'Reputatie Nederland is in het geding'
 
VASCO VAN DER BOON EN GERBEN VAN DER MAREL

Het Financieele Dagblad 30 april 2005
 
Duisenberg stelt een schikking voor in Dexia's lease-affaire. Zeven vragen aan de oud-ECB-president.
 
AMSTERDAM - Waarom weigerde u eerst toen DNB-president Wellink u vroeg te bemiddelen?
 
'Na een paar weken het dossier te hebben bestudeerd, vond ik het moeilijk. Het gaat om 250 verschillende lease-producten waarvan ik ook de finesses niet allemaal begreep. Het leek bijna een onmogelijke opgave om daar overeenstemming over te bereiken met zoveel partijen en met 500.000 beleggers. Uiteindelijk heb ik na overleg van Wellink met de minister van FinanciŽn toch ja gezegd, omdat het publieke belang in het geding is. Dat is de hoofdreden. De vrees bestaat voor reputatieschade van Nederland als financiŽle markt. Als mijn bemiddeling zou mislukken, zou alleen mijn reputatie zijn beschadigd. Aan de kant van de autoriteiten bestaat ook de vrees dat een veelheid van lease-zaken voor de rechter tot overbelasting van het justitiŽle apparaat leidt.'
 
- Waarom besprak u een schikking alleen met de stichtingen Leaseverlies en Eegalease?
 
'En waarom niet met tal van andere stichtingen en advocatenkantoren? Dan zou de bemiddeling uitzichtloos zijn geweest. De stichtingen Leaseverlies en Eegalease vertegenwoordigen meer dan honderdduizend mensen. Ook de Vereniging van Effectenbezitters en de Consumentenbond hebben meegesproken en die kunnen nog vele mensen meer vertegenwoordigen.'
 
- U beklemtoont uitdrukkelijk dat Dexia wel wil schikken, maar geen enkele schuld erkent. Wie is wel verantwoordelijk voor dit debacle?
 
'Deze hele zaak is begonnen met Bank Labouchere, die in een later stadium is overgenomen door Aegon en in een nog later stadium door Dexia. Dexia an sich heeft er niets mee te maken gehad, maar werd met een al bestaand probleem geconfronteerd. De vraag wie verantwoordelijk is, is niet te beantwoorden. Dan zou je schuld moeten kunnen aanwijzen. Bij wie dan? Zo heb ik de heer Peter Paul de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters de afgelopen weken wel eens gevraagd of de VEB, die nu zo tegen deze lease-producten is gekant, niet in een eerder stadium deze producten had moeten afraden. "Eigenlijk wel", zei de heer De Vries.'
 
- Wat vindt u van de rol van de financiŽle toezichthouders in deze?
 
'Die zijn hier zeer actief mee bezig geweest. Zowel DNB als de Autoriteit FinanciŽle Markten hecht er groot belang aan dat er een bemiddelde oplossing komt.'
 
- Waarom heeft De Nederlandsche Bank zelf deze bemiddelingspoging niet gedaan?
 
'Omdat DNB dan twee petten op zou hebben. Zij is toezichthouder op het bankwezen en daarmee dus ook toezichthouder op Dexia. Datzelfde geldt voor de AFM. Als toezichthouder kan je niet tegelijkertijd bemiddelaar zijn.'
 
- Moesten de toezichthouders het effect niet voorzien van een dalende beurs op de lease-producten?
 
'Toezichthouders zijn er ook niet voor dat de beurs in elkaar klapt. Iedereen wordt geacht de wet te kennen, maar niet iedereen kent de wet. Zo zou ook iedereen moeten weten dat beleggen risico's inhoudt. Maar niet iedereen beseft dat. Als de beurs niet was ingestort, was dit probleem er niet geweest. Maar de beurs is wel ingestort. Nu zitten we met de gebakken peren. Die moeten we consumeren.'
 
- Verwacht u dat andere aanbieders van lease-producten als Aegon en Fortis uw schikkingsvoorstel met Dexia overnemen?
 
'Dat hoop ik. Het is niet mijn bedoeling om een nieuwe carriŤre te starten als bemiddelaar in dit soort conflicten. Ik ben hier nu mee klaar. We stellen bij Dexia met een breed draagvlak een algemene regeling voor voor alle klanten en alle producten. Ik hoop dat andere aanbieders zich hier in kunnen vinden of zich hierbij aansluiten.'
 
Copyright (c) 2005 Het Financieele Dagblad