’Dit is mager, zéér mager’
 
Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM, zaterdag
       „Op de goede afloop”, zo zeiden de vertegenwoordigers van Leaseverlies en Dexia in de vroege vrijdagochtend in het gebouw van De Nederlandsche Bank tegen elkaar. Vermoeid maar tevreden staken zij hun glaasjes champagne samen met Wim Duisenberg in de lucht en proostten op het bereikte akkoord. Maar valt er eigenlijk wel iets te vieren? De meeste belangenbehartigers die buiten de onderhandelingen werden gehouden, menen van niet.
        De organisaties van gedupeerde leasebeleggers, waaronder Payback en Beursklacht, lieten meteen weten dat zij het schikkingsvoorstel afkeuren. „Wij gaan door voor teruggave van de totale inleg, want daar hebben Dexia-klanten recht op”, vatte Piet Koremans van het Platform Aandelenlease hun kritiek samen.
       De verschillende verenigingen vrezen vooral dat rechtbanken straks door het schikkingakkoord beïnvloed zullen worden. „Rechters kunnen dit compromis gaan gebruiken als richtlijn in hun uitspraken, terwijl in zeer veel gevallen juist een volledige schadeloosstelling is gerechtvaardigd”, aldus een woordvoerder van Payback.
       Maar ook andere belangenbehartigers, waaronder veel juristen, laten weinig heel van het voorliggende akkoord. Door Dexia wordt hun kritiek echter weggewuifd. „Die praten via hun portemonnee, omdat ze graag geld blijven verdienen aan leaseklanten”, aldus een woordvoerder van de Frans-Belgische bankverzekeraar.
       De in effectenrecht gespecialiseerde advocaat Hendrik- Jan Bos noemt het aanbod van Dexia veel te mager. „Het voorstel is alleen goed nieuws voor klanten die boter op het hoofd hebben en dondersgoed wisten waar ze destijds aan begonnen. Zij hebben gegokt, verloren en krijgen van dat verlies nu toch nog iets terug. Voor de écht gedwaalde klanten is het echt véél te mager.”
       Vooral het voorstel aan klanten waarvan de partner niet heeft mee getekend, stelt niks voor, meent de jurist. „Deze groep wordt slechts de restschuld kwijtgescholden, terwijl zij recht hebben op hun inleg én kwijtschelding van hun restschuld.”
       Zijn stelling wordt ondersteund door Ton Bazelmans van het juridisch adviesbureau Santema & Blonz. „Contracten waarbij de handtekening van de partner ontbreekt, kunnen momenteel nietig verklaard worden, waarbij de klant alles terugkrijgt. In zo’n geval is het uitermate vreemd om een akkoord te sluiten waarbij uitsluitend de restschuld wordt kwijtgescholden.”
       Ook directeur Paul van Straaten van adviesbureau Vermogensmonitor stelt dat vooral Dexia hiermee een overwinning behaalt. Er komt volgens hem geen eind aan het leaseleed met het aanbod. „Dit houdt in dat het merendeel van de klanten nog maanden of jaren de maandelijkse renteverplichtingen moet nakomen om daarna nog 33% van de restschuld te moeten betalen.”

© 1996-2005 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.