Schikkingsvoorstel van Dexia voor depotgedupeerden door meerderheid ( 55%) afgewezen

Het schikkingsvoorstel welke Dexia aan de depotgedupeerden via onze advocaten heeft toegestuurd d.d. 8 april j.l. is niet door meer dan 95 % van de aangeslotenen aanvaard. Derhalve komt de LL regeling niet tot stand.

Afgelopen vrijdag hebben 189 gedupeerden meegedeeld dat zij wensen in te gaan op het aanbod van Dexia, 50 gedupeerden hebben op het overzicht “Nee” aangegeven en van 179 gedupeerden is geen reactie ontvangen. Derhalve zijn ook deze niet akkoord gegaan met het voorstel.

In procenten:

45,22 % voor
11,96 % tegen
42,82 % geen reactie.
Dexia geeft overigens aan in het inmiddels verschenen persbericht, dat 80,3 % positief heeft gereageerd, dit echter van de inzenders ( 57%). Dus niet van het totaal aangeschrevenen aangeslotenen. De opgave die wij u hierboven weergeven is hier wel op afgestemd.

Daarnaast begrijpen wij van Dexia dat zij de bovengenoemde aangeslotenen in de gelegenheid gaat stellen om rechtstreeks met Dexia alsnog in te gaan op het aanbod.

Wij merken op dat dit tegen de afspraak is die is gemaakt tussen de stichting Leaseleed en Dexia. Bij het niet behalen van de acceptatiegrens zou het aanbod immers komen te vervallen. Dexia denkt hier blijkbaar nu anders over.

Bron: Leaseleed