DNB stuurt topman bank Kempen weg
 
Overtredingen privétransacties
 
GERBEN VAN DER MAREL EN PRISCO BATTES
 
AMSTERDAM - Bestuursvoorzitter Wiet Pot van zakenbank Kempen & Co moet het veld ruimen vanwege het overtreden van interne gedragsregels. De Nederlandsche Bank eist dat Pot voor het eind van het jaar opstapt.
 
Kempen stelde gisteravond laat in een verklaring dat Pot herhaaldelijk privé-effectentransacties heeft uitgevoerd zonder dit aan de interne 'compliance officer' te melden. Volgens de bank zouden alle transacties zijn goedgekeurd als daar vooraf wel toestemming voor was gevraagd. 'Er is geen sprake geweest van handel met voorkennis dan wel belangenverstrengeling.' De raad van commissarissen legde Pot in november vorig jaar wel een geldelijke boete op.
 
DNB en AFM stelden na melding door de raad van commissarissen in februari dit jaar dat Pot uiterlijk 31 december 2006 moet vertrekken. Volgens een woordvoerder van DNB duidt de aard van de overtredingen eerder op 'verregaande onachtzaamheid dan op bewust niet integer gedrag'. 'DNB meent niettemin dat onderhavige regels behoren te worden nageleefd waarbij de bestuursvoorzitter een voorbeeldfunctie heeft.'
 
Het is voorzover bekend nog niet eerder voorgekomen dat DNB een bestuurder van een bank dwingt tot aftreden. Pot is voormalig partner van zakenbank Goldman Sachs in Londen. Hij geldt als een van de meest succesvolle Nederlandse zakenbankiers.
 
Pot is sinds april 2004 bestuursvoorzitter van Kempen. De bank die zich richt op effectenhandel, vermogensbeheer en corporate finance (advies bij fusies en overnames) werd dat jaar verzelfstandigd. De Belgische bank Dexia verkocht zijn dochter aan het management en een groep investeerders.
 
Het bestuur en werknemers van Kempen hebben 35% in handen. Pot zelf heeft circa 10%. Friesland Bank, HAL Investment en NPM Capital houden ieder 20%.
 
Volgens verschillende bronnen is Pot door DNB ook gedwongen om zijn belang in de onderneming af te stoten. DNB wil dit ontkennen noch bevestigen.
 
Het conflict tussen DNB en Pot komt op een gevoelig moment. Verschillende financiële instellingen zouden interesse hebben in de overname van Kempen. In financiële kringen worden al langer Van Lanschot en NIBC genoemd. Ook SNS Bank zou interesse hebben. Cfo Ronald Latenstein spreekt dit tegen. 'Dit is absoluut niet waar.'

Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad