Stichting wijst schikkingsbod van Dexia af

Leaseklanten procederen nu door

VASCO VAN DER BOON

AMSTERDAM - Een meerderheid van 418 ontevreden depotleaseklanten aangesloten bij de stichting Leaseleed gaat niet in op een schikkingsbod van Dexia Bank. Leaseleed zet nu de juridische procedure tegen Dexia voort.
Dexia kondigt aan de bij de stichting Leaseleed aangesloten mensen nu individueel met hetzelfde door de stichting afgewezen schikkingsvoorstel te gaan benaderen. De inhoud van dat voorstel wil Dexia nog steeds niet publiek maken. Het effect van het aanbod zou volgens de Dexia -woordvoerder zijn dat de meeste klagers geld krijgen en sommigen 'op nul uitkomen' als ze op het bod ingaan.

Het schikkingsaanbod heeft betrekking op een aparte leaseconstructie en niet op de hoofdmacht van leasebeleggers. Het gaat bij het aanbod om mensen met een depotleasecontract die zijn aangesloten bij de stichting Leaseleed. Bij depotlease nam de Dexia -klant een hypotheek op zijn huis. Dat geld ging via een beleggingsdepot naar het Global aandelenfonds. Daarbovenop werden aandelenleasecontracten gesloten. De rentebetalingen voor dit leasebeleggen met geleend geld moest gedurende vijf jaar komen uit de opbrengst van het beleggingsdepot.

Door de dalende aandelenkoersen waren de beleggingsdepots echter gemiddeld na tweeŽnhalf jaar leeg. Deze klanten van Dexia moesten toen onverwachts zelf de leaserente bij gaan passen boven op hun hypotheekbetalingen. De gemiddelde schade per depotleaseklant bedraagt volgens Leaseleed euro 75.000. De stichting Leaseleed heeft op 23 juli 2004 namens 418 mensen een claim tegen Dexia ingediend. De bemiddelingspoging van oud-ECB-president Duisenberg heeft geen betrekking op deze depotleasecontracten.

Afgelopen weekeind hadden 189 van de 418 Leaseleed-gedupeerden meegedeeld op het Dexia -schikkingsaanbod in te willen gaan. Vijftig gedupeerden hebben afwijzend gereageerd en 179 hebben niet gereageerd. Hoewel daarmee niet aan de Dexia -voorwaarde van 95% instemming is voldaan, gaat Dexia nu toch het bod individueel voorleggen aan de 418 betrokkenen.

Bestuurder Jos Westmeijer van Leaseleed voelt zich gesteund bij het doorprocederen doordat de Amsterdamse kantonrechter 7 april een depotleasegedupeerde 100% schadeloos heeft gesteld.

Copyright (c) 2005 Het Financieele Dagblad