Kamer breekt monopolie van verzekeraar af

Banken kunnen beleggingshypotheken tienduizenden euro's goedkoper aanbieden dan verzekeraars, mits zij dezelfde fiscale faciliteiten krijgen. PvdA en VVD willen daarom het monopolie van verzekeraars afbreken.

PvdA-Tweede-Kamerlid Staf Depla en VVD-kamerlid Bibi de Vries zullen hun initiatiefwetsvoorstel hierop wijzigen. Fiscaal bevoordelen van hypotheeksparen via een geblokkeerde bankrekening kan een gemiddelde hypotheek via de bank zo'n euro 22.000 goedkoper maken dan bij een verzekeraar.

De verklaring hiervoor is, aldus Depla, dat verzekeraars zo'n 7% kosten in rekening brengen voor beleggingshypotheken en kapitaalverzekeringen verbonden aan een eigen woning. Terwijl hij verwacht dat de kosten voor hypotheeksparen op een geblokkeerde bankrekening 1% zullen zijn.

Depla zegt dat PvdA en VVD het - fiscale - monopolie van verzekeraars willen breken naar aanleiding van het onderzoek door de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) naar beleggingspolissen. Volgens minister Zalm van FinanciŽn toont dat een 'zorgwekkend' beeld van ondoorzichtige en dure polissen, waarbij klanten onvolledig, ontoereikend en niet altijd juist worden geÔnformeerd.

PvdA en VVD willen banken dezelfde fiscale mogelijkheden bieden op de hypotheekmarkt als verzekeraars nu hebben. Depla: 'Dat vergroot de concurrentie tussen aanbieders en vergroot de keuzemogelijkheden voor burgers.'

Consumenten kiezen nu massaal voor beleggingshypotheken bij een verzekeraar, omdat kosten daarvoor fiscaal aftrekbaar zijn en opbrengsten fiscaal worden begunstigd. Die subsidiŽring uit de belastingmiddelen ontbreekt voor hypotheeksparen bij de bank. Die fiscale achterstelling voor hypotheeksparen bij de bank willen PvdA en VVD nu opheffen.

PvdA en VVD werken in de komende weken de financiŽle consequenties van hun plan uit. Daarvan hebben ze nog 'geen idee'. Depla wijst erop dat hun oorspronkelijke wetsvoorstel een lijfrentepolismarkt van euro 2,2 mrd opent voor banken, terwijl met belastingvoordelen voor hypotheken het veel grotere bedrag van euro 14 mrd is gemoeid.

VVD-minister Zalm staat sympathiek tegenover de gedachte hypotheeksparen bij de bank fiscaal te begunstigen. De Vereniging Eigen Huis is ook voor.

Het Verbond van Verzekeraars betwijfelt of banken werkelijk veel goedkoper kunnen werken dan verzekeraars. De Nederlandse Vereniging van Banken ontvangt het plan met een 'positieve grondhouding'.

Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad