AFM: Dexia kocht wťl aandelen voor leaseklant
 
VASCO VAN DER BOON
 
AMSTERDAM - Dexia Bank Nederland heeft wel degelijk aandelen gekocht en aangehouden voor zijn honderdduizenden klanten met een aandelenleasecontract. Dit concludeert de Autoriteit FinanciŽle Markten ( AFM ) in een conceptrapport.
 
Het Gerechtshof Amsterdam had om dit AFM -onderzoek gevraagd. Het hof vond dit nodig voordat het kan beslissen of de zogeheten Duisenberg-schikking tussen Dexia en verschillende belangengroeperingen aan alle klanten kan worden opgelegd. Meer militante vertegenwoordigers van ontevreden Dexia-klanten waren in toenemende mate gaan betwijfelen of Dexia wel echt de aandelen had aangekocht van de leasepenningen van zijn klanten. Het Gerechtshof wil eerst dit punt ophelderen voordat het toekomt aan de vraag of de Duisenberg-schikking redelijk genoeg is om iedereen op te leggen.
 
Dexia telde alle orders voor leaseklanten op tot verzamelorders. Daardoor is het volgens de AFM niet mogelijk gebleken effectentransacties van de Dexia op de beurs te herleiden tot orders voor individuele effectenleaseklanten.
 
Wel is het volgens de AFM mogelijk de samenstelling van de verzamelorders te beoordelen en of die orders hebben geleid tot bijboekingen van aandelen op de depotrekeningen van Dexia. Op basis van een steekproef voor 26 aandelenleasecontracten over 1997 tot en met 2005 concludeert de AFM dat de geleaste aandelen inderdaad door Dexia zijn aangekocht en in depot zijn genomen. De AFM vond geen aanwijzingen die een uitbreiding van de steekproef rechtvaardigen.
 
Ook heeft de AFM onderzocht of wijzigingen in het aantal aandelen dat Dexia moest aanhouden voor leaseklanten corresponderen met af- of toenames van de hoeveelheid daadwerkelijk aangehouden aandelen. Voor alle 22 aandelenfondsen in leasecontracten is die aansluiting in 56 onderzochte maanden correct, concludeert de AFM .
 
Dexia noemt het AFM -rapport 'duidelijk': 'De conclusie is dat Dexia Bank de aandelen heeft gekocht en behouden ten behoeve van haar cliŽnten.'
 
Maar vertegenwoordigers van ontevreden Dexia-klanten houden twijfel. Piet Koremans van het Platform Aandelen Lease is 'totaal niet overtuigd'. Hij wijst erop dat de AFM niet heeft kunnen aantonen, maar het slechts 'aannemelijk' acht dat aan de leveringen van aandelen in de Dexia-depots een aankoop op de beurs vooraf is gegaan. Ordertickets voor de beurs kon Dexia niet leveren aan de AFM omdat ze er niet waren, of omdat het te lang zou duren om ze te vinden.
 
Joost Papeveld van Leaseproces vindt het 'heel raar' dat de AFM wegens tijdgebrek niet onderzocht of Dexia werkelijk de beloofde tweede en derde tranche van aandelen voor de Winstverdriedubbelaars heeft gekocht.
 
Ook advocaat Jeroen Wendelgelst wijst er op dat de AFM heeft nagelaten te onderzoeken of Dexia voor leasecontracten met een termijncomponent zijn verplichtingen heeft gehedged met callopties of termijncontracten. Belangrijk, volgens Wendelgelst, omdat 35% van alle leasecontracten zo'n spreiding van beloofde aankoopmomenten kent. Het gaat daarbij om meer dan de helft van de contracten waar de klant met een restschuld achter- blijft. Als dit optieconstructies waren, kan er helemaal geen restschuld zijn, meent Wendelgelst.
 
Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad