'Aegon en Fortis moeten ook over de brug komen'
 
DUISENBERG-REGELING IN LLE DEXIA-ZAKEN
 
De Telegraaf 26 januari 2007
 
Van een onzer verslaggevers
 
AMSTERDAM - In navolging van Dexia moeten ook de andere aanbieders van de beruchte aandelenleaseproducten gedupeerde klanten een collectief schikkingsvoorstel doen. Onder meer Aegon, Fortis en DSB Bank kunnen daarover een brief verwachten, aldus Gilles Hooft Graafland, voorzitter van de stichtingen Leaseverlies en Eegalease die met Dexia de zogenoemde Duisenberg-regeling overeenkwamen. Hij zei dat gisteren nadat het Gerechtshof Amsterdam deze regeling voor alle Dexiaklanten verbindend had verklaard. Dat betekent grofweg dat zij tweederde van hun restschuld terugkrijgen.
 
        De andere aanbieders zijn samen goed voor zo'n 40% van de markt voor aandelenlease, oftewel beleggen met geleend geld. Fortis zei gisteravond in een reactie dat zijn producten niet de mogelijkheid van een restschuld kennen en dat daarom niet een-op-een kan worden aangehaakt bij de Duisenberg-regeling. Aegon liet weten dat zijn gedupeerde klanten al geruime tijd gebruik kunnen maken van deze regeling. Een woordvoerder van het verzekeringsconcern zei verder 'blij' te zijn met de uitspraak van het Gerechtshof, "omdat er nu eindelijk rust komt".
       Dat laatste is overigens nog maar helemaal de vraag. Partijen die zich van meet af aan hebben verzet tegen de volgens hen 'te magere' Duisenberg-regeling zien het vonnis eerder als een startschot voor een 'tsunami aan rechtszaken tegen Dexia', aldus Piet Koremans van Platform Aandelenlease. Volgens Korenmans zitten er alleen al in Amsterdam circa 4500 zaken in de pijplijn, die geschorst waren zolang het Gerechtshof zich beraadde op het al dan niet verbindend verklaren van de Duisenberg-regeling.
       Ger van Dijk van het op leasezaken toegespitste bedrijf Leaseproces meldde in een reactie nog zo'n 23.000 zaken 'op de plank te hebben liggen'. "Ons belang is dat de schorsing van al die procedures nu opgeheven wordt", aldus Van Dijk. Volgens de jurist doet zeker de achterban van de Stichting Eegalease (waarbij het draaide om het ontbreken van de handtekening van de tweede partner in een huishouden onder het leasecontract) er zeer verstandig aan Dexia individueel voor de rechter te slepen.
       In een hotel iets verderop in Amsterdam klonk een heel ander geluid. Daar slaakten vertegenwoordigers van alle partijen chter het omstreden schikkingsvoorstel - Dexia, de Consumentenbond, de VEB en de twee gedupeerdenclubs van Hooft Graafland - eenduidig een zucht van opluchting. De rechter gaf Dexia weliswaar een veeg uit de pan omdat de bank 'uitdrukkelijk en niet mis te verstaan had moeten waarschuwen voor het risico met een schuld te blijven zitten', hij gaf uiteindelijk toch gehoor aan het verzoek van de partijen de Duisenberg-regeling verbindend te verklaren. De rechter gaf wel aan dat hij geen rekening heeft kunnen houden met bijzondere omstandigheden. De aangedragen bezwaren tegen de schikking waren volgens hem echter "niet ernstig genoeg" en de regeling zelf noemde hij "al bij al niet onredelijk".
 
       "We hopen nu langzamerhand in harmonie een streep onder de affaire te kunnen zetten", zei Dexia-topman Ben Knppe. De zwaar beschadigde bank gaat over de afloop nu zo'n 184.000 brieven de deur uit doen aan de mensen met een nog lopend leasecontract (133.976 contracten in totaal) f die hun contract inmiddels met een restschuld hebben zien eindigen. Van de zogeheten opt-outregeling - mensen die niet voor de regeling in aanmerking willen komen, kunnen dat voor eind juli kenbaar maken - zullen wat Knppe betreft in elk geval "gn tienduizenden klanten" gebruik maken.

       En zo vond gisteren iedereen wel een reden om tevreden te zijn over het vonnis. Niet in het minst de advocaat die direct na de persconferentie het door Dexia afgehuurde hotelzaaltje uitliep om via zijn mobieltje luidkeels champagne te bestellen: "Doe maar twee of drie flessen!"
 
1996-2007 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.