Hoge Raad: leasecontract Dexia is huurkoop
 
DEN HAAG (AFN) - De Hoge Raad heeft vrijdag bepaald dat bij leasecontracten van de Belgisch-Franse bank Dexia sprake is van huurkoop. Op basis van deze uitspraak, die betrekking heeft op één echtpaar, kunnen enkele duizenden beleggers geld terugeisen van Dexia.
 
Dexia schat de financiële schade in op 32 miljoen euro. De affaire heeft de bank tot nu toe al zo’n 1 miljard euro gekost.
 
Bij huurkoop is een contract wettelijk gezien pas geldig als ook de partner heeft getekend. Als die tweede handtekening ontbreekt, dan moet Dexia de inleg inclusief rentekosten terugbetalen aan de deelnemers. De klant moet het contract wel binnen drie jaar na ondertekening vernietigd hebben verklaard.
 
Duisenberg-regeling
 
De uitspraak heeft geen waarde voor de 165.000 aandelenleaseklanten die de zogeheten Duisenberg-regeling accepteerden. Beleggers die hiervan gebruikmaakten, kregen tot twee derde van hun restschuld vergoed. Ook gedupeerden die op een eerder aanbod van Dexia zijn ingegaan, kunnen niet profiteren van de uitspraak.
 
Mensen die geen regeling troffen met Dexia kunnen met de uitspraak van de Hoge Raad in de hand een gerechtelijke procedure beginnen tegen Dexia. Volgens Leaseproces, een belangenorganisatie die opkomt voor gedupeerde beleggers, gaat het om achtduizend mensen bij wie de vereiste tweede handtekening in het contract ontbreekt. Dexia spreekt van ongeveer 5300 contracten.
 
Cassatieberoep
 
Met de uitspraak bevestigde de Hoge Raad een eerder oordeel van het gerechtshof in Amsterdam. Hiertegen had Dexia cassatieberoep aangetekend. De Hoge Raad volgt met de uitspraak bovendien een advies dat de plaatsvervangend procureur-generaal aan het rechtscollege uitbracht.
 
Dexia liet weten “teleurgesteld” te zijn over de uitspraak. “We hebben altijd geloofd dat de toestemming van echtgenoten niet nodig was. Vanzelfsprekend heeft de Hoge Raad in deze kwestie het laatste woord”, zei Ben Knüppe, de bestuursvoorzitter van Dexia Nederland.
 
De gewraakte aandelenleaseproducten werden eind jaren negentig door Dexia in de markt gezet. Beleggers konden met geleend geld aandelen kopen en die aandelen gebruiken als onderpand voor de lening. Doordat het beursklimaat verslechterde, kwamen honderdduizenden mensen met grote schulden te zitten.
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.