Nieuw spoor in leasedrama
 
door RIEN MEIJER
 
AMSTERDAM – Recente uitspraken in rechtszaken over aandelenlease duiden op een opvallende koerswijziging. Terwijl de ene na de andere rechter oordeelt dat het ontbreken van een zogeheten Wck-vergunning bij Dexia en Aegon – de belangrijkste aanbieders – niet kan leiden tot nietigheid van de contracten, bepaalde de kantonrechter in Helmond deze week dat beoordeeld moet worden of de talrijke effectenleaseconstructies wel deden wat ze beloofden. Veel van de producten van Dexia en Aegon deden dat in elk geval níet, stelt advocaat Marcel Bosman.
 
Veel gedupeerden hadden hun hoop gevestigd op het feit dat Dexia en Aegon vóór april 2003 een vergunning onder de Wet op het consumentenkrediet (Wck) ontbeerde. Aandelenleasecontracten die in die periode waren aangegaan, zouden daarom nietig zijn. Zetten kantonrechters in Utrecht, Den Haag en Leeuwarden al een streep door die nietigheid, de rechter in Helmond stelt onomwonden dat ’het doek voor wat betreft de toepasselijkheid van artikel 9 Wck is gevallen’. En verderop: ’de voorkeur dient te worden gegeven aan een toetsing van de rechtsgeldigheid van elke overeenkomst in elk individueel geval, boven een uitspraak die neerkomt op het collectief nietig verklaren van de hele categorie overeenkomsten’.
Aanbieders worden geacht aan te tonen dat hun producten deden wat de consument er van mocht verwachten.
Veel van de producten van Dexia en Aegon deden dat in elk geval niet, stelt advocaat Marcel Bosman in Arnhem. „Terwijl zij rendementen beloofden van soms wel 15% per jaar, komt het merendeel van de producten van deze twee aanbieders niet verder dan 1 à 4%. En dat bij een veronderstelde jaarlijkse koerswinst van de aandelen van 8%, terwijl de kans op zo’n stijging per jaar historisch maar iets meer dan 50% is.” De kans op een koersdáling is jaarlijks 27%. Bosman liet onder meer Dexia’s Winstverdriedubbelaar en Aegons Vermogens Vliegwiel doorrekenen door oud-wiskundedocent Hans Aartsen. „Als rechters hier serieus naar kijken, kan de conclusie niet anders zijn dan dat het wanproducten zijn”, stelt Bosman.
 
Dexia toont zich in een reactie verheugd over de Wck-beslissing. Een woordvoerder geeft daarnaast aan dat de Dexia-producten wel degelijk doen wat ze beloven. „Maar het gaat om heel veel verschillende producten. En die hebben allemaal kleine lettertjes.” De leaseproducten van Aegon zijn volgens een zegsman van de verzekeraar „veelvuldig doorgerekend. En tot nu toe is daarbij nooit gebleken dat sprake is geweest van misleiding”.
 
© 1996-2006 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.