Anonimiteit op internet aan banden
Van onze verslaggever Peter van Ammelrooy
 
AMSTERDAM - Bedrijven en particulieren die zich benadeeld voelen door anonieme teksten op internet, kunnen makkelijker de identiteit opeisen van de opstellers van die teksten. De Hoge Raad vindt dat internetaanbieders de persoonsgegevens moeten afstaan als gedupeerden ‘voldoende aannemelijk’ maken dat de uitingen ‘onrechtmatig kunnen’ zijn.
 
Met deze uitspraak heeft de hoogste rechterlijke instantie het definitieve oordeel geveld in de zaak van de Tilburgse postzegelhandelaar Augustinus Pessers tegen een anonieme internetgebruiker. Deze beschuldigde Pessers van oplichting, omdat hij via een webveiling postzegels verkocht, maar deze niet leverde.
 
Pessers heeft sinds 2003 geprocedeerd achter de naam en het adres van zijn anonieme beklager te komen. Hij klopte aan bij Lycos, de Haarlemse aanbieder van internetdiensten waar de gewraakte website was ondergebracht. Het bedrijf betoogde dat het niet kon vaststellen dat ‘onmiskenbaar onrechtmatig’ was gehandeld – tot nu toe het juridische argument om de anonimiteit van een internetter op te heffen. Lycos vond ook dat de uitingen vielen onder de vrijheid om anoniem informatie te verspreiden. Bij de rechter en het gerechtshof werd Pessers steeds in het gelijk gesteld.
 
De Hoge Raad sluit zich hierbij aan. Lycos kan zich niet verschuilen achter het argument dat klagers moeten aantonen dat er ‘onmiskenbaar’ onrechtmatig is gehandeld. Als ‘voldoende aannemelijk’ is gemaakt dat een partij wordt gedupeerd, moet de anonimiteit worden opgeheven.
 
‘Dit maakt het leven van een provider er niet eenvoudig op’, oordeelt de Amsterdamse advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, die zich in internetrecht specialiseert. Door van een aanbieder te eisen dat hij beoordeelt of een uiting onrechtmatig kán zijn, komt hij ‘op de stoel van de rechter te zitten’. Alberdingk Thijm vreest dat providers sneller omstreden websites zullen censureren.
 
Die vrees lijkt niet ongegrond. De opsporingsinstantie van de muziekindustrie, Brein, juicht het arrest van de Hoge Raad toe. Directeur Tim Kuik denkt dat zijn stichting nu makkelijker de identiteit kan opeisen van gebruikers van internetruilbeurzen als Kazaa.
 
Directeur John van Vroenhoven van Lycos is bang dat de gegevens van miljoenen Nederlandse internetgebruikers op straat komen te liggen. ‘We moeten onze klanten gaan waarschuwen dat we hun privacy niet meer kunnen waarborgen. Iedereen kan dadelijk namen en adressen opvragen.’
 
© de Volkskrant

Zie ook de toelichting op rechtspraak.nl