Verzekerden stemmen in met schikking van Aegon
 
Van een onzer verslaggeefsters
 
DEN HAAG – De achterban van Stichting Verliespolis, belangenbehartiger van vele duizenden gedupeerden in de zogenoemde woekerpolisaffaire, heeft bijna unaniem ingestemd met de voorgestelde schikking met het verzekeringsbedrijf Aegon.
        Van de bijna 22.000 polishouders die hun stem hebben uitgebracht, is 97% akkoord gegaan. Hiermee is de compensatieregeling definitief geworden.
       Aegon bracht onder diverse namen beleggingsproducten uit, onder meer Spaarbeleg, SpaarAdvies, Axent en Aegon. Het verzekeringsbedrijf maakte in juli bekend nog eens maximaal €250 miljoen uit te trekken ter compensatie van kosten voor beleggingspolissen. Eerder legde het concern hier al een bedrag van €380 miljoen voor opzij. De belangenorganisatie gaat nu samen met Aegon het akkoord verder uitwerken en zal toezien op de concrete uitvoering van de compensatieregeling.
       De verzekerden met een lopende polis ontvangen eind volgend jaar of begin 2011 een brief van hun verzekeraar over wat de compensatieregeling op polisniveau voor hen betekent. Mensen met een polis die minimaal vijf jaar gelopen heeft en vóór 1 januari 2008 is afgelopen of beëindigd, moeten zich zelf melden bij de verzekeringsmaatschappij.
 
Eerder kwam de belangenbehartiger van gedupeerde consumenten al tot een akkoord met Delta Lloyd, ASR, SNS Reaal en Nationale-Nederlanden.
       Verzekerden kunnen overigens, hoewel ze nu hebben ingestemd met de komst van een regeling, aan het einde van de looptijd van hun polis alsnog besluiten níet akkoord te gaan en bijvoorbeeld een procedure starten.
 
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.