Geld terug voor klanten Dexia
Van onze verslaggever Frank van Alphen
 
AMSTERDAM - Een deel van de klanten van Dexia en Aegon die belegd hebben met geleend geld, krijgen waarschijnlijk hun volledige inleg terug. Dat geldt voor leasecontracten die niet zijn ondertekend door de partner. De teruggave kan tienduizenden euro’s bedragen.
 
Dat stelt de stichting Platform Aandelen Lease (PAL) op grond van een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Dit advies, dat vrijdag in beperkte kring bekend werd, stelt dat aandelenlease een vorm van huurkoop is. Huurkoopcontracten zijn alleen rechtsgeldig als de handtekening van beide partners onder het contract staat. De Hoge Raad volgt de adviezen van de advocaat-generaal bijna altijd op.
 
Volgens het advies is aandelenlease een vorm van huurkoop. Dat betekent dat onder de contracten ook de handtekening van een partner moet staan. Als die ontbreekt, is het hele leasecontract vernietigbaar, aldus een woordvoerder van PAL, een organisatie van leasebeleggers die de Duisenberg-regeling afwijzen als te mager.
 
In de Duisenberg-regeling, een schikking tussen Dexia en consumentenorganisaties die in 2006 tot stand kwam, wordt de schuld van echtparen die niet beiden hebben getekend voor het leasecontract kwijtgescholden. Hun inleg, de hoge rente die ze jarenlang betaalden voor hun lening, zijn ze kwijt.
 
Een royale meerderheid van de honderdduizenden leasebeleggers heeft ingestemd met de Duisenberg-regeling. Enkele tienduizenden hebben zich aangesloten bij gespecialiseerde advocatenkantoren om een hogere vergoeding te krijgen.
 
Volgens Joost Papeveld van Leaseproces, het juridisch adviesbureau waar de meeste leasegedupeerden bij zijn aangesloten, kunnen Dexia-klanten die al hebben ingestemd met de Duisenberg-regeling geen gebruik maken van de betere regeling die nu in de lucht hangt. ‘Het is bizar dat organisatie als de Consumentenbond mensen hebben geadviseerd de Duisenberg-regeling te ondertekenen’, aldus Papeveld.
 
Volgens Papeveld komen circa achtduizend van de twintigduizend klanten van Laeseproces in aanmerking voor een vergoeding van gemiddeld 18.500 euro. ‘Dat is exclusief vergoeding van de proceskosten en rente over het geld.’ Omdat Leaseproces op no-cure-no-paybasis werkt, ontvangt het bedrijf bij succes ongeveer een vijfde van de teruggave.
 
Over de vraag of leasecontracten gelijk stonden aan huurkoop bestond verschil van inzicht bij Nederlandse gerechtshoven. Sommige, zoals het gerechtshof Amsterdam, oordeelden dat het huurkoop was, terwijl andere rechters dat niet vonden. Dit leidde tot zeer verschillende uitkomsten bij vergelijkbare rechtszaken.
 
Dexia wil niet reageren omdat het om een advies aan de Hoge Raad gaat en dit rechtsorgaan zelf nog geen uitspraak heeft gedaan.

(c) de Volkskrant