Duisenberg-aanbod mager voor veel Dexia-beleggers
 
door Rob Silvertand
 
Zaterdag 30 juli 2005 - Het Duisenberg-aanbod voor Dexia-beleggers is lang niet zo gunstig als de bank voorspiegelt. Slechts voor klanten met geringe schade, is het voorstel het overwegen langer dan twee seconden waard, betoogt advocaat mr. Rob Silvertand.
 
Het rumoer tussen Dexia en honderdduizenden boze beleggers die met geleend geld belegden lijkt verstomd nu de bank met het zogenaamde Duisenberg-aanbod is gekomen. Met dit aanbod hoopt de bank dat er een einde komt aan het jarenlang slepende conflict met gedupeerde beleggers. Zeker nu ruim 100.000 leden van de stichtingen Leaseverlies en Eegalease hebben aangegeven met dit aanbod akkoord te gaan.
Dexia presenteerde het Duisenberg-aanbod als een oplossing voor het hele Dexiadossier. Dat blijkt allerminst het geval te zijn. Bovendien dient het ruimhartige gebaar van de bank bezien te worden tegen het licht van de uiterst benarde juridische positie waarin Dexia thans verkeert.
Enkele tienduizenden klanten van Dexia ontvingen onlangs een blauwe brief waarin Dexia uiteenzette wat het Duisenberg-aanbod voor hen betekent. Voor veel klanten van de bank was Duisenberg de verlosser waar ze al jarenlang wanhopig op gewacht hadden. De bemiddelingspoging van voormalig ombudsman Oosting in 2003 was immers op niets uitgelopen. De bank kondigde na het stuklopen van de bemiddelingspoging van Oosting aan dat zij desnoods al haar klanten langs gerechtelijke weg zou dwingen om te betalen. De rechter bleek Dexia uiteindelijk evenwel niet goed gezind. Aanvankelijk was er een veelheid aan verschillende uitspraken van rechters in den lande. De ene rechtbank oordeelde in het voordeel van Dexia, de andere rechtbank in het voordeel van de gedupeerde klant.
Vanaf de zomer van 2004 kwam er meer lijn in de uitspraken en keerde het tij. Steevast werd de van oorsprong Belgische bank in het ongelijk gesteld. Dexia heeft daarna dan ook spoorslags ingestemd met een voorstel van De Nederlandsche Bank om dr. W. Duisenberg te laten bemiddelen in het slepende conflict. Deze bemiddelingspoging heeft tot de Duisenberg-regeling geleid (http://www.dexialease.nl).
Gerechtelijke uitspraken wijzen uit dat het Duisenberg-aanbod in veel gevallen te mager is. Doorgaans wordt Dexia door de rechter gedwongen meer schade aan haar klanten te vergoeden dan zij thans in de Duisenberg-regeling aan haar klanten aanbiedt. Zo vernietigden veertien van de zestien rechtbanken het contract, indien de handtekening van de huwelijkspartner ontbreekt. Gedupeerde klanten kregen hun geld terug.
 

Handtekening
 
Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch bevestigde op 5 en 19 juli jl. dat de tweede handtekening vereist is. Bovendien oordeelde het gerechtshof op 5 april jl. dat de bank haar klanten beter had moeten waarschuwen voor de specifieke risico’s van beleggen met geleend geld. De brochure die Dexia aan haar klant had gegeven waarschuwde slechts tegen de risico’s van beleggen in het algemeen. Onvoldoende, zo oordeelde het hof. Tenslotte heeft het gezaghebbende arbitrage-instituut DSI op 27 januari jl. eveneens geoordeeld dat Dexia onvoldoende oog had voor de belangen van haar klanten, waardoor Dexia veroordeeld werd 75 procent van de schade te vergoeden.
Het Duisenberg-aanbod kan een geschikte oplossing zijn voor mensen die minder dan 10.000 euro schade hebben geleden. In hun geval wegen de kosten van een gerechtelijke procedure vaak niet op tegen de opbrengsten daarvan. Voor een ieder die meer dan 10.000 euro schade heeft geleden kan het, gelet op de recente uitspraken van de rechter, zinvol zijn om een advocaat te raadplegen. Voorts geldt voor mensen die de overwaarde van hun huis hebben gebruikt om de inleg te betalen dat het vrijwel altijd zinvol is om een advocaat te raadplegen om de mogelijkheden van een gerechtelijke procedure te starten. Zij dienen namelijk nog 25 jaar lang de rente te betalen voor de lening waarmee ze de overwaarde uit hun huis gehaald hebben. Dexia heeft voor deze groep mensen een aparte regeling getroffen.
Klanten van Dexia dienen zich goed te realiseren dat Dexia met het Duisenberg-aanbod komt op het moment dat de bank in een uiterst benarde juridische positie verkeert. Met een strak geoliede communicatiemachine, die elke juridische nederlaag als een overwinning voor het voetlicht brengt, tracht de bank de geloofwaardigheid van haar standpunten overeind te houden.
 
Schade
 
Slechts voor die klanten die een geringe schade hebben geleden, is het voorstel van de bank het overwegen langer dan twee seconden waard. In hun geval is de prijs voor het krijgen van hun gelijk doorgaans te hoog. Voor hen is Duisenberg niet de verlosser gebleken. Zij zijn uiteindelijk zelf de verliezer.
Mr. R.H.J.M. Silvertand is als advocaat werkzaam bij de sectie bank- en effectenrecht van het Bossche advocatenkantoor Van Ewijk Van de Wouw Advocaten (zie ook http://www.aandelenlease.info).
 
Copyright © 2005 Brabants Dagblad - alle rechten voorbehouden