Verzekeraars beleggen 40% hypotheek niet
 
Verzekeraars beleggen gemiddeld zestig cent van elke euro inleg voor klanten met een beleggingshypotheek. De overige veertig cent dienen als premie voor overlijdensrisicoverzekering en als kostendekking voor verzekeraars en tussenpersonen.
 
Dat blijkt uit nog niet gepubliceerd onderzoek van het Verbond van Verzekeraars (VvV). Het is voor het eerst dat de branche cijfers publiceert over de kosten van beleggingshypotheken. VvV-directeur Richard Weurding geeft de cijfers in een interview met deze krant.
 
Toch is het volgens Richard Weurding van het Verbond niet onvoordelig om voor een beleggingshypotheek te kiezen
 
Consumentenorganisaties, belangengroepen en advocaten gissen al maanden naar de kosten die verzekeraars aftrekken van het geld dat ze voor klanten beleggen voor de aflossing van een woninghypotheek of een appeltje voor de dorst.
 
Volgens het VvV wordt gemiddeld 15% tot 20% van de inleg van een beleggingshypotheek afgetrokken als premie voor overlijdensrisicoverzekering. Een vijfde tot een kwart gaat op aan kosten voor verzekeraars, tussenpersonen en banken. Daarbij gaat het om provisies en kosten voor administratie en beleggingsbeheer. Ter vergelijking: beheerders van aandelenbeleggingsfondsen vragen tussen de 1% en 2% kostenvergoeding.
 
Brandpunt
 
Beleggingsproducten van verzekeraars staan in het brandpunt van het nieuws sinds de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) hierover enkele maanden geleden een hard oordeel velde. Deze producten zijn complex, ondoorzichtig en relatief duur, stelt de AFM op basis van een steekproef.
 
Verkopende partijen handelen maar in beperkte mate in het belang van de belegger. Informatieverstrekking is onvolledig, ontoereikend en niet altijd juist, aldus de toezichthouder. De AFM en de vier onderzochte verzekeraars willen niet openbaar maken om welke kosten het gaat en hoe hoog deze zijn. Nu doet de koepel dat voor de branche als geheel.
 
Sinds het AFM-rapport inventariseren belangenorganisaties en advocaten hoeveel consumenten mogelijk schadeclaims willen indienen bij verzekeraars. VvV-directeur Weurding vindt dat deze advocaten 'te ver doorschieten'. 'Ze staan likkebaardend in de rij met claims variŽrend van honderden miljoenen euro's tot soms wel een miljard. Die conclusie is veel te voorbarig en te generiek. Je zult het van geval tot geval moeten bekijken', zegt hij. Weurding vindt dat verzekeraars geprognosticeerde beleggingsrendementen volledig moeten uitkeren als hun raming achteraf juist blijkt te zijn.
 
'De klantofferte is bepalend', stelt hij. 'Als daarin een bepaald rendement is voorgespiegeld dat wordt gerealiseerd, mag de klant de verzekeraar daaraan houden. Afspraak is afspraak.' Die uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben, zegt directeur Edmond Hilhorst van Independer, de vergelijkingssite voor financiŽle producten. 'Verzekeraars die de beheerkosten van beleggingen niet in mindering hebben gebracht op die prognoses, hebben dan een probleem. Dat zijn hele hoge bedragen.'
 
Hilhorst is niet verbaasd over het percentage kosten dat verzekeraars in rekening brengen. 'Het sluit aan bij onze jaarlijkse onderzoeken. Die wijzen uit dat grofweg de helft van het rendement opgaat aan kosten.' VvV-voorman Weurding zegt dat zijn sector de consument meer inzicht wil geven in de kosten van beleggingsverzekeringen. Wel wil hij eerst laten onderzoeken of de klant wel geholpen is met meer kostendetails.
 
LEON WILLEMS
 
Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad