Belangenclubs botsen
Nog veel twijfel over schikking Dexia
 
EINDHOVEN (GPD) – Bij Dexia hebben zich op dit moment 71.000 gedupeerde leasebeleggers gemeld die instemmen met een door de Belgische bankverzekeraar voorgestelde regeling. Deze schikking is gebaseerd op een voorstel van wijlen Wim Duisenberg.
 
Tienduizenden beleggers twijfelen nog of ze een rechtszaak tegen Dexia moeten beginnen. In totaal sloten ongeveer 600.000 beleggers een aandelenleasecontract af. Een groot deel daarvan is met winst afgesloten, maar naar schatting enkele honderdduizenden beleggers zitten met verlies. Veel gedupeerden denken nog na over de vraag hoe dit bij Dexia teruggehaald kan worden.
 
Reden voor de twijfel onder beleggers is onder meer dat de belangenverenigingen Leaseverlies en de Stichting Platform Aandelen Lease elkaar tegenspreken. Leaseverlies denkt dat beleggers er goed aan doen in te stemmen met de Duisenberg-schikking, Platform Aandelen Lease vindt die schikking niet in alle gevallen opportuun. Ook de Stichtingen AdviesVerlies, Leaseproces en Beursklacht hebben zich bij dat oordeel aangesloten.
 
Beide partijen hebben ook geen vertrouwen meer in elkaar. Deze week werd bekend dat de Stichting Platform Aandelen Lease, die naar eigen zeggen zo’n 1.700 leden vertegenwoordigt, het vertrouwen in de Stichting Leaseverlies, goed voor zo’n honderdduizend leasebeleggers, heeft opgezegd. Leaseverlies vindt dat het Platform alleen maar uit is op negatieve publiciteit rondom de Duisenberg-schikking.
 
Zegsman P. Koremans van het Platform vindt dat beleggers te weinig terugkrijgen via de Duisenberg-schikking. ‘Dexia heeft in dit verhaal alle fatsoensnormen overschreden. Er was geen vergunning om aandelenlease te verkopen en mensen zijn gewoon bedrogen. Zelf ben ik ook een slachtoffer. Eigen verantwoordelijkheid? Hoe kan iemand die niet eens wist wat AEX betekent voor zulke verliezen komen te staan?’
 
Koremans zegt dagelijks honderden telefoontjes en mails te krijgen met het verzoek om hulp. ‘Mensen weten nog steeds niet of ze nu met de Duisenberg-schikking moeten instemmen.
 
Onderdeel daarvan was dat een groot deel van de restschuld wordt kwijtgescholden. Ik adviseer in sommige gevallen om maar in te stemmen vanwege een te klein financieel belang. Maar in een aantal gevallen denk ik dat mensen te snel worden gedwongen om in te stemmen en hebben ze recht op meer geld. De Stichting Leaseverlies had zich onafhankelijker moeten opstellen en niet tot vervelens toe moeten adviseren om in te stemmen met de schikking.’
 
Volgens woordvoerder Harmen Geers van Leaseverlies zijn mensen wel degelijk vrij om in te stemmen met het Dexia-voorstel. ‘Wij dwingen niemand’, zegt hij.
 
Copyright © 2005 De Twentsche Courant Tubantia - alle rechten voorbehouden