BANKVERZEKERAAR BRAK LEVERING KOOPSOMMEN AAN DSB AF
 
SNS wist ook van wanten
 
Van onze verslaggevers
 
        AMSTERDAM – Bankverzekeraar SNS Reaal voelde als leverancier van het Hollands Welvaren Plus aan de DSB Bank twee jaar geleden al nattigheid. Daarop werd van hogerhand besloten te stoppen met de verkoop van deze beleggingsverzekering. De totale relatie met DSB werd afgebouwd, zo bevestigde een woordvoerder van SNS Reaal gisteren. De verzekeraar zou echter niet alleen DSB hebben voorzien van de omstreden polissen met hoge provisies, maar ook zaken hebben gedaan met andere inkoopcombinaties, zoals het failliete Noorderkroon, het omgevallen Wagner & Partners (W&P) en mogelijk ook Afab.
        Gisteren kondigde belangenbehartiger Consumentenclaim, bekend van rechtszaken tegen Dexia in de aandelenlease-affaire, aan SNS Reaal te willen aanpakken wegens het schenden van de zorgplicht. Eerder gaf het al aan een rechtszaak aan te spannen tegen DSB en tal van betrokkenen, onder wie (ex-)bestuurders als huidig ABN Amro-topman Zalm en DSBbestuursvoorzitter Scheringa.
       „De bankverzekeraar blijkt op ruime schaal producten te hebben geleverd aan het intermediair. Daarbij heeft Reaal ook een verantwoordelijkheid naar de klanten toe. Die heeft deze geschonden door willens en wetens dit soort producten aan te bieden”, laat een woordvoerder van Consumentenclaim weten.
       SNS Reaal zou vanuit commercieel oogpunt ietwat te gretig met twijfelachtige verkooporganisaties zaken hebben gedaan, om zo de verzekeringen in de schappen te krijgen bij het intermediair. Inkoopcombinaties verkochten die polissen vervolgens, al dan niet onder eigen label, door aan duizenden tussenpersonen en ontvingen daarvoor fikse bonusprovisies.
       De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bevestigde al SNS Reaal op de korrel te hebben in het onderzoek naar koopsompolissen. De toezichthouder heeft het concern verzocht een lijstje te overhandigen van partijen met wie zij zaken doet en hoeveel provisie daarmee gemoeid was. Dat onderzoek is nog volop gaande.
     W&P, vroeger sponsor van de Bredase voetbalclub NAC, kwam een jaar of vijf geleden in opspraak doordat het ’foute’ hypotheken had verkocht aan heel wat consumenten, die vervolgens met torenhoge schulden bleven zitten. Overigens zou SNS ook zenuwachtig zijn over het aflopen van de eerste hypotheken met een rentevastperiode van zes jaar in 2010.
       Vanaf 2004 hebben mogelijk tienduizenden gezinnen een hypotheek tegen een historisch lage rente van 3,5% gesloten. SNS ontkent met klem dat daarbij soms wel tot negenmaal het jaarsalaris is toegekend. Maar een woordvoerster kan niet uitsluiten dat in sommige gevallen sprake is geweest van overkreditering, omdat de hypotheekverstrekking toen niet centraal was geregeld. Voor al deze gevallen wil de bank nu individueel met de betrokkenen in contact komen voor een oplossing. Inmiddels wordt de acceptatie van alle hypotheken bij SNS over één centraal punt geleid, waardoor met dezelfde maat wordt gemeten en overkreditering niet meer plaats kan vinden.
       De Gedragscode Hypothecaire Financieringen stelt als richtlijn dat huizenkopers maximaal vier tot vijf keer hun jaarinkomen mogen lenen.
 
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.