Beleggers worstelen met Duisenberg-schikking
 
Door RIK ELFRINK
Eindhovens Dagblad 28 september 2005
 
EINDHOVEN - Een groot aantal leasebeleggers weet nog steeds niet of het verstandig is om in te stemmen met het aanbod van Dexia, gebaseerd op het schikkingsvoorstel van wijlen Wim Duisenberg. Reden daarvoor is onder meer dat de belangenverenigingen Leaseverlies en de Stichting Platform Aandelen Lease elkaar tegenspreken.
 
Leaseverlies denkt dat beleggers er goed aan doen in te stemmen met de Duisenberg-schikking, Platform Aandelen Lease vindt die schikking niet in alle gevallen opportuun. Ook de Stichting AdviesVerlies, Leaseproces en Beursklacht hebben zich bij dat oordeel aangesloten. Beide partijen hebben ook geen vertrouwen meer in elkaar. Deze week werd bekend dat de Stichting Platform Aandelen Lease, die naar eigen zeggen zo'n 1.700 leden vertegenwoordigt, het vertrouwen in de Stichting Leaseverlies, goed voor tienduizenden leasebeleggers, heeft opgezegd. Leaseverlies vindt dat het Platform alleen maar uit is op negatieve publiciteit rondom de Duisenberg-schikking. Zegsman P. Koremans van het Platform vindt dat beleggers te weinig terugkrijgen via de Duisenberg-schikking. "Dexia heeft in dit verhaal alle fatsoensnormen overschreden. Er was geen vergunning om aandelenlease te verkopen en mensen zijn gewoon bedrogen. Zelf ben ik ook een slachtoffer. Eigen verantwoordelijkheid? Hoe kan iemand die niet eens wist wat AEX betekent voor zulke verliezen komen te staan?" Koremans zegt dagelijks honderden telefoontjes en mails te krijgen met het verzoek om hulp. "Mensen weten nog steeds niet of ze nu met de Duisenberg-schikking moeten instemmen. Onderdeel daarvan was dat een groot deel van de restschuld wordt kwijtgescholden. Ik adviseer in sommige gevallen om maar in te stemmen vanwege een te klein financieel belang. Maar in een aantal gevallen denk ik dat mensen te snel worden gedwongen om in te stemmen. De Stichting Leaseverlies had zich onafhankelijker moeten opstellen en niet tot vervelens toe moeten adviseren om in te stemmen met de schikking." Volgens woordvoerder Harmen Geers van Leaseverlies zijn mensen wel degelijk vrij om in te stemmen met het voorstel. "Wij dwingen niemand", zegt hij. Ongeveer tachtig procent van de leden van Leaseverlies stemde enkele maanden geleden in met de Duisenberg-schikking. Hoeveel weigeraars er op dit moment nog zijn, of hoeveel rechtszaken er lopen, kan Geers niet zeggen. Volgens Koremans lopen op dit moment nog zo'n duizend, al dan niet collectieve, rechtszaken tegen Dexia.
 
Copyright 2005 Eindhovens Dagblad