Achmea als eerste voor rechter om woekerpolis
 
Van een onzer verslaggevers
 
AMSTERDAM – Verzekeraar Eureko’s aanbod gisteren om €315 miljoen schadevergoeding aan al zijn klanten met een ’woekerpolis’ te betalen, is door belangenbehartigers van deze klanten hard afgewezen. „Volstrekt onvoldoende”, oordelen zij. De eerste rechtszaken om hogere schadevergoedingen zijn daarmee zeker.
 
        De rechtszaken kunnen jaren duren. Daarom schikten vier verzekeraars eerder voor €1,74 miljard met de stichtingen Woekerpolis Claim (WPC) en Verliespolis, werkend voor 200.000 gedupeerden.
       Eureko/Achmea had zijn bod vorig jaar Kerstmis gereed. Zijn kostenvergoeding van €315 miljoen geldt ook voor polissen daterend van voor 2008 van dochterbedrijven Avero, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis. „Maar keer op keer kwamen de belangenbehartigers op afspraken terug”, aldus de zegsman. Deze verzekeraar, die erkent aan 775.100 klanten jarenlang te dure beleggingsverzekeringen te hebben verkocht, zegt nu niet langer te willen wachten. „Anders krijgen we al die polissen, die we individueel moeten doorrekenen, niet op tijd gerepareerd.”
       Eureko vergoedt kosten alleen bij een kwart van zijn polishouders. De gisteren aangeboden vergoeding komt volgens het concern overeen met de aanbevelingen die de Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft gedaan om in de ruzie over te hoge kosten snel een einde aan de woekerpolisaffaire te maken. „De regelingen zijn één-op-één vergelijkbaar”, aldus de zegsman van Eureko. „Daarom zien we de rechtszaken met vertrouwen tegemoet.”
       De ombudsman bevestigt dat de Eureko-deal binnen zijn aanbeveling past. „Volstrekt onjuist. Bovendien kruipen ze na bereikte afspraken telkens terug”, reageert de woordvoerder van Verliespolis.
 
„Na vier eerdere geslaagde regelingen kunnen we echt wel beoordelen of deze regeling deugt. Het Eureko-bod kan per klant enkele honderden euro’s in zijn nadeel schelen”, zegt hij. „Eureko beknibbelt telkens en wil miljoenen terughalen. Dit bod is een stap terug.”
       Zo is de aparte stroppenpot voor schrijnende gevallen volgens Verliespolis en Woekerpolis Claim te klein. WPC begint daarom rechtszaken. „Achmea keert minder uit, omdat wij in vergelijking met andere verzekeraars goedkoper in onze kosten zijn geweest”, reageert de zegsman. „Wij hebben minder via intermediairs verkocht, daarom zijn onze kosten lager geweest.”
       Na alle schikkingen winnen rechtszaken echter aan gewicht. Volgens financieel adviseurs is de recente uitspraak in de Koersplan-zaak tegen Aegon belangrijker dan de eerdere schikkingen met Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden, Fortis ASR en SNS Reaal. De rechtbank Utrecht vindt dat de premie voor overlijdensrisicoverzekeringen in het Koersplan-product 85% lager moest zijn dan de premie die Aegon rekende. Deze verzekering valt echter buiten de kostenaanbeveling van de ombudsman. Polisbezitters die de schikkingen te mager vinden, zullen die Koersplan-uitspraak gebruiken om meer geld terug te krijgen, verwachten adviseurs.
 
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.