Vorderingen Dexia-lease verkocht
 
27 maart 2008, 7:30 uur | FD.nl
 
Door: Cor de Horde
 
Dexia heeft een partij vorderingen die samenhangen met de aandelenlease-affaire doorverkocht aan een Amerikaanse investeerder. De schulden van enkele duizenden klanten zijn nu in handen van Värde Partners.
Volgens Dexia hebben deze klanten geen enkel proces meer lopen tegen het bedrijf. 'Het zijn mensen met wie we geen conflict meer hebben op juridisch gebied', aldus directeur Ben Knüppe van Dexia Bank Nederland. Hij noemt het doorverkopen van vorderingen 'buitengewoon normaal'. Volgens Knüppe neemt Värde werk uit handen van Dexia, dat zich aan het terugtrekken is uit Nederland. 'Ik ben bezig met het sluiten van een vennootschap en heb steeds minder mensen in dienst.'
Nominale waarde
Het doorverkochte pakket heeft een nominale waarde van 'enkele tientallen miljoenen euro', aldus Knüppe. Met hoeveel korting Värde de vorderingen in handen heeft gekregen, is niet bekend. De deal is eind vorig jaar rondgekomen, maar Dexia heeft er toen geen ruchtbaarheid aan gegeven.
Värde heeft het Nederlandse incassobureau EDR ingeschakeld om de restschulden op te eisen. In januari ontvingen de schuldenaars een eerste brief van EDR.
Agressief
Volgens het Platform Aandelenlease (PAL), een belangenbehartiger van de gedupeerde klanten, gaat het incassobureau agressief te werk en stelt het onredelijke voorwaarden.
'Het gaat juist om die groep mensen die het niet kunnen betalen', zegt woordvoerder Piet Koremans van PAL.
Dexia aanbod
De vorderingen die Dexia heeft doorverkocht, slaan onder meer op mensen die in 2003 en 2004 gebruik hebben gemaakt van het zogeheten Dexia Aanbod. In die jaren, toen de beurs op een dieptepunt stond, was de schade voor de aandelenleasers het grootst.
Bij aandelenlease, zeer populair in de jaren negentig, werden met geleend geld aandelen gekocht. Toen de beurs in elkaar klapte, bleven de deelnemers aan producten met namen als Winstverdriedubbelaar met een restschuld van soms tienduizenden euro's zitten.
Met het Dexia Aanbod kregen mensen de mogelijkheid gespreid te betalen. In ruil moesten ze afzien van alle juridische procedures. Volgens Koreman van PAL hebben juist deze mensen niet genoeg geld om de enorme schuld te betalen. Ze hadden gekozen voor een afbetalingsregeling, maar die stelt volgens hem niet veel voor. 'Bij incassobureau EDR kun je in acht of hooguit tien maanden afbetalen. Als je dan euro 40.000 schuld hebt, kan dat niet.'
Duisenberg-schikking
Mensen die het aanbod niet getekend hadden, konden later profiteren van de veel gunstiger massale schikking die is ontworpen door wijlen Wim Duisenberg. Ook een deel van de schulden onder 'Duisenberg' is doorverkocht.
Koreman stelt dat Dexia nu 'heel handig' buiten schot blijft. 'Dexia heeft altijd gezegd: niemand wordt vanwege een restschuld zijn huis uitgezet, en nu hebben ze alles doorverkocht aan Ierland.' Het Värde-onderdeel dat de schulden heeft opgekocht, is formeel gevestigd in Ierland.
Volgens Dexia-topman Knüppe was er in het verleden een coulanceregeling om mensen met betalingsproblemen te ontzien. Hij stelt dat met Värde 'afspraken zijn gemaakt om prudent om te gaan' met mensen die echt niet kunnen betalen. Welke afspraken dat zijn, wil hij niet zeggen.
Commercieel directeur Robin Bodaan van incassobureau EDR zegt dat er 'altijd afspraken te maken zijn met mensen die contact opnemen en de dialoog aangaan'.
EDR werkt vaker voor Värde. 'In Amerika is deze industrie al heel lang gebruikelijk en ook in Europa zie je dit al minstens 4 à 5 jaar.'
 
Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad