor andere niet.'
 
FNV Bondgenoten schrijft dat bij de overgedragen administratie in 30% van de gevallen de sofinummers ontbreken, er in 60% van de gevallen geen data zijn van in- of uitdiensttreding en dat er bij een vijfde van de werknemers geen polisnummers zijn. Nationale-Nederlanden heeft 'uiterst moeizaam een deel van de gegevens kunnen verstrekken', aldus FNV.
 
Het bestuur van PMT zou al in het voorjaar van 2004 bij DNB aan de bel hebben getrokken over tekortkomingen bij Nationale-Nederlanden. 'Naar wij nu kunnen vaststellen, is er aan de destijds gesignaleerde problemen niets veranderd, ondanks uw toezeggingen hier nadrukkelijk aandacht aan te besteden', aldus de klagers.
 
Wurgcontract
 
De afgelopen jaren zou Nationale-Nederlanden hebben verzuimd om naar alle deelnemers een jaarlijkse pensioenbrief te sturen. Ook is er volgens FNV Bondgenoten onduidelijkheid of de verzekeraar juist en op tijd voor indexatie van de pensioenuitkeringen heeft gezorgd. Verder maakt de vakbond bezwaar tegen de opzegtermijn van vijf jaar, wat in de brief wordt gezien als een 'wurgcontract'.
 
De tweehonderd bedrijven die overstappen, kregen in het verleden dispensatie om zich bij de verplichte bedrijfstakregeling in de metaalsector aan te sluiten. Nu kiezen ze alsnog voor aansluiting bij PMT, waarmee ze tegelijk naar uitvoerder MN Services gaan. Het gaat het om een overdacht van pensioenregelingen van tienduizend deelnemers en een beheerd vermogen van euro 430 mln.
 
Bendert Zevenbergen
 
Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad