Dexia spaart miljoenen uit
 
29 januari 2008 | Het Financieele Dagblad
 
Hoge Raad-arrest aandelenlease lijkt voordelen van schikken te bewijzen voor Dexia
 
Vasco van der Boon
 
Amsterdam
 
Dexia Bank Nederland heeft een groot bedrag uitgespaard door met ontevreden aandelenleaseklanten massaal te schikken in plaats van het oordeel van de rechter af te wachten. Het hoogste rechtscollege van Nederland is namelijk op weg naar een uitspraak die Dexia-klanten beduidend meer schadevergoeding kan opleveren dan de zogeheten Duisenberg-regeling van twee jaar terug.
 
Het verschil in kosten voor Dexia tussen het te verwachten Hoge Raad-arrest en de Duisenberg-schikking bedraagt netto naar schatting minstens euro 0,5 mrd à euro 1,5 mrd, volgens berekeningen door deze krant. Daarbij is gebruikgemaakt van publicaties van onder meer Dexia, AFM, het Amsterdamse gerechtshof en Dexia's opponent Leaseproces.
 
Bij deze berekening is de gemiddelde waarde van een leasecontract op grond van onder meer AFM-publicaties op euro 10.000 gesteld. Dexia verkocht 700.000 leasecontracten. Uit de verdeling van aangeslotenen bij de aanvankelijke Dexia-criticasters Leaseverlies en Eegalease blijkt dat in 25% van de contracten een vereiste tweede handtekening ontbreekt. Leaseproces zegt zelfs dat uit haar bestand van 22.000 doorprocederende Dexia-klanten blijkt dat 40% van de leasecontracten een vereiste tweede handtekening ontbeert.
 
Rekening houdend met de euro 1 mrd die de Duisenberg-schikking Dexia al kostte en met de euro 150 mln die de te verwachten Hoge Raad-uitspraak Dexia nog zou kunnen kosten, heeft Dexia per saldo dus minstens euro 0,5 mrd bespaard door met een groot deel van de ontevreden klanten te schikken. Degenen die schikten, kunnen geen aanspraak maken op de hogere schadevergoeding die voort kan vloeien uit de te verwachten Hoge Raad-uitspraak. In de berekeningen van deze krant is geen rekening gehouden met restschulden, proceskosten of wettelijke verplichte rentevergoeding die Dexia wellicht had moeten uitkeren als er niet was geschikt. De met schikken gerealiseerde besparing valt dan nog veel hoger uit.
 
Aanleiding om het voordeel van schikken boven procederen voor Dexia te berekenen is de conclusie van de plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, C.L. de Vries Lentsch-Kostense. Zij adviseert de Hoge Raad om de stelling van Dexia te verwerpen dat aandelenlease geen huurkoop is en slechts één handtekening behoeft.
 
De plaatsvervangend procureur-generaal oordeelt dat aandelenlease wel huurkoop is. Daarom zijn twee handtekeningen onder een aandelenleasecontract vereist, aldus de plaatsvervangend procureur-generaal. Haar functie werd in de zaterdageditie van deze krant overigens abusievelijk aangeduid als de lager in de justitiële hiërarchie gerangschikte functie van advocaat-generaal.
 
Als de Hoge Raad het advies overneemt, wat veelal het geval is, zijn aandelenleasecontracten zonder de vereiste twee handtekeningen vernietigbaar. Dan moet Dexia de restschuld van het contract kwijtschelden en de hele inleg met rente terugbetalen. De Duisenberg-schikking scheldt voor contracten zonder de vereiste tweede handtekening alleen de restschuld kwijt, maar de inleg van de klant mag Dexia behouden.
 
Dexia heeft zelf nooit een bedrag geopenbaard dat het met schikken gemoeide voordeel voor de bank kwantificeert. In reactie op de berekeningen van deze krant zegt de Dexia-woordvoerder dat getallen van Leaseproces ongeveer een derde te hoog zijn en afkomstig zijn van 'jokkebrokken'. Dexia zegt op 700.000 contracten zelf 54.000 brieven over een ontbrekende handtekening te hebben gekregen. Voor mogelijke schadevergoeding aan klanten zonder de vereiste tweede handtekening heeft de bank het derde kwartaal vorig jaar euro 32 mln opzijgezet. Een niet nader gekwantificeerd deel van de betrokkenen is namelijk te laat met zijn bezwaren.
 
Aegon zegt dat de verzekeraar 'tienduizenden' leasecontracten heeft verkocht waarbij 'mogelijkerwijs' de handtekeningenkwestie speelt. Het laatste contract is vijf jaar terug verkocht.
 
Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad