Compensatie woekerpolis strandt op hoogte kosten
 
Van een onzer verslaggevers
 
AMSTERDAM – Verzekeraars weigeren één kostentarief voor beleggingsverzekeringen te hanteren. Daarmee komt collectieve schadecompensatie voor bezitters van de 6,5 miljoen ’woekerpolissen’ in gevaar, zo blijkt uit een rondgang. De onvrede na anderhalf jaar praten groeit: claimstichtingen zouden in onderhandelingen met verzekeraars te weinig bereiken.
        Onafhankelijk feitenonderzoek moet de kosten per polis op tafel krijgen. Verzekeraars werkten volgens minister Bos (Financiën) onvoldoende mee. President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank waarschuwde gisteren dat een feitenonderzoek niet eindeloos door kan gaan. Volgens hem is de markt van financiële producten zo groot dat je wel „tot sint-juttemis” kunt onderzoeken, maar dat consumenten duidelijkheid nodig hebben.
       Verzekeraars geven onder druk van rechtszaken toe dat het tot compensatie van verliezen op de woekerpolis moet komen, de verzekering voor pensioenen en hypotheken waarvan de maandpremie in aandelen is belegd. Door aftrek vooraf van hoge kosten, rendeert deze polis zelden, zag toezichthouder AFM in 2006.
       Voor de oude producten willen in ieder geval Aegon, Nationale-Nederlanden en Fortis onder druk van rechtszaken maximaal 2,5% aan kosten rekenen, zoals de Ombudsman Financiële Dienstverlening Jan Wolter Wabeke wil. De rest van de kosten gaat terug naar de polishouder.
       Verzekeraars zoals Achmea en SNS Reaal houden hun handen nu toch vrij. Zij tasten met de andere verzekeraars bij consumentenstichtingen af of voor de 6,5 miljoen polissen afzonderlijk afbetaling van schade mogelijk is. „Het is een wirwar aan gesprekken”, aldus een betrokkene.
 
Nationale-Nederlanden stopte met de verkoop van één polis waarvan kosten boven de 2,5% uitkomen. De benaderde verzekeraars willen dit voorbeeld niet collectief volgen. Achmea zegt „zich te beraden, wij laten ons niet opjagen door Nationale-Nederlanden.”
       Advocaat Hendrik Jan Bos, die een klant van SNS Reaal verdedigt waarbij de verzekeraar 92% aan kosten in rekening bracht, hekelt de nieuwste overlegronde tussen verzekeraars en de claimstichtingen. „Ze zijn nu anderhalf jaar met elkaar bezig en zitten maar bij elkaar op de schoot.”
       Rechtszaken leiden tot veel meer vergoeding, stelt de advocaat, eerder betrokken bij de Dexia-affaire. Bos wantrouwt de stichtingen bovendien. Verliespolis rekent €25 per lid en telt ruim 100.000 leden. Stichting Woekerpolis Claim telt 75.000 leden en vraagt €29,50. „Samen hebben ze miljoenen. Het gaat om de grootste financiële affaire ooit, groter dan de Dexia-zaak. En ondanks zulke financiële belangen komen de stichtingen niet met eigen onderzoek. Consumenten moeten nu toch zeer veel argwaan krijgen.”
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.