Aegon geeft leasebeleggers hun geld terug

Aegon geeft ongeveer 40 klanten, die via een leaseconstructie geld hebben belegd in het Vastgoed Mixfonds hun inleg terug. Het verzekeringsconcern betaalt de beleggers naar schatting euro 1,5 tot euro 2 mln.
 
Een Aegon -woordvoerder bevestigt de vergoeding. 'Bij het formuleren en opzetten van dit product hielden we geen rekening met liquidatie van het fonds. Nu dat wel gebeurd is, voelen wij ons verplicht een oplossing voor onze klanten te vinden', aldus een woordvoerder. 'Wij hebben daarom besloten de beleggers hun inleg terug te geven.'
 
Deelnemers via de leaseconstructie van Aegon en adviesketen Wagner & Partners belegden de overwaarde van hun eigen huis in het vastgoedfonds. Maar de beleggers beschuldigden de organisatoren van het fonds al snel van belangenverstrengeling, onvolledige voorlichting en onvoldoende behartiging van de belangen van beleggers. De controverse leidde er uiteindelijk toe dat het grootste deel van het vastgoed werd verkocht aan een Franse belegger.
 
Belangenbehartiger
 
Frans Faas behartigt via de stichting GO W&P de belangen van ontevreden beleggers in het fonds. Volgens hem was er waarschijnlijk nog een andere reden voor Aegon om zijn klanten te vergoeden. Op basis van een eigen onderzoek naar de transacties van het fonds komt hij tot de conclusie dat de beheerder van het fonds, WVN Management, beleggers bij de introductie van het fonds een veel te hoog dividendrendement van 7,5% in het vooruitzicht heeft gesteld.
 
De rekensom van Faas bestaat uit twee delen. Eerst heeft hij gekeken naar de panden die het Vastgoed Mixfonds heeft gekocht en het bruto aanvangsrendement waartegen dit gebeurde. 'Dit lag iets boven de 7%.' Van dit rendement gaan echter nog kosten af: de exploitatiekosten (1%) en beheerkosten (3%). Resteert dus slechts een dividendrendement van 4%, waar van tevoren op mocht worden gerekend.
 
Groot gat
 
Het gat met 7% vindt Faas wel erg groot. 'Zelfs als je rekening houdt met waardestijging van het vastgoed dan nog kom je nooit aan de 9% die leasebeleggers bij Aegon aan rente betalen', stelt Faas.
 
Het Vastgoed Mixfonds belegde naast gebouwen ook in aandelen van vastgoedfondsen. Ook op basis van deze investeringen komt Faas tot dezelfde conclusie. Na aftrek van de beheervergoeding voor WVN van circa 2,5% resteert een dividendrendement van rond de 4,5%. Ook hier dus lang geen 7,5%.
 
Beleggers waren vorig jaar vooral boos over de hoge vergoeding die WVN vroeg bij liquidatie van het fonds. Er loopt nog een procedure waarbij een onafhankelijke partij zal bepalen hoe hoog die vergoeding moet zijn. De uitkomst hiervan wordt verwacht in april.
 
Copyright (c) 2005 Het Financieele Dagblad