Levob verliest geding
 
20 september - De rechtbank Middelburg verwerpt de eis van Levob. Levob had eerder onze client gedagvaard wegens het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen. De rechter oordeelde dat gedaagde de restschuld (circa 11.000) niet hoeft te voldoen.
Minstens zo belangrijk is de argumentatie. De rechter is van mening dat Levob zich niet kan verschuilen achter tussenpersoon Gelink omdat het naleven van de op het sluiten van overeenkomsten als het Hefboom Effect toepasselijke bepalingen en de daarin neergelegde bijzondere zorgplicht een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid van Levob is. De rechtbank is tevens van mening dat artikel 28 lid 1 van de Nadere Regeling 1999 van toepassing is. Levob betoogt dat deze bepalingen in het geval van effectenlease niet van toepassing zijn, maar daarin kan de rechtbank haar niet volgen. Ook acht de rechtbank de BKR-toets onvoldoende inzicht geven in de financiele omstandigheden van de client. Bovendien ziet deze toets enkel op het inschatten van de risico's voor de bank zelf.
 
Advocaat Steenbergen heeft Levob inmiddels meegdeeld dat onze clienten zullen stoppen met betalen.
 
Bron: Vermogensmonitor