Bij elk uitstel volgt rekening advocaat
TRAGE RECHTBANK STROP VOOR EISER
 

door Gijsbert Termaat en Tjerk de Vries
 
AMSTERDAM, donderdag
       Slachtoffers die een dader voor de rechter willen slepen of winkeliers die een dief willen aanklagen, moeten geregeld diep in de buidel tasten omdat de rechtbank de zaak voortdurend uitstelt.
        De druk op de rechtbank is de laatste jaren fors toegenomen en dat leidt ertoe dat rechtszaken geregeld op de lange baan worden geschoven.
       De advocaten die hun cliënten daarvan, door middel van een telefoontje of e-mail, op de hoogte stellen, rekenen hier een gedeelte van hun uurtarief voor.
       De Amsterdamse ondernemer Henk Grifhorst wacht bijvoorbeeld al maandenlang op een vonnis van de rechtbank. Talloze malen heeft hij via zijn advocaat van de rechter te horen gekregen dat de zaak niet doorgaat. Kosten per telefoontje of e-mail: 25 euro.
       
Aanklagen
              De laatste rekening die de man kreeg, bedraagt 222,97 euro inclusief btw. En dat is niet de eerste rekening die de ondernemer kreeg. Zijn advocaat, mr. J. Oudendijk, vraagt per mededeling van zes minuten 25 euro. „Dit is al de zoveelste keer”, briest Grifhorst. „Op deze manier wordt iedereen die nog iemand wil aanklagen zwaar gedemotiveerd. Je zal het een volgende keer wel uit je hoofd laten!”
        „Mijn cliënt is zeker niet de enige”, laat Oudendijk weten.
 
 „De druk op de rechtbanken is toegenomen. Zaken moeten nu sneller worden afgehandeld en dat redt de rechter lang niet altijd. We wachten al heel lang op het vonnis van de vrouwelijke rechter. Waarom het steeds wordt uitgesteld, weten we niet. Dat kan van alles zijn. Vakantie, zwangerschapsverlof, ziekte. In dit geval gaat het over een civiele rechtbankprocedure waarbij een verplichte procesvertegenwoordiging van toepassing is. En voor de wederpartij geldt dat ook. Dus elk uitstel vanwege de rechtbank kost beide partijen geld.”
       
Achterstand
              „Ik weet dat de gerechtshoven van Amsterdam en Den Haag een verontrustende achterstand hebben. Of het daar iets mee te maken heeft, durf ik niet te zeggen. Maar als iemand door slordigheid van de rechtbank of wederpartij op kosten wordt gejaagd door uitstel van een zaak, raad ik hun aan dat te verhalen”, zegt Willem Bekkers, algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten.
        „Voortdurend uitstel van een zaak is ongewenst en als het motief niet redelijk is, moet het worden aangepakt. Overmacht als ziekte is acceptabel, maar als er zaken op de lange baan geschoven worden om tijd te rekken moet men aan de bel trekken”, aldus Bekkers.
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.