Stiekem geld ingehouden op belegde vermogens
 
'Allianz plunderde veel polishouders'
 
door Bart Mos
AMSTERDAM -  Verzekeringsmaatschappij Allianz, de grootste verzekeraar van Europa, heeft volgens haar eigen Nederlandse adviseurs jarenlang twee keer zoveel kosten in rekening gebracht voor haar beleggingsverzekeringen als met klanten was afgesproken. Zodoende stelde het rendement op de polis, vaak in combinatie met een hypotheek, zwaar teleur.
 
Dit bleek gisteren tijdens een onthullende rechtszaak die door de adviesorganisatie Quarré, onderdeel van kredietfirma Afab, was aangespannen tegen Allianz. Volgens de adviseurs houdt de verzekeraar stiekem geld in op belegde vermogens van vele duizenden polishouders. "Wij vragen ons af wat zij dan met die ten onrechte ingehouden kosten gedaan hebben", aldus hun advocaat.
 
Op basis van berekeningen van de adviseurs zou Allianz alleen voor de zevenduizend Quarré-klanten al ruim zevenhonderdduizend euro per jaar hebben achterhouden. De verzekeraar ontkent de beschuldigingen. De rechtbankpresident viel tijdens de zitting van de ene verbazing in de andere toen hem duidelijk werd welke enorme hoeveelheid provisies en kosten door Allianz zijn ingehouden op de premies van verzekerden.
 
"Ik begin me steeds meer zorgen te maken", verzuchtte de rechter toen bleek dat adviseurs van Allianz zélf mogen beslissen of ze 24, 10 of 0 procent provisie bij de klant in rekening brengen. Aanleiding voor de rechtszaak vormde de woekerpolisaffaire, waarbij enkele jaren geleden bleek dat verzekeraars stiekem enorm hoge kosten in rekening brachten bij beleggingsverzekeringen.
 
Van opbouw van enig vermogen kon daardoor vrijwel nooit sprake zijn. Na de maatschappelijke verontwaardiging die over de woekerpolissen is losgebroken, proberen verzekeraars hun leven nu te beteren. Onderdeel hiervan is het omlaag brengen van de provisie voor verzekeringsadviseurs.
 
Allianz heeft om die reden deze maand een groot deel van de provisies totaal afgeschaft. De adviseurs komen hiertegen in geweer, omdat zij menen dat de verzekeraar eerst maar eens op de eigen kosten moet bezuinigen. Hierin gaf de rechter hen grotendeels gelijk. Op advies van de rechtbank gaan partijen komende maanden overleggen om tot een compromis te komen.
 
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.