Leasecontracten Dexia ontberen een handtekening
 
26 januari 2008 | Het Financieele Dagblad
 
Vasco van der Boon
 
Amsterdam
 
Korting Kado heet een van de vele aandelenleaseproducten van Dexia Bank Nederland. Met die andere aandelenleaseproducten heeft Korting Kado gemeen dat voor de klant wordt belegd met geld dat van Dexia wordt geleend.
 
Beleggen met geleend geld veroorzaakte na de eeuwwisseling een vloedgolf aan rechtszaken van ontevreden klanten. Het Frans-Belgische Dexia was marktleider in Nederland met dit soort producten. De meeste rechtszaken richten zich dan ook tegen Dexia.
 
Alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland hebben zich inmiddels wel over deelaspecten van aandelenlease uitgelaten. Dexia heeft het gros van die vonnissen en arresten van de hand gewezen. De bank heeft vanaf het begin van de affaire aangekondigd dat zij zou doorvechten tot aan de hoogste rechter van Nederland. En desnoods nog verder, tot aan het Europese Hof van Justitie.
 
Na jaren procederen en honderden vonnissen van lagere rechters over tal van aandelenleaseproducten valt Korting Kado nu de twijfelachtige eer ten deel om het eerste aandelenleaseproduct te zijn waar de Hoge Raad daadwerkelijk inhoudelijk een oordeel over velt. Vrijdagavond werd in kleine kring de conclusie bekend die de advocaat-generaal van de Hoge Raad over Korting Kado trekt.
 
In lijn met eerder de rechtbank en het gerechtshof van Amsterdam op 1 maart 2007, oordeelt de advocaat-generaal dat Korting Kado kopen op afbetaling is. Een vorm van huurkoop. Onder huurkoopcontracten horen de handtekeningen van beide echtelieden of partners te staan.
 
Onder het Korting Kado-contract van de ontevreden Dexia-klant, die met zijn advocaat Hendrik-Jan Bos door Dexia werd gedwongen tot aan de Hoge Raad door te procederen, ontbreekt echter een van de twee vereiste handtekeningen, constateert de adviseur van de Hoge Raad. Dat gebeurde heel vaak. Volgens onder meer Hendrik-Jan Bos neemt de Hoge Raad 99% van al dit soort adviezen over. Dit gaat dan betekenen dat het Korting Kado-contract vernietigbaar is. De ontevreden klant krijgt dan zijn eventuele schuld aan Dexia kwijtgescholden. Al het geld dat hij aan Dexia heeft betaald krijgt hij terug.
 
Deze ene klant kocht 5 juli 2000 zes Korting Kado-contracten. Elk contract duurde 120 maanden. In die tijd zou per contract voor f 22.057,20 aandelen Ahold, ING, Shell en Unilever worden gekocht. De leenvergoeding per contract is 12,4% per jaar: f 27.350,40 over de hele periode. De uitspraak waar de Hoge Raad nu op afstevent, betekent dat Dexia deze klant zo'n euro 135.000 plus rente plus proceskosten schuldig is.
 
Andere doorprocederende klanten kunnen op deze jurisprudentie een vergelijkbare vergoeding claimen. Maar klanten die met Dexia geschikt hebben niet.
 
Korting Kado
 
Aandelenlease
 
Een klant van Dexia Bank Nederland kocht in 2000 zes contracten om met geleend geld aandelen te kopen van Ahold, ING, Shell en Unilever. Per contract voor f 22.057 aan aandelen. Bovenop deze lening moest de klant aan het eind van de tienjarige contractduur leenkosten van 12,4% per jaar terug zien te betalen uit deze constructie
 
Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad