Hoge Raad dwingt banken klantendossier af te geven
 
Tegenvaller voor Dexia Bank en ABN Amro in aandelenleaseaffaire en fraude tulpenbollenbeleggingsfonds
 
Het Financieele Dagblad 30 juni 2007
 
VASCO VAN DER BOON
 
AMSTERDAM - Banken moeten hun klanten volledig inzage geven in hun eigen dossier. Dit heeft de Hoge Raad vrijdag tegelijkertijd uitgesproken in drie verschillende conflicten tussen banken en beleggers. De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege van Nederland.
 
Het gaat om twee afzonderlijke rechtszaken van aandelenleasebeleggers tegen Dexia Bank Nederland. De derde procedure is van veertien beleggers in het door fraude geplaagde tulpenbollenbeleggingsfonds Novacap tegen ABN Amro-dochter Hollandse Bank-Unie (HBU), waarvan de veertien geld hebben geleend om in Novacap te beleggen.
 
In alle drie de zaken vragen de klanten van hun bank een volledig overzicht van de persoonsgegevens die de bank in zijn bestanden heeft verwerkt. Daarbij vragen de klanten in het bijzonder om kopieŽn van documenten waarop hun persoonsgegevens voorkomen, zoals formulieren, cliŽntprofielen, contracten, aankoopbewijzen en transcripties van telefoongesprekken die de bank met hen heeft gevoerd.
 
De klanten beroepen zich met hun verzoek op artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat geeft mensen een inzagerecht in persoonsgegevens die instellingen over hen bijhouden. Lagere rechters hadden de klanten grotendeels gelijk gegeven. Dexia en HBU waren daartegen in cassatie gegaan bij de Hoge Raad .
 
De banken hebben een reeks bezwaren aangevoerd. Dexia vreest een grote administratieve lastendruk als de duizenden procederende aandelenleaseklanten het voorbeeld van de twee om inzage vragende klanten zouden volgen. HBU betoogt dat zijn recht op een eerlijk proces wordt geschonden als het zelf munitie aan tegen de bank procederende klanten moet verschaffen. Beide banken voeren ook aan dat de wet een begrijpelijke samenvatting van het klantendossier voldoende vindt om te laten zien.
 
De Hoge Raad benadrukt nu dat aan het wettelijke recht op inzage en afschriften 'een ruime uitleg' moet worden gegeven. Geen samenvatting maar inzage in originele documenten vindt het college daarvoor de meest effectieve wijze.
 
'Steun in de rug'
 
Stichting Verliespolis gaat tegenover verzekeraars 'vooralsnog' niet op grote schaal een beroep doen op het uitgebreide inzagerecht in klantendossiers dat de Hoge Raad heeft verordonneerd. Dit meldt woordvoerder Rob Okhuijsen van Verliespolis desgevraagd in een reactie op de uitspraken van de Hoge Raad .
 
Wel acht Verliespolis zich gesterkt door de ruime uitleg die de Hoge Raad geeft aan het inzagerecht van klanten van financiŽle instellingen. 'Het is natuurlijk wel een steun in de rug.'
 
Verliespolis is de grootste belangenbehartiger van klanten die menen door verzekeraars te zijn benadeeld met dure beleggingsverzekeringen. Verliespolis claimt tienduizenden klagers te vertegenwoordigen, waarmee de woekerpolisaffaire hard op weg is de opvolger te worden van de aandelenleaseaffaire.
 
Maar volgens Verliespolis is het niet nodig om het door Dexia-klanten afgedwongen uitgebreide inzagerecht voor duizenden woekerpolisgeschillen in te zetten. 'We merken dat de verzekeraars ons zeer serieus nemen en al bereid zijn de meeste gevraagde informatie aan ons te geven.'
 
Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad