Bank krijgt deels ongelijk
Rechtbank: Dexia had zorgplicht
 
NRC Handelsblad
 
Door een onzer redacteuren
 
ROTTERDAM, 27 NOV. Aanbieders van aandelenleaseproducten, zoals Dexia, hadden moeten nagaan of klanten genoeg draagkracht hadden om de risico's van die producten aan te kunnen. Dat heeft de rechtbank van Breda bepaald.
 
Dexia is in tientallen rechtszaken verwikkeld met gedupeerde beleggers die vooral eind jaren negentig met geleend geld aandelen hebben gekocht. Vorige week verloor de bank al drie zaken tegen beleggers.
 
Daarvoor was het enige tijd stil rond de Dexia-zaken, omdat de verschillende rechters die zich met deze zaken bezighouden, hun aanpak op elkaar wilden afstemmen en tot die tijd alle zaken aanhielden. Inmiddels zouden ze hierover afspraken gemaakt hebben.
 
Banken hebben volgens de rechter in Breda een 'zorgplicht', die ook geldt als producten via een tussenpersoon worden verkocht, constateerde de rechter in een zaak tegen een belegger die was aangespannen door Dexia Bank. Gisteren heeft ze deze uitspraak bekendgemaakt.
 
Dexia is sinds 2000 eigenaar van Bank Labouchere, die in de jaren negentig - toen nog als onderdeel van verzekeraar Aegon - tienduizenden aandelenleaseproducten verkocht. Toen de aandelen door de ingezakte beurskoersen aan het einde van de looptijd van de leaseproducten minder waard bleken te zijn dan de geleende bedragen, bleven veel beleggers zitten met een restschuld.
 
Dexia eiste in deze zaak 3.372 euro van de belegger, die in 1998 op een braderie via een tussenpersoon het aandelenleaseproduct 'Direct Rendement Effect' bij Bank Labouchere kocht. Dit contract werd in 2003 ontbonden, waarna de belegger met een restschuld van 2.240 euro bleef zitten. Dexia eist daarnaast rente en incassokosten.
 
De belegger zegt nooit geweten te hebben dat hij een lening afsloot en verkeerde in de veronderstelling dat hij een spaarproduct had gekocht. De tussenpersoon noch de bank heeft hem ooit op het risico gewezen dat hij met een schuld kon blijven zitten.
 
Volgens de rechter had de bank de klant zowel op de risico's moeten wijzen als informatie moeten inwinnen over zijn financiŽle positie en zijn ervaring met beleggen moeten polsen. De bank heeft een zorgplicht, die moet voorkomen dat afnemers risico's aangaan die zich zelf niet kunnen overzien of te groot zijn, aldus de rechter.
 
In deze zaak had het de bank duidelijk moeten zijn dat de gedaagde geen ervaren belegger was, stelde de rechtbank. Door desondanks een aandelenlease-overeenkomst met hem aan te gaan, is Labouchere als rechtsvoorganger van Dexia volgens de rechter ,,ernstig tekort geschoten in de nakoming van haar zorgplicht.''
 
Omdat de belegger ook zelf had moeten nagaan welke risico's hij aanging, moet hij van de rechter de helft van zijn restschuld, plus rente en kosten, terugbetalen aan Dexia - in totaal 1.912 euro. De rest komt voor rekening van Dexia.
 
Copyright NRC Handelsblad