Dexia guller voor Belgische klagers
 
De Telegraaf 28 december 2005
 
Van onze verslaggevers
 
AMSTERDAM – Dexia Bank Nederland heeft een schikking getroffen met zo’n duizend Belgische aandelenleasebeleggers. De schikking is ruimhartiger dan de Duisenberg-regeling waarop Nederlandse gedupeerden een beroep kunnen doen. Waar de Belgen 30% van hun inleg terugkrijgen en Dexia hun restschuld schrapt, krijgen de Nederlanders niets van de inleg terug en zullen de meesten een derde van hun schuld moeten terugbetalen.
        „Appels en peren”, zo stelde gisteren een woordvoerder van Dexia Bank. De situatie zou onvergelijkbaar zijn, allereerst omdat de Belgische wetgeving op het gebied van consumentenbescherming strenger is dan in Nederland. Bovendien zou de verkoper, het inmiddels failliete Spaar Select België, fouten hebben gemaakt. „Daarom moest er geschikt worden.” De woordvoerder stelde desgevraagd dat genoemde fouten niet in Nederland zijn gemaakt. „Althans niet bij mijn weten.”
       Critici van de Duisenberg-regeling zullen in de schikking ongetwijfeld een aanmoediging zien hun verzet vol te houden. Zij eisen kwijtschelding van de schulden en veelal terugbetaling van de hele inleg. Stichting Leaseverlies, de grootste belangenbehartiger van Nederlandse aandelenleasebeleggers, steunt de Duisenberg-regeling. En dat blijft zo, aldus een woordvoerder. „Al staat het iedereen vrij om door te procederen.”
© 1996-2005 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam.