Staat helpt klanten niet bij compensatie ’woekerpolis’
 
Van onze verslaggevers
 
AMSTERDAM/DEN HAAG – Eigenaren van dure ondoorzichtige ’woekerpolissen’ onder de 6,5 miljoen beleggingsverzekeringen krijgen bij hun poging schade vergoed te krijgen van hun verzekeraar geen steun van de overheid. Het ministerie van Financiën vindt niet dat de staat moet meewerken aan compensatie. Dat heeft de woordvoerder van minister Wouter Bos (Financiën) gisteren gezegd. De Tweede Kamer buigt zich echter nog over deze afwijzing.
 
        De woordvoerder reageerde op een pleidooi van de Ombudsman Financiële Dienstverlening Jan Wolter Wabeke en de Stichting Woekerpolis Claim. Die vinden dat de overheid medeschuldig is aan de problemen met woekerpolissen: zij heeft de aftrekbaarheid van premies onverwacht ingeperkt. Het gevolg was dat deelnemers minder geld inlegden, waardoor de uitkering nu lager uitvalt.
       Woekerpolis Claim heeft bij Wabeke ook een reeks klachten ingediend tegen Rabobank Nederland. Deze bank zou klanten onjuist hebben voorgelicht over hun OpMaat Hypotheek. De risico’s en overlijdensrisicopremies zouden verborgen zijn gehouden. Een kwart van de E 4 miljard premie ging op aan kosten, aldus de stichting.
       Wabeke heeft verzekeraars zover gekregen te bemiddelen over een schadevergoeding voor beleggingsverzekeringen. Daarbij wordt gesproken over teruggave van een percentage van de berekende, te hoge kosten. De ombudsman heeft dat percentage echter bewust verlaagd omdat – naast de eigen verantwoordelijkheid van de consument en het slechte advies – de overheid medeschuldig was. Door „tijdens het spel de regels te veranderen”, aldus Wabeke, en tussentijds de premieaftrek te beperken, is sprake van „een onbetrouwbare overheid”.
 
Wabeke vraagt de overheid niet direct om geld, wel om een fiscaal gunstige behandeling van het bedrag dat verzekeraars willen vergoeden. Daarnaast moet de overheid mensen die hun woekerpolis tussentijds stopten en daardoor een fiscale boete kregen, de belastingboete kwijtschelden.
       Maar het ministerie weigert. Financiën zegt ’begrip’ te hebben voor de teleurstelling hierover bij woekerpolisbezitters, maar vindt dat het niet aan de overheid is om mee te betalen aan een compensatieregeling. De overheid was geen contractpartij bij de woekerpolissen, aldus de woordvoerder. Hij onderstreept dat de beperking van de aftrekbaarheid van premies uitvoerig in de Tweede Kamer aan de orde is geweest.
       Voorzitter Wendelgelst van de stichting Woekerpolis Claim zegt dat het exacte schadebedrag voor polishouders moeilijk te berekenen is, omdat het afhankelijk is van het bedrag dat deelnemers destijds zouden inleggen wanneer de overheid de aftrekbaarheid niet zou hebben ingeperkt. „Wij hebben dit nog niet berekend.”
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.