Juristen doen goede zaken met slachtoffers van aandelenlease
 
Limburgs Dagblad 28 februari 2005
 
John Huijs
 
Nuth-Steeds meer slachtoffers van constructies met aandelenlease proberen hun geld terug te krijgen door te procederen. Veel advocaten doen goede zaken.
 
In de normaal zo rustige omgeving van caf-zaal Griezegrubbe in Nuth stond het verkeer afgelopen vrijdagavond muurvast.De reden: een informatie-avond van het Platform Aandelen Lease (PAL), dat ongeveer 350 gedupeerden van de aankoop van aandelenleaseproducten naar dit kerkdorp van Nuth trok.
 
Gastspreker was Jean-Pierre van Dyck van Rompelberg & Ruiter Advocaten uit Ubachsberg. Dat is n van de eerste kantoren in Limburg dat zich specialiseerde in het helpen van mensen die met geleend geld in aandelen zijn gestapt en daarmee sinds het kelderen van de beurzen dikwijls niet alleen hun inleg hebben verloren maar ook nog een fikse restschuld hebben.
 
Van Dyck verbaast het niets dat zoveel particulieren -van stratenmakers tot academici- een paar jaar geleden gretig toehapten toen ze een aanbod kregen om lucratief te 'sparen' door in aandelen te stappen. ,,De contracten zitten gehaaid in elkaar en de tussenpersonen konden praten als Brugman'', concludeert van Dyck. De jurist benadrukt dat solistisch optreden tegen de financile instellingen niets uithaalt. Het leger advocaten waarover aanbieders van aandelenleaseproducten zoals Dexia, Aegon en Ohra beschikken, maakt korte metten met niet-juridisch onderbouwde noodkreten van particulieren. ,,In je eentje krijg je Dexia en al die andere banken niet op de knien. Je maakt alleen kans om je inleg en je eventuele restschuld terug te krijgen door onafhankelijk advies te vragen bij een gespecialiseerd jurist.''
 
Die opmerking komt Van Dyck duur te staan, want de gedupeerden in Nuth morren meteen over het hoge prijskaartje dat aan specialistische juridische bijstand hangt. Rechtsbijstandverzekeringen dekken hulp bij beleggingsschade over het algemeen niet en dus moet de gedupeerde zelf voor de kosten opdraaien. In de zaal worden uurtarieven van 350 euro genoemd. Een vrouw zegt dat ze voor een telefoontje van tien minuten met haar advocaat een rekening kreeg van 38 euro exclusief BTW.
 
Van Dyck haast zich om te zeggen dat het standaard uurtarief op zijn kantoor 'slechts' 170 euro bedraagt en dat het eerste halfuur gratis is, maar hij kan er niet omheen dat procederen kostbaar is.
 
Volgens hem levert procederen daarom alleen iets op als de totale schade van de belegger (inleg plus eventuele restschuld) meer dan 6000 euro bedraagt. Met andere woorden: een procedure kost als gauw 6000 euro. De hoofdmoot daarvan (ongeveer 4000 euro exclusief BTW) gaat naar de advocaat, de rest gaat onder meer op aan griffierechten en kosten voor de procureur en de deurwaarder.
 
Alleen al Rompelberg & Ruiter Advocaten heeft ruim driehonderd dossiers van gedupeerden van aandelenlease. Samen zijn die goed voor een omzet van ruim 1,2 miljoen euro. Het zal daarom niemand verbazen dat inmiddels ook andere advocatenkantoren in Limburg zich specialiseren in het repareren van beleggingsschade. Het verzachten van aandelenleaseleed is een miljoenenbusiness geworden.
 
Niet alle gedupeerden kunnen het zich veroorloven om een advocaat in te huren. Zeker degenen die na afloop van het aandelenleasecontract met een restschuld zijn blijven zitten, hebben het dikwijls niet breed. In extreme gevallen moeten de slachtoffers zelfs hun huis verkopen. Sommigen kunnen gratis rechtshulp krijgen. Degenen die daar niet voor in aanmerking komen, vormen in sommige gevallen groepjes die gezamenlijk een advocaat inhuren. Op die manier kunnen zij soms al voor drie- tot vierhonderd euro juridisch gewapend hun tanden laten zien.
 
Volgens Van Dyck zitten er wel wat haken en ogen aan dergelijke groepsprocessen. ,,Er zijn ongeveer 95 verschillende aandelenleaseproducten verkocht, met elk hun specifieke kenmerken. Dat betekent dat je elk geval op zich moet bekijken. Neem je deel aan een groepsproces, dan moet de advocaat zich beperken tot de grootste gemene deler en kan hij maar op een paar gemeenschappelijke punten procederen. Als hij de zaak al wint op n of meer van die punten, moeten deelnemers voor wie het gemeenschappelijke vonnis niet toereikend is om hn schade te dekken, alsnog individueel naar de rechter.''
 
Een aantal van de in Nuth bijeengekomen gedupeerden zegt hun hoop te vestigen op de bemiddelingspoging die Wim Duisenberg onderneemt tussen de banken en de kopers van aandelenleaseproducten. Van Dyck benadrukt echter dat het beschikbare bedrag bij lange na niet toereikend is om alle gedupeerden volledig schadeloos te stellen. Hij adviseert de betrokkenen die al in gevecht zijn met de instelling waar zij mee in zee zijn gegaan, vooral niet achterover te leunen in afwachting van de uitkomst van Duisenbergs bemiddelingspoging, maar door te vechten.
 
Jean-Pierre van Dyck vreest dat het nog jaren kan duren voordat de kwestie helemaal de wereld uit is. Hij vestigt de meeste hoop op de Hoge Raad. ,,Pas als die een duidelijke uitspraak in het voordeel van de gedupeerden doet, heb je kans dat ze niet allemaal afzonderlijk naar de rechter hoeven. Tot die tijd zal iedereen zelf voor zijn geld moeten vechten.''
 
En tot die tijd doen advocaten goede zaken.
 
Copyright 2005 Limburgs Dagblad