Rechters gaan weer aan de slag met Dexia-zaken
Rust leaseverdriet verbroken
 
Donderdag 25 november 2004 - EINDHOVEN – Het was de afgelopen weken rustig in de juridische strijd tussen Dexia en beleggers met verliezen op hun geleasde effectenportefeuille. Nederlandse rechters maakten pas op de plaats met de behandeling van rechtszaken. In een poging om eenheid tussen uitspraken op het gebied van aandelenlease te bewerkstelligen, trokken ze zich terug. Resultaat van het beraad is dat gestuurd wordt op een snellere rechtsgang. Men wil bereiken dat de Hoge Raad een kwestie rondom aandelenlease behandeld. Daarbij zouden allerlei vragen moeten worden beantwoord. Bijvoorbeeld of een gehuwde leasebelegger toestemming van de echtgenoot nodig had voor het aangaan van contracten. Ook de vraag of Dexia de kredietruimte en/of het inkomen van leasebeleggers had moeten toetsen, is wezenlijk. Resultaten zijn op korte termijn niet te verwachten.

Beleggers die geld verloren met aandelenleasecontracten lijken zich voorlopig alleen te kunnen warmen aan een uitspraak van het Amsterdamse kantongerecht van augustus. Daarin werd bepaald dat aandelenlease als een vorm van huurkoop kan worden gezien. Niet door de huwelijkspartner ondertekende contracten zijn volgens de Amsterdamse kantonrechter vernietigbaar. Dit standpunt werd vorige week overgenomen door de kantonrechter in Tilburg. Deze rechter veroordeelde Dexia tot terugbetaling van bedragen uit hoofde van een ’Winstverdriedubbelaar-contract’. Of Dexia tegen de uitspraak in hoger beroep gaat, is onduidelijk.
 
Advocaat R. Silvertand van de betrokken leasebelegger heeft geen beroepsschrift maar ook geen betaling van Dexia ontvangen.
 
Gisteren werd ook bekend dat een groep leasebeleggers - leden van de stichting Eegalease - Dexia voor de rechter daagt om het incasseren van bedragen stop te zetten. De beleggers zitten met een verliesgevend contract in hun maag. Elke maand worden ze geconfronteerd met afgeschreven bedragen op hun bankrekening. Ze willen dat Dexia de incassoprocedures stopt. Eerdere oproepen daartoe hebben niets opgeleverd.
 
Copyright © 2004 Eindhovens Dagblad - alle rechten voorbehouden